Radiožurnál: Rozhovor s prezidentkou Soudcovské unie Danielou Zemanovou

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jak má postupovat soudce, když se obžalovaný dostaví bez obhájce? Podle soudců selhává ministerstvo spravedlnosti při správě justice. Měl by se resort vzdát některých svých kompetencí v jejich prospěch? Nejde jen o boj o moc mezi justicí a exekutivou? Ve studiu vítám prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou. Dobrý den.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Aktuální věc, všichni jsme to slyšeli ze zpráv, je případ Davida Ratha, který vypověděl plnou moc advokátům. Co musí v takové situaci udělat soudce, který vede proces?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Já se omlouvám, nebyla jsem připravena přímo na konkrétní případ pana doktora Ratha, protože dnes jsem neměla možnost sledovat média, ale obecně, pokud se ptáte na tuto otázku, samozřejmě záleží na tom, v jakém řízení, jestli je to v trestním nebo v civilním řízení. Velmi záleží na tom, jestli se jedná o takzvaný případ nutné obhajoby, kdy účastník nesmí zůstat bez obhájce, anebo zda přítomnost obhájce je jenom volba toho daného účastníka. Takže …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Tak, když víme ta fakta o kauze Davida Ratha, kdy soudce teď přerušil před závěrečnou řečí advokátů hlavní líčení, protože musel poskytnout čas obžalovanému na to, aby si našel nového advokáta, případně, aby mu ho soud přidělil?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Jak jsem již řekla, já jsem v současné době, nejsem obeznámena s aktuálními událostmi ohledně tohoto případu a na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Opravdu záleží, obecně je nutno říci, že účastník má právo na to být zastoupen v řízení, ale tohoto práva nesmí samozřejmě zneužívat. Jak již jsem řekla, jsou případy, kdy toho obhájce nejen může, ale musí mít, ale i v případě, kdy ho jenom může mít, to znamená, je to jeho volba, tak může se stát, že z nějakých, za nějakých okolností dojde k závěru, že toho obhájce je nutno vyměnit. A potom, pokud by toto prokázal soudu, tak ten soud musí zvážit, zda se nejedná o obstrukce ze strany účastníka.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to jsem se chtěla zeptat, jestli může jít o zdržovací taktiku, protože ten nový obhájci si samozřejmě musí vzít lhůtu na to, aby prostudoval spis.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Samozřejmě může jít o obstrukce, je to dokonce, dalo by se říci, i využívaný nástroj pro obstrukci a soudce je tedy povinen zvážit, jakým způsobem mu ten účastník odůvodní tu potřebu změny obhájce. Ale jak již jsem řekla, toto není reakce na dnešní události, které jsem bohužel díky svému dalšímu programu nemohla zaznamenat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A ten čas na prostudování spisu, ta lhůta, kterou soudce dává novému obhájci, je jaká standardně, řekněme?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Já bych se neodvážila říct, jaká je standardní. Tam opravdu může být podle mého názoru žádná do docela dlouhé doby, pokud ta změna u zástupce účastníka je odůvodněná, soudce ji vyhodnotí jako nutnou, a ta věc je složitá a spisový materiál rozsáhlý, tak pak je zřejmé, že aby to právo na obhajobu účastníka bylo řádně uspokojeno, tak ten nový obhájce musí mít možnost se s tou věcí řádně seznámit, ale …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ale je to velice, jak říkáte, častý a oblíbený obstrukční mechanismus, řekněme, ze strany obžalovaných?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Je to možný mechanismus, je využívaný a soudce opravdu musí být ostražitý, musí vždy vážit ty důvody, musí žádat toho účastníka, aby mu objasnil všechny důvody, které ho vedou k tomuto případnému kroku, a pak ty důvody musí zvážit, a to je skutečně na individuálních okolnostech toho kterého případu, velmi těžce to lze zobecňovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A ta jednodenní lhůta, kterou soudce poskytl Davidu Rathovi na to, aby si našel nového advokáta, případně pak tedy soud udělí advokáta ex offo, ta je dostatečná?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Já se k tomu bohužel opravdu nemohu bez znalosti konkrétních okolností té věci nemohu říci, může být a nemusí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Minulý týden se na konferenci o Nejvyšší radě soudnictví opřely špičky justice do ministerstva spravedlnosti. Podle soudců selhává resort při správě justice, v čem?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
