Eliška Wagnerová zvolena do elitního Expertního poradního panelu pro výběr soudců Evropského soudu pro lidská práva

Senátorka Eliška Wagnerová, která v minulosti působila mj. jako předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, byla dne 11. 6. 2014 Výborem delegátů ministrů RE jednohlasně schválena jako jeden ze šesti nových členů sedmičlenného expertního poradního panelu pro výběr soudců Evropského soudu pro lidská práva (ESLP).

Kritériem pro výběr byla především profesní kvalifikace kandidátů, zohledněna byla také genderová a geografická vyváženost panelu.

Protikandidátkou na pozici Elišky Wagnerové byla současná členka panelu Katarzyna Gonera z Polska, která usilovala o znovuobnovení mandátu.

Úkolem Expertního poradního panelu je posuzování kandidátů na pozici soudce ESLP předložených členským státem Rady Evropy předtím, než dojde k jejich volbě v Parlamentním shromáždění.

Panel je vnímán jako významný orgán přispívající k celkové kvalitě práce ESLP. Výkon prestižní funkce expertů je bezplatný, jejich tříletý mandát vzniká dnem 1. července 2014.