Vyjádření Elišky Wagnerové k referendu k otázce polohy brněnského nádraží

25. 8. 2014: Eliška Wagnerová se v pondělí kriticky vyjádřila na adresu brněnského magistrátu, který podle jejího názoru nesmyslně neuznal několik tisícovek podpisů petentů k vyvolání referenda o poloze brněnského nádraží. Pro brněnské obyvatele a občanské aktivisty to znamená, že za vyřazené podpisy musí na poslední chvíli sehnat další tak, aby úspěšně vyvolali zreferendum, které by se mělo konat spolu s komunálními volbami 10. a 11. října 2014.

Výzvu Elišky Wagnerové obyvatelům města Brna si můžete přečíst zde:

„Referendum podporuji od samého počátku. Jsem přesvědčená o tom, že autentický názor obyvatel Brna musí být brán brněnským zastupitelstvem velmi vážně. Je třeba si uvědomit, že zastupitelé rozhodují o věcech svěřených do jejich kompetence nikoli ve vlastním zájmu, ale v zájmu obyvatel obce. Jsem znepokojena informací o tom, kolik podpisů na petičních arších bylo magistrátem vyřazeno. Měla jsem možnost se s některými (pro takzvanou nečitelnost) vyřazenými podpisy z archu seznámit a na první pohled mi bylo zřejmé, že šlo o „zlou vůli“, rsp. projev nevůle uspořádat referendum. Takové počínání je odsouzeníhodné a doufám, že brněnští obyvatelé zhodnotí tento postup v nadcházejících volbách.

Oceňuji nesmírnou aktivitu iniciátorů referenda, s níž se snaží sesbírat ještě chybějící podpisy, a obracím se na brněnské spoluobčany, kteří ještě neměli možnost petici podepsat, aby tak neprodleně učinili. Připomínám, že jde o vyjádření občanského postoje, ať už bude hlasování v referendu jakékoliv, půjde nicméně o autentické vyjádření vůle těch, jichž se rozhodnutí o poloze nádraží dotýká.“