My se domníváme, že ministerstvo spravedlnosti, které je podle naší současné právní úpravy ústředním orgánem státní správy soudů, neřeší dlouhodobě některé koncepční a opravdu vážné problémy justice a soudnictví.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Například?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Například výběr soudců, výběr soudních funkcionářů, nedostatečné obsazení některých soudních úseků pomocným personálem, nerovnoměrné zatížení mezi jednotlivými soudy. Toto jsou všechno problémy, které podle našeho názoru není tady nechuť nebo nevole přímo ministerstva spravedlnosti tyto problémy řešit, ale řešení těchto problémů vyžaduje skutečně dlouhou dobu, dlouhou přípravu a čas na nalezení řešení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Tak třeba, když si ještě počkáme, tak ministerstvo spravedlnosti s něčím přijde?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
My čekáme vždy po nástupu nového ministra, ale vzhledem k tomu, jak rychle se ministři spravedlnosti střídají, tak se nikdy nedočkáme. Řešení těch skutečně, těch vážných problémů, nejenom těch, o kterých jsem mluvila, ale zejména těch a každý ministr začíná po svém nástupu znovu od začátku. A to opravdu ten systém velmi poškozuje, to je, myslím, logické.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
V tom, co by nabídl Robert Pelikán, ministr spravedlnosti, jako lék na některé problémy, tak tam nevidíte cestu, nebo nevidíte, že je nabízí? Helena Válková v tomto byla podle vás jaksi koncepčnější?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Já bych tady v tomto nerada porovnávala, neboť paní doktorka Válková nabídla to řešení, že je ochotna jako ministryně spravedlnosti pověřit zástupce soudnictví reprezentované v tuto chvíli nebo tehdy předsedou Nejvyššího správního soudu tím, aby připravili koncepci vzniku Nejvyšší rady soudnictví. Z její …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A Robert Pelikán nyní říká, promiňte, že tento návrh je v podstatě jaksi soukromou iniciativou pana doktora Baxy, co to je za signál?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Pravděpodobně pan doktor Pelikán nesdílí ty předchozí myšlenky a koncepci paní doktorky Válkové, předchozí ministryně, a to je právě, to je přesně ten problém, na který ale nejen v osobě pana doktora Pelikána narážíme, ale ministři spravedlnosti nectí předchozí koncepce svých předchůdců a za této situace v podstatě není možné, pokud jsou v úřadu v podstatě rok, rok a půl, no, tak každému je jasné, že za tuto dobu nemohou složité koncepční otázky vyřešit, pokud …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili vidíte, že, promiňte, s postavou Roberta Pelikána je jaksi konec těm snahám o soudcovskou samosprávu v podobě právě Nejvyšší rady soudnictví?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Já pevně doufám, že ne a ani ministr spravedlnosti se takto rezolutně nevyjádřil. Já jsem jeho slova takto nepochopila, ale on pouze řekl to, co říká v podstatě každý ministr spravedlnosti, musíme začít od začátku, ale myslí tím od svého začátku. Nemyslí tím, ministři spravedlnosti nezačínají od začátku myšlenek koncepcí, ale začínají od začátku svého funkčního období, svých názorů a …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
On si také pokládá otázku, k čemu je potřeba soudcovské samosprávy, což také nezní na to úplně, že by byl stoupencem toho, aby větší moc se dostala do rukou soudců.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Jeho čtvrteční vystoupení skutečně takto lze chápat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Takže se znovu ptám, myslíte si, že Robert Pelikán učiní konec snahám o soudcovskou samosprávu v takové podobě, jako jí nabízela Helena Válková?