Ústavní novela o bezpečnosti ČR: Nadbytečná novela, která větší bezpečnosti nepomůže. Ba naopak.

hojně diskutovanou se stala ústavní novela o bezpečnosti ČR, kterou v zimě předložilo Ministerstvo vnitra v čele s ministrem Chovancem. Vzhledem k tomu, že novela již prošla Poslaneckou sněmovnou, vyjadřují se k ní i senátoři. Komise pro Ústavu a parlamentní procedury upozornila, že zákon opravňuje užití zbraně pouze k obraně republiky, nikoli obraně vlastní a je tedy nadbytečná.

Novela může být naopak škodlivá a ke zvýšení národní bezpečnosti by nepomohla, řekla předsedkyně komise Eliška Wagnerová (za Zelené). „Nevíme, jaký má skutečný účel,“ podotkla Wagnerová k předloze, podle níž by majitelé legálně držených zbraní dostali právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka. Sněmovna novelu už schválila, nyní ji bude posuzovat horní komora.

Wagnerová uvedla, že ústavní právo držet zbraň mají jen Spojené státy, od nichž se inspirovaly Guatemala, Mexiko a Haiti. V Česku podle ní nemůže být o tradici držet zbraň řeč, takové argumenty jsou podle ní „karikaturou rázu švejkovského“.

Komise také upozornila na určitou dvoukolejnost, kterou by předloha přinesla. „Právo na držení a nošení zbraně a střeliva je vztaženo pouze a jenom k účelu ochrany republiky. Kdo bude chtít mít zbraň pro vlastní obranu, tomuto základnímu právu podléhat nebude,“ uvedla Wagnerová.

Cílem novely, jak napsali autoři z řad ČSSD, ANO, KSČM a ODS ve zdůvodnění, není zakotvení držení zbraní jako základního práva. Lidé by mohli převzít bezpečnostní povinnosti ve větším rozsahu, než mohou být uloženy všem. Česko by výslovně uznalo, že držení a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování jeho bezpečnosti.

Motivem pro sepsání novely byla i změna evropské směrnice, která zpřísňuje držení zbraní. Podle zákonodárců ji ale nezvrátí. Česko proti směrnici podá žalobu.

Ústavní předloha konkrétně uvádí, že čeští občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně k naplňování úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Podmínky a omezení tohoto práva může přinést běžný zákon, „je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům“.

 

Zdroj: Stálá komise pro Ústavu a parlamentní procedury a Aktuálně.cz