Eliška Wagnerová hlasovala proti přijetí tzv. protikuřáckého zákonu

Na lednové schůzi Senátu zákonodárci horní komory hlasovali mimo jiné i o hojně diskutovaném tzv. protikuřáckém zákonu. Eliška Wagnerová hlasovala proti znění, ve kterém byl zákon Senátu předložen Poslaneckou sněmovnou. 
K hlasování dodala: „Vím, že mé hlasování proti je možná nepopulární, ale z mého pohledu šlo o míru liberalismu. Náš stát je interpretován jako liberální právní stát a nutit obyvatelstvu, aby žilo zdravě přece není úloha zákonodárce.“ 

Podle Wagnerové se navíc jednalo o střet dvou práv. Z jedné strany ochrana zdraví a z druhé strany autonomie vůle. „Teorie se kterou se ztotožňuji je, že se má hledat takové řešení, které by umožnilo maximalizaci obou těchto práv, aniž by zkrátilo jedno nebo druhé nad přípustnou míru,“ dodala Wagnerová. 

Kompromisním návrhem byl podle senátorky pozměňovací návrh na vytvoření samoobslužných kuřáren po rakouském vzoru, ve kterých by kuřáci neobtěžovali nikoho dalšího, tedy ani obsluhu. 

„Ochrana nekuřáků před škodlivými vlivy kouření v restauracích, ať už je o hosty anebo o obsluhu je naprosto srozumitelná a v pořádku. Zákon v předloženém znění ale nepochybně zkrátil autonomii vůle nad přípustnou míru a proto jsem pro něj nemohla hlasovat,“ uzavřela Wagnerová.