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Pravděpodobně to vypadá, že pan doktor Pelikán není stoupencem toho, aby pokračovaly práce v pracovní skupině, kterou vede pan doktor Baxa, tam to vypadá, že skutečně toho stoupencem není, ale on se sám vyjádřil, tím myslím teď ministra spravedlnosti, že hodlá udělat jakýsi rozbor problémů české justice, českého soudnictví, že chce shromáždit informace a potom na základě jich vyhodnotit, zda toto řešení je dobré nebo ne. Ale v každém případě já to považuji za krok zpět, protože všechny tyto činnosti již s nimi, jež bylo započato a je krok zpět začínat znovu od začátku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Když mluvíme o soudcovské samosprávě, o tom, že zkrátka některé kompetence by přešly z ministerstva spravedlnosti do rukou soudcům, kde berete jistotu, že právě třeba případná rada, Nejvyšší rada soudnictví by správu justice vykonávala lépe než ministerstvo spravedlnosti?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Jistotu nebudeme mít nikdy, ale …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Tak přesvědčení minimálně, pakliže jste stoupenci Nejvyšší rady soudnictví.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Přesně tak. Jistota není nikdy, ale minimálně je …, máme daleko větší pravděpodobnost, že orgán, který by, který by zejména fungoval dlouhodobě, jenom ta otázka času, jenom ta otázka toho časového mandátu dává větší, daleko větší pravděpodobnost, že by ten orgán, pokud by byl složen z osob odborných, které rozumí justici, a to se předpokládá, a měly by dostatek času na to ty problémy vyřešit, ty osoby by byly i zevnitř systému, to znamená, ony by byly i odpovědné a byly by delší dobu odpovědné, takže ten náš názor je, že po vyhodnocení všech současných problémů je daleko větší pravděpodobnost, že by ty problémy, které justice má, a je nutné je řešit. Bez jejího řešení skutečně ten stav se velmi zhorší, tak tyto problémy podle jejich typu může vyřešit pouze těleso, které bude pracovat dlouhodobě a odborně. A my se domníváme, že Nejvyšší rada soudnictví, nebo jakýkoliv orgán podobného typu, takto rekonstruovat lze.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Mluvíte o té dlouhodobosti, každopádně, jak by se zaručilo, že za tu dlouhou dobu by se zkrátka soudci, kteří by větší míře rozhodovali sami o sobě, neuzavřeli soudní moc zcela do sebe, protože i toho se ministr spravedlnosti obává.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Ano, v každém případě zatím jsme vůbec nemluvily o tom, jak by tento orgán byl složený.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jaké pojistky proti té takzvané soudcokracii, promiňte, by tam byly?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Tak, tak. Existuje mnoho, skutečně mnoho možností ze zahraničí, můžeme čerpat mnoho zkušeností o tom, jak by takový orgán byl složen. A i ty přípravné práce, které zde probíhaly v předchozích letech, tak se spíše klonily k tomu, aby Nejvyšší rada soudnictví v České republice nebyla složena pouze ze soudců, takže …, ale to je, jsou to zatím přímo přípravy. Soud, ale ty diskuse nesměřují k tomu, že by to byl výhradně soudcovský orgán, takže si myslím, že ty obavy pana ministra v této podobě nejsou odůvodněné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Kdo další by tam potenciálně mohl být zastoupen? Jaké jsou úvahy?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Velmi záleží na tom, jaké kompetence by ten orgán měl, protože jsou nejvyšší rady soudnictví s velmi širokými kompetencemi, včetně rozpočtových, a pokud by, já nejsem stoupencem tohoto modelu, ale pokud by skutečně ten orgán měl takto široké kompetence, tak potom si myslím, že by tam museli být i zástupci ostatních mocí, respektive zástupci, které by volili zástupci ostatních mocí a pokud by ten orgán měl velmi úzké pravomoci, například pouze v personální oblasti, tak pak si myslím, že je dobré, aby tam byli, aby tam byli odborníci, kteří co nejvíce se orientují v tom prostředí justice, to znamená, soudci a další právníci, kteří mají zkušenosti s tím, jak funguje soud, to znamená, advokáti, mohou tam být zástupci dalších právních profesí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili vy jako prezidentka Soudcovské unie nejste proto, aby třeba soudci si spravovali finance, aby měli samostatnou rozpočtovou kapitolu, to byste nechala na ministerstvu spravedlnosti?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Tyto otázky bych v podmínkách naší republiky nechala na ministerstvu spravedlnosti, ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Které kompetence byste tedy převedla právě na tu Nejvyšší radu soudnictví?