Adventní setkání s Unií pečujících

Eliška Wagnerová v pondělí 14.12. v Brně pořádá adventní  setkání se zástupci Unie pečujících u odpoledního čaje.

Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí.

Unie pečujících z.s. je otevřená komunita jednotlivců i zástupců právnických osob, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. Bez rodinné péče by se totiž systém sociální péče v ČR neobešel.