1. schůze poradního panelu ESLP – Vídeň

Ve čtvrtek a pátek 4.-5. 9. se uskuteční první zasedání expertního panelu pro výběr soudců Evropského soudu pro lidská práva ve Vídni.

Eliška Wagnerová byla zvolena do tohoto tělesa v červnu 2014. Její mandát započal 1.července téhož roku.

Úkolem Expertního poradního panelu je posuzování kandidátů na pozici soudce ESLP předložených členským státem Rady Evropy předtím, než dojde k jejich volbě v Parlamentním shromáždění.

Panel je vnímán jako významný orgán přispívající k celkové kvalitě práce ESLP. Výkon prestižní funkce expertů je bezplatný, mandát je tříletý.