Uskutečnilo se první Forum Elišky Wagnerové

Na konci června se v Brně uskutečnilo první setkání neformálního Fóra Elišky Wagnerové, které se věnovalo promítání dokumentárního filmu Kauza Cervanová a následné besedě, kterou moderoval Štefan Hríb za účasti dvou odsouzených v tomto případu. Dokument zachycuje případ studentky medicíny zavražděné v roce 1976, jehož rozplétání se táhnulo dlouhých 30 let a o kterém se hovoří jako o největším justičním omylu v dějinách Československa. Zdá se, že případ byl směrovaný politickou vůlí tehdejších nejvyšších stranických míst, která krutě zasáhla do osudů předem vybraných lidí.

Další podnětná setkání v rámci Fóra Elišky Wagnerové jsou plánována jednou za čtvrt roku ve spolupráci s brněnským vydavatelstvím Větrné mlýny.