Vyjádření Elišky Wagnerové k proti-uprchlické demonstraci na Václavském náměstí 1.7. 2015

„Někteří účastníci včerejší demonstrace na Václavském náměstí zřetelně překročili meze pro jednání v demokratickém právním státu. Nošení šibenic s výzvami proti EU a proti imigrantům vskutku překračují meze svobody politického projevu v demokracii. Včerejší akci by mělo věnovat pozornost i státní zastupitelství, neboť někteří účastníci demonstrace se možná mohli dopustit podněcování k násilné trestné činnosti proti skupině osob – imigrantům a některým politikům. Rovněž Ministerstvo vnitra by mělo zkoumat zda někteří na demonstraci účastní exponenti politických stran a hnutí, jejichž jednání je přičitatelné těmto stranám, svými projevy na demonstraci nedali najevo, že politické uskupení jehož jsou členy, překračuje ústavně vymezené mantinely pro demokratické politické síly. Důsledkem by proto mohl být podnět ke zrušení takových politických stran či hnutí, neboť extrém, k němuž včera na demonstraci došlo, už do jednání reprezentantů demokratických politických sil nepatří. Nelze připustit, aby se diskuse o řešení palčivých problémů současnosti odvíjela stylem, který zavání neliberálními tendencemi, ohrožujícími samou podstatu demokracie. Demokracii je totiž třeba stále bránit.“