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Těch možností je opravdu celá řada, ale zejména v každém případě, pokud by ten orgán měl vzniknout, tak se domnívám, že by to měly být personální kompetence, to znamená, výběr soudců, výběr soudních funkcionářů, kariérní řád soudce, to, jak má soudce postupovat během svého povolání. To jsou zejména personální věci. A pevně věřím, že tyto kompetence by orgán tohoto typu vykonával lépe než ministerstvo spravedlnosti.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Kdyby k tomuto došlo, k přenosu těchto kompetencí na soudce, jak by se to dotklo účastníka řízení v praxi? Skutečně by byla lepší vymahatelnost práva, kratší lhůty?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Důležité je říci, že v prvé chví…, v první chvíli by se to účastníků říz…, účastníci řízení by to v podstatě nemohli pocítit. Ten orgán má být zřízen právě proto, aby vyřešil ty problémy dlouhodobé, které chtějí, které …, očekává se, že budou vyřešeny až za skutečně, pokud budou dobře vyřešeny, tak k tomu potřebují delší období, ale …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jak dlouho by, promiňte, účastník řízení musel čekat po zavedení Nejvyšší rady soudnictví tak alespoň odhadem, než by se dočkal toho, že zkrátka soudy budou fungovat efektivně?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Záleží na tom, jaké, jaké důsledky bychom si vzali. Takže k okamžitému zrychlení soudního řízení, to nelze slibovat, že by došlo, ale v každém případě každé čtvrtletí jsou jmenováni noví soudci a jsem přesvědčeni, že by byli jmenováni přesvědčivějším způsobem, a tím pádem kvalitnější uchazeči o tuto funkci. Jsem dále přesvědčena, že by soudy pomalu, protože tam je třeba ta časová výměna, ale začali řídit kvalitnější soudní funkcionáři, a to by soudní účastníci v každém případě poznali, co se týče kvalitnějšího, kvalitnější činnosti soudů, rozvržení těch jednotlivých agend a zátěže. Takže, pokud se ptáte, za kolik let a měsíců by bylo zkráceno řízení a o kolik, na to nikdo nedovede zodpovědně odpovědět, ale ta …, jsem si jistá, že ty jednotlivé kroky a zlepšení by účastníci mohli pocítit velmi brzy na té úrovni okresních soudů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Tento úhel pohledu a vaše názory, náměty, jak na ně reaguje ministr spravedlnosti, jaká je ta komunikace s ministerstvem spravedlnosti a Soudcovskou unií?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Já bych zatím tu komunikaci si nedovolila nazvat špatnou, protože zatím, kdy jsme …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Je dobrá?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Nemyslím si, že je úplně dobrá, ale takhle, máme možnost, a to je důležité říci, máme možnost za panem ministrem přijít jako zástupci Soudcovské unie a projevit svůj názor, tuto možnost nám ministr zatím nikdy neupřel a v tomto směru je ta komunikace dobrá, ta možnost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Kdyby ji upřel, tak by byla ta komunikace už asi hodně špatná.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Toto byla praxe mnoho předchozích ministrů. Nebylo zcela pravidlem, že by zástupci profesní organizace mohli kdykoliv přijít na ministerstvo, takže v tomto směru bychom nebyli překvapeni, nebrali bychom to jako úplný konec českého soudnictví, ale v tomto směru je ta možnost přijít a sdělit svůj názor, dobrá. Horší na té komunikaci je, to, že o krocích, my můžeme tedy, my jako Soudcovská unie můžeme informovat ministerstvo o svých názorech, ale není, neprobíhá to opačným směrem. My se nedovídáme o tom, co v oblasti zejména těch stavovských předpisů a v této oblasti ministerstvo spravedlnosti plánuje, hodlá činit, dokonce již tedy zákony posílá do připomínkového řízení a …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Je tu tedy prostor pro zlepšení?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Tam si myslím, že ten prostor pro zlepšení v každém případě je.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Říká prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu chtějí, aby se jim zvýšily platy na stejném principu jako soudcům s tím, že také musí být nezávislí, je to opodstatněný požadavek?