Vyjádření klubu Zelení – nezávislí k odchodu senátora Libora Michálka

Praha, 25. 11. 2014

Vyjádření klubu Zelení – nezávislí k odchodu senátora Libora Michálka

V pondělí 24. 11. 2014 v odpoledních hodinách bylo doručeno vystoupení senátora Libora Michálka ze senátorského klubu Zelení – nezávislí všem jeho zbývajícím členům a předsedovi Senátu. Stalo se tak bez našeho předchozího vědomí.

Náš klub sestával z celkem pěti členů a zatím se sešel ke dvěma schůzkám, na nichž se řešily téměř výhradně organizační záležitosti. Pan senátor Michálek se však dostavil toliko na první jednání klubu.

K programovým záležitostem, stejně jako k cílům klubu jsme se zatím neměli možnost dostat, neboť jsme na obou schůzkách diskutovali zejména o výběru tajemníka klubu, u nějž jsme měli odlišné představy o náplni jeho práce a rozsahu jeho povinností.

Vzhledem k tomu, že klub Zelení – nezávislí k včerejšímu odpoledni přestal splňovat podmínku Jednacího řádu Senátu o minimálním počtu členů klubu, k včerejšímu dni zaniká.

Zbylí členové klubu spolu budou i nadále úzce spolupracovat a pevně doufají, že se v budoucnu podaří klub ustavit, byť na jiném půdorysu.

 

senátorka Ivana Cabrnochová

senátor Václav Láska

senátorka Jitka Seitlová

senátorka Eliška Wagnerová