Eliška Wagnerová složí senátorský slib 21.11. 2012

Dne 21. listopadu 2012 se poprvé po volbách v obměněném složení sejde Senát. Na této první schůzi v novém funkčním období noví senátoři složí svůj slib, rozdělí se do výborů a komisí a rovněž zvolí místopředsedy a předsedu Senátu.

I když dle Ústavy vzniká mandát již zvolením, teprve do 30 dnů od voleb složí dvacetsedm nově zvolených senátorů, včetně Elišky Wagnerové, svůj senátorský slib v tomto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“