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Já se domnívám, že to není opodstatněn požadavek. Já si nedovolím hodnotit platové podmínky pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A proč není opodstatněný podle vás?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Já se domnívám, já jsem jenom byla seznámena s návrhem, který prezentoval předseda Nejvyššího kontrolního úřadu, kde srovnávali, kde srovnávali činnost soudce a činnost úředníka Nejvyššího kontrolního úřadu a já jsem pevně přesvědčena, že činnost soudce je v mnoha aspektech jiná, soudní moc je třetí moc státu a ta potřeba nezávislosti, tu nezávislost, je nutno říci, nepotřebují ji soudci, potřebují ji účastníci řízení, aby soudce byl nezávislý, to je velmi důležité si uvědomit, takže v každém případě nepodceňuji vůbec náročnost práce úředníků Nejvyššího kontrolního úřadu, v žádném případě bych si nedovolila polemizovat s tím, že musí být nezávislý, nicméně domnívám se, že ta, že to ohodnocení je v tomto případě, ty požadavky jejich, já se s nimi neztotožňuji.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Když jsme právě u platů soudců, jak je to s dohodou o platech soudců? Jaké procento je připraveno podepsat dohody? Víme, že soudci Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu už podepsali všichni, ale co třeba soudci z Okresního soudu v Liberci, kteří na žalobách proti státu ještě na konci února trvali, změnilo se na tom jednání něco?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Přesná čísla by opravdu mohlo mít pouze ministerstvo spravedlnosti, které shromažďuje tyto údaje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Určitě ale máte také informace?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Zatím nemám, nemám poznatky o tom, kolik, já se přiznám, že jsem se kolegů z Okresního soudu v Liberci já osobně nedotazovala, neboť to skutečně beru jako jejich osobní věc a hovořili jsme o tom problému, i já jsem přímo konkrétně na Okresním soudě v Liberci byla, znám jejich názory na tu věc, ale názor Soudcovské unie je trvale a konstantní takový, že toto je osobní věc každého soudce. Domnívám se ale, že výsledek té dohody, kdy ji podepsalo více než 90 % soudců, je skutečně výjimečná. Uvědomme si, že podpisem té dohody se soudci vzali, vzdali opravdu velké, velkých částek peněz a …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
/Nesrozumitelné/uvědomění a promiňte, já dám ještě jeden pohled, kdy ten postup soudců ohledně doplacení vlastních platů kritizovala bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a současná senátorka Eliška Wagnerová, která říkala, že tento postup jaksi snižuje tu důvěru v justici, tak to nevnímáte?

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Teď přímo myslíte jaký postup? Uzavírání těch dohod?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ne, myslím právě to, když soudci jaksi chtěli to zpětné doplacení v takové míře, v jaké chtěli.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
To je vždycky velmi nešťastné. Je to vždycky velmi nešťastné, ale my jsme ze strany Soudcovské unie několikrát prezentovali to, že to bylo z našeho pohledu už naprosto nezbytné, neboť soudci musí být umírnění, musí být uvážliví a zejména ohledně svých, dejme tomu, i majetkových poměrů a platového ohodnocení, ale tady to nebylo ojedinělé selhání, tady zákonodárná moc v podstatě naprosto ignorovala několik nálezů Ústavního soudu. Já si přesně nepamatuji ta čísla, ale bylo jich více než 10, a to zasahování do platových poměrů soudců trvalo několik let. To znamená, soudci se k tomuto kroku uchýlili s vědomím, že to je velmi špatné, ne špatné, ale že to je velmi, bude to velmi negativně vnímáno a i jim to bylo nepříjemné, ale protože jsme si byli jisti, že jsme vyzkoušeli všechny ostatní umírněné a zákonem dané prostředky, tak jsme neměli jinou možnost a o tom jsem skutečně bytostně přesvědčena.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Je přesvědčena prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to. Na shledanou.

Daniela ZEMANOVÁ, prezidentka Soudcovské unie ČR:
Také děkuji. Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

 

Zdroj: ČRo Radiožurnál, Dvacetiminutovka Radiožurnálu, 18.5. 2015