Slova prof. Jany Musilové a Libora Michálka podporující Elišku Wagnerovou v 2. kole senátních voleb

Prof. Jana Musilová podpořila Elišku Wagnerovou následujícími slovy:

Vážená paní doktorko,

dovolte, abych Vám vyjádřila opravdu upřímné blahopřání k  výsledku voleb do Senátu. Sama jsem neměla nejmenší pochybnost o své volbě, jakmile jsem se se seznamem kandidátů seznámila. Vedle toho, že jsem již z  dřívějška o Vašich postojích leccos věděla, a to nejen od své maminky Adély  Zavřelové, která, stejně jako před časem Vy, bydlela na Teyschlově 11, přispěly  k mému názoru dvě jen zdánlivě drobné věci:

1) Má vlastní zkušenost s Vaším poctivým a korektním  přístupem k tomu, co děláte. S ním jsem se setkala jako prorektorka Masarykovy  univerzity pro vědu a výzkum (2004 až 2011). Tehdy jsme spolu písemně jednaly ve  věci Vašeho oponentního posudku na jednu habilitační práci. Nejen toto jednání,  ale především samotný obsáhlý a podrobný posudek, vypracovaný samozřejmě s  odborností, ale také s objektivní kritičností a nesmírnou pečlivostí, jen  utvrdil mou představu o Vás jako o člověku nekompromisně zásadovém, objektivním,  korektním a spravedlivém.

2) Vaše heslo „Nesnáším nespravedlnost“ mi nejen mluví z  duše, ale natolik se vymyká svou přirozeností a upřímnou přímočarou  emocionalitou všem účelově vymýšleným a často nesmyslným volebním sloganům, že  jsem o pravdivosti Vašeho cítění nezapochybovala ani na chvíli.

Velice bych si  přála, abyste z druhého kola vyšla  vítězně, a odsuzuji neférové (a s fakty nemající nic společného) ataky Vaší  konkurentky.

S přáním mnoha úspěchů

Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.,

(prorektorka MU pro vědu a výzkum v letech 2004 – 2011)

Pro 2. kolo senátních voleb vyjádřil svou podporu Elišce Wagnerové rovněž Libor Michálek:

Podporuji Elišku Wagnerovou v její kandidatuře do  Senátu. Jako předsedkyně Nejvyššího soudu se zasadila o transparentní  zveřejňování soudních rozhodnutí, na Ústavním soudu opakovaně prokázala, že se  rozhoduje podle svého svědomí a nikoliv podle diktátu vládních garnitur. Její  profesní dráha jí dává nejlepší předpoklady k tomu, aby na půdě Senátu  rozhodovala nestranně a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Jste-li naštvaní na politiky pravé  nebo levé, podpořte prosím ve druhém kole osobnost, která se k problémům naší  společnosti postaví přímo.
Libor Michálek