16. schůze Senátu

Podruhé v prosinci se na další plenární schůzi sejdou senátoři 10.12. 2015 od 9:00.

Projednávané body programu budou následující:

 1. Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci
  /senátní tisk č. 157/
 2. Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
  /senátní tisk č. 158/
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
  /senátní tisk č. 159/
 4. Návrh zákona o ukončení důchodového spoření
  /senátní tisk č. 153/
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
  /senátní tisk č. 154/
 6. Informace vlády ČR o výsledcích neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU dne 12. listopadu 2015 ve Valettě a zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU s Tureckem dne 29. listopadu 2015 v Bruselu
  /senátní tisk č. 167/
 7. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 17. – 18. prosince 2015
  /senátní tisk č. 168/
 8. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)
  /senátní tisk č. 165/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 155/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 160/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 156/
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 161/ (1. čtení – první bod odpoledního jednání)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014
  /senátní tisk č. 121/ (1. bod po bodech ministra financí)
 14. Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
  /senátní tisk č. 164/
 15. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2016
  /senátní tisk č. 169/
 16. Petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana
  /senátní tisk č. 52/