Video: Komentář Elišky Wagnerové v Událostech a komentářích na téma jmenování ústavních soudců a vlivu na rozhodování o církevních restitucích

Dne 18.2. vystoupila Eliška Wagnerová v Událostech a komentářích na ČT 24, kde její vystoupení navazovalo na přechozí diskusi poslanců M. Bendy a J. Tejce, kteří debatovali o podané stížnosti poslaneckého klubu ČSSD ve věci církevních restitucí k Ústavnímu soudu. Eliška Wagnerová se pak vyjadřovala k otázkám rozhodování Ústavního soudu, potažmo roli hodnotové orientace jmenovaných soudců na rozhodováním soudu o církevních restitucích.

Celý pořad můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/

V textové podobě si část pořadu s Eliškou Wagnerovou můžete přečíst níže:

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Ještě o jeden komentář požádán předsedkyni senátní komise pro ústavu Elišku Wagnerovou. Dobrý večer do Brna.

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu: Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Paní senátorko, zaznamenala jste za těch 10 let, které jste strávila jako ústavní soudkyně, žeústavní soudci rozhodují či rozhodovali podle svého politického zaměření?

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu:  Tak to se určitě samozřejměpromítá do rozhodování, o tom není, o tom není pochyb, ale já bych řekla takhle, samozřejmě, že je důležité, aby ústavní soudce nebyl motivován rozhodnutím ve prospěch určité politické strany, to je pochopitelné. To tam vůbec nesmí hrát roli. Ale přirozeně, protože v ústavním právu je to skutečnětak, že stojí proti sobě vzájemně kolidující hodnoty a že člověk musí vážit teda samozřejmě ve prospěch nakonec, které z nich se rozhodne, když není možné uspokojit maximum z obou dvou těch kolidujících hodnot, tak tam potom tedy samozřejmě to, to přesvědčení, jakási politická filozofie, kterou ten soudce zastává, zajisté hraje roli. Ale já se domnívám, jestli dovolíte, pane redaktore, že v daném případě, jistě že toto přesvědčení také bude hrát roli, ale co bude hrát roli především, je prejudikatura, to znamená, dosavadní judikatura, kterou v tomto smyslu Ústavní soud už udělal a ono totiž není tak snadné měnit tu dosavadní, dosavadní judikaturu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Paní senátorko, rozumím tomu, ale prosím pojďme si poslechnout to, co už jsme dvakrát slyšeli a kolem čeho se jaksi točila velká část té předchozí debaty, to znamená to prohlášení poslance Jeronýma Tejce /Události, 3. 2. 2013/ „Očekávám, že ti soudci, kteří budou navrženi levicovým prezidentem a schváleni levicovým Senátem, budou přístupnější argumentům, které budeme namítat.“

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Je to očekávání Jeronýma Tejce na místě? Myslíte si, že to tak opravdu může být a že se dá potom rozpoznat, jestli ten daný ústavní soudce, řekněme, pracuje a uvažuje ve prospěch nějaké politické strany, nebo jenom ve prospěch svého politického přesvědčení?

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu: No tak, jak říkám, předpokladem je, že žádný soudce nebude pracovat a nesmí pracovat ve prospěch nějaké politické strany. To je prostě podmínka naprosto nepostradatelná, protože tensoudce musí zůstat nestranný, nestranný, nestranit žádné tedy té politické straně, to znamená ani žádné skupině poslanců, senátorů a tak dál, která je vymezena jaksi příslušností k politickým stranám, takže to prostěneberu. Ale pochopitelně, že tady může nastat situace, že budou předkládáni tedy kandidáti, jejichž, jejichž jaksi přesvědčení filozoficko-právní bude tendovat spíše prostě k určité té kategorii, kterou lze tedy snad nazvat já nevím, velmi nepřesně ale levicovostí, nebo já nevím sociálnějším jaksi cítěním a tak dál. To je samozřejmě možné, že budou předkládáni. No ovšem to by bylo velmi nerozumní. Ten Ústavní soud musí zůstat, nebo měl by zůstat pestrobarevný právě i co do toho, do té politické filozofie, kterou zastává jeden každý ten soudce. Bylo by nešťastné, kdyby tam všichni mysleli stejným způsobem. To tam nikdy nebylo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: To, to rozhodně, paní senátorko. Dobře. Ale když tedy teď v jemných náznacích buď nově zvolený prezident MilošZeman nebo teď jeden ze zástupců sociální demokracie mluví o tom, jak by se možná mohlo vyvíjet obsazování Ústavního soudu, tak není to opravdu cesta k tomu, že bude Ústavní soud tou třetí komorou Parlamentu České republiky?

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu: Tak to jako to bych spolu nespojovala, třetí komora netřetí komora, ale jak říkám, ta vyjádření jsou poměrně nešťastná, tedy to je pravda. Jsou poměrně nešťastná, protože ono nejde vlastně nebo nemělo by vůbec jít nějakým určujícím způsobem o to, jestli ten soudce opravdu myslí tak či onak. Ono samozřejmě, měli bychom to o něm vědět, ale prvořadé by mělo být, a mimochodem, já když jsem kandidovala do Ústavního soudu, to co říkal pan Benda, že se nesmíte ptát na to, jak by soudce rozhodoval v konkrétních kauzách, tak mě se tedy ptali, a ptali se mě pravicoví senátoři a sice přesně na to, jak budu rozhodovat v restitučních kauzách.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: A mimochodem, paní senátorko, co jste jim tehdy odpovídala?

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu: A já jsem jim tehdy odpovídala to,že budu rozhodovat tak, jak mě právě velí prejudikatura toho Ústavního soudu, protože jsem prostě přesvědčená o tom, že by bylo výkonem libovůle ze strany Ústavního soudu, kdyby změnil sám bez dalšího judikaturu o 180 stupňů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Tomu rozumím, paní senátorko.

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu:A to jsem také dodržela.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: A pardon, řekněte mi tedy váš odhad nebo možná váš pohled na to, co říkají předchozí judikáty právě o tématu církevních restitucí?

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu: Tak předchozí tam je jeden judikát, plenární, který vlastně řekl, že tedy ty církevní restituce jsou nutné, jsou nutné, ovšem samozřejmě neřekl, v jakém rozsahu, neřekl, tyto věci neřekl, ono tehdy se posuzovalo totiž to jedno ustanovení, to blokační ustanovení v tom zákoně, kterým se převáděl majetek státu na, na obce a tak dál, jo. No, tak tehdy prostě se řeklo ano, je dlouhodobá nečinnost státu v oblasti tedy právě těch církevních restitucí, restitucí je protiústavní. A toto teda tam zaznělo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: No a možná tomu, možná tomu ne příliš dobře rozumím, paní senátorko, ale tedy s ohledem na ten jeden judikát, jak je pravděpodobné nebo nepravděpodobné, že Ústavní soud rozhodne? Vyhoví sociálním demokratům a zruší celý zákon?

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu: Tak mně připadá jako to, že by rušil celý zákon, to se obvykle nestává. Skutečně, no ale musí být napadena určitá ustanovení, která potom by měla být zrušena. Obvykle bývá podáván ten návrh s tím, že se navrhuje, aby dobře, to je taková ta maximalistická varianta, které ale obvykle nebývá vyhověno, že by měl být zrušen celý zákon, anebo se říká, by měla být zrušena konkrétní ustanovení a ta jsou vyjmenovávána, takže nevím, jak tento návrh vypadá, neviděla jsem ho, těžko říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: To se rozhodně ještě uvidí. Paní senátorko, děkuju za váš komentář, hezký večer do Brna.

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně senátní stálé komise pro ústavu: Na shledanou.