Jak Eliška Wagnerová hlasovala na 6. schůzi Senátu

6. schůze Senátu proběhla ve dnech 20. – 22.3. 2012. Eliška Wagnerová zde byla zpravodajkou ke Zprávě vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství v EU za rok 2012 a novele Ústavy, která omezovala imunitu ústavních činitelů. Právě před hlasováním o omezení imunity, které nakonec Senátem prošlo, proběhla živá diskuse a na toto téma zazněla řada protichůdných názorů, které se však míjely s tím, co byl podle Elišky Wagnerové pravý důvod, proč bylo tento návrh zapotřebí přijmout. Jak Eliška Wagnerová zdůraznila, „cílem návrhu bylo narovnání poměrů v právním státu, respektive naplnění premis právního státu. Z podstaty právního státu totiž plyne mimo jiné princip rovnosti občanů před zákonem, který jako základní princip musíme dodržovat, abychom mohli mluvit nejenom o právním státu, ale dokonce o demokratickém právním státu.“ Platná úprava (pozn. před schválením návrhu – doživotní imunita) tak podle senátorky porušovala nejzákladnější zásady platné v demokratickém právním státě a považovala by za ostudné, pokud by takový zákon ani tentokrát Senátem neprošel, jako se to stalo několikrát v minulosti.

Všechna hlasování Elišky Wagnerové z této schůze si pak můžete prohlédnout zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasa?O=9&S=6&K=&H=&N=&ID=267