3. schůze Senátu

Další, v pořadí třetí schůze Senátu v tomto volebním období se uskuteční ve středu 14.12. 2016 od 9:00 hodin. Na programu jednání je zařazen mimo jiné diskutabilní tzv. vinařský zákon, návrh novely zákona o obchodních korporacích či návrh novely zákona o léčivech.