blog.respekt.cz: Eliško Wagnerová, díky. Je to ale jen začátek

Ministr práce a sociálních věcí dělá vše pro oslabení trhu práce, už tak zdecimovaného nejen špatnou ekonomickou situací, ale i korupcí stran lepších pracovních postů, programovým zneužíváním levné pracovní síly a generováním další takové síly, lobbingem, bossingem a podobnými jevy, které dříve v pracovních vztazích byly výjimkami, dnes jsou tolerovaným zlem.

Konečně někdo, kdo není jen bezvýznamným hlasem z ulice, shrnul to, o čem jsem opakovaně psala já a mnoho dalších bezvýznamných blogerů a o čem diskutují bez zájmu médií, odborářů a odborníků na pracovní právo mnozí bezvýznamní lidé z ulice, ať již zaměstnaní nebo již nezaměstnaní, případně ještě nikdy nezaměstnaní. Eliška Wagnerová žádá u Ústavního soudu zrušení nové úpravy veřejné služby, kterou mimo jiné považuje nejen v rozporu s právním státem, ale za kontraproduktivní pro rozvoj trhu práce a zaměstnanosti a lidskou důstojnost snižující ustanovení, kterým je významně porušen systém sociálního pojištění.

Fakticky jde o bezplatné využívání práce lidí pro účely obce a jiné subjekty a represívní krok. Výsledkem je úbytek dalších pracovních míst, neboť placené zaměstnance na těchto pozicích lze díky této novele nahradit nezaměstnanými bezplatně. Novela v rozporu s Listinou základních práv a svobod nutí člověka k práci bez odměny a řádné pracovní smlouvy, jíž mimochodem je pracovníkovi zajištěn i nárok na dovolenou a sociální i zdravotní pojištění.

Trestem za odmítnutí veřejné služby, jímž je odnětí podpory v nezaměstnanosti, je pak významně porušen pojistný princip pro případ nezaměstnanosti. Sankce za nepřijetí veřejné služby jsou navíc neúměrně přísné.

Kdyby starostové a starostky dokázali tento systém odmítnout a požadovat na potřebné práce na obecních pozemcích a v obecních institucích úhradu z veřejných zdrojů a rozpočtů, jednak by se neúčastnili tohoto novodobého otrokářství pod taktovkou ministra práce a sociálních věcí, neporušoval i by Listinu základních práv a svobod a dali by najevo, že za daně, odvedené občany regionu požaduje region od státu vrátku na podporu požadavků a potřeb občanů regionu.

Eliška Wagnerová odvahu sebrala, nyní je míček na obecních úřadech. Zaměstnaní se o problém nestarají, neboť doufají, že je nezaměstnanost nepostihne, a nezaměstnaní jsou v pozici nevolníka, který sice do pojistného programu pro případ nezaměstnanosti povinně přispíval, ale nyní si svůj díl vyplacené pojistky má odpracovat, opět povinně, jinak je nedostane.

Pokud stále někomu nedochází, že tímto principem nucených prací lze rušit jedno místo za druhým, zahradnické služby, úklidové služby, posty v knihovnách, pečovatelská místa atd. a postupně tato místa obsazovat nezaměstnanými, kteří nakonec umějí zahradničit, uklízet, pečovat, vystudovali knihovnictví, pedagogiku, střední zdravotní školu a třeba jsou i sestřičky-bakalářky, pak na tomto místě je za pět minut dvanáct uvědomit si, co ministr Drábek na občany vlastně nachystal.

Propuštěné zdravotní sestry mohou přece pracovat bez nároku na mzdu ve veřejné službě na půdě městské nemocnice. Knihovnice, která vystudovala střední školu a práci v knihovně má v malíčku, může po propuštění pracovat bez nároku na mzdu v městské knihovně. I absolventi pedagogického studia na VŠ mohou pracovat ve školách, jejichž zřizovatelem je obec, samozřejmě bez nároku na mzdu. Tak by tedy ministr Drábek rád utvářel trh práce podle vlastních představ. Zaměstnaným – zatím zaměstnaným, to nevadí.

K ministru Drábkovi je vhodné ještě podotknout, že jeho myšlenka, že by údaje o nezaměstnaných využívaly pracovní agentury a šoupaly si s těmito nezaměstnanými podle své chuti, že tedy tato myšlenka je docela blízká modernímu obchodu s bílým masem. Tohle jsou také mafiánské praktiky. Ale že by je jako státní program a státní zakázku s příspěvkem 5000 Kč ze státního rozpočtu na nezaměstnaného vyhlásilo nějaké ministerstvo civilizovaného státu, to zde ještě nebylo.

Tak by tedy ministr Drábek rád utvářel trh práce podle vlastních představ. Každý jeho návrh je vlastně kontraproduktivní, pokud by měl sledovat cíl rozvoj trhu práce. Pokud ale má zavést novodobé nevolnictví, umožnit zneužívání lidí a jejich nezáviděníhodného postavení, deformovat pojistný princip pro případ nezaměstnanosti a dělat si trhací kalendář z Listiny základních práv a svobod, pak to ministr Drábek dělá dobře a může být pochválen podnikateli, kteří budou profitovat na pracovní síle bez nároku na mzdu a na zkomolenině kurzarbeit, který chystá nejspíše také pro vyvolené firmy.

Eliško Wagnerová, díky, začala jste dobře, ale asi budete mít práce nad hlavu a o to více, o co spolehlivěji stádo zastrašených mlčí. Zastrašování zastrašených, zneužívání zneužívaných, sociální vylučování sociálně vyloučených a celková devastace trhu práce totiž pokračuje podle plánu ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Zdroj: blog.respekt.cz, Jana Šimonová, 24.9.2012.