Česká justice: Další kolo debaty: Přerozdělit imigranty bude chtít Švédsko, Rakousko, Německo, Itálie a Řecko

Senátor Radko Martínek připomněl, že stát, který není schopen bránit své hranice, zanikne. Z informace ministra vnitra Milana Chovance vyplynulo, že přerozdělit statisíce svých imigrantů bude chtít Itálie, Řecko, Německo, Rakousko a Švédsko. Při odsouvání do země původu si lidé překousnou i jazyk, popsal, jak se odehrává návrat nelegálního migranta ministr. Zmírnění zákona ve prospěch […]

Senátor Radko Martínek připomněl, že stát, který není schopen bránit své hranice, zanikne. Z informace ministra vnitra Milana Chovance vyplynulo, že přerozdělit statisíce svých imigrantů bude chtít Itálie, Řecko, Německo, Rakousko a Švédsko. Při odsouvání do země původu si lidé překousnou i jazyk, popsal, jak se odehrává návrat nelegálního migranta ministr. Zmírnění zákona ve prospěch nelegálních přistěhovalců a žadatelů o azyl dnes v Senátu naopak navrhli senátoři Václav Láska a Eliška Wagnerová.

Podle ministra vnitra Milana Chovance se má vládním návrhem zákona dosáhnout stavu, kdy nebude žádný potřebný opomenut. Současně ale nebude cizincům poskytován prostor, aby bezdůvodně prodlužovali svůj pobyt území České republiky a v návaznosti na směrnici Evropské unie se upravuje nakládání s opakovanými žádostmi o udělení mezinárodní ochrany. Novela dále zrušuje automatický odkladný účinek kasačních stížností, který doposud platil a byl využíván. Tím se naplní podstata kasační stížnosti jakožto mimořádného opravného prostředku a zkrátí se doba pobytu cizincům, kterým nebyla udělena mezinárodní ochrana v České republice.

Senátor Láska se senátorkou Wagnerovou v rozpravě požadovali, aby cizincům bylo zachováno právo na pobyt i přes jejich odsouzení nebo uvěznění v ČR, zkrátit lhůtu pro vyřízení žádosti o azyl ze šesti měsíců na tři, zúžit právo policie zajistit cizince kvůli jeho navrácení, zrušit odebírání mobilních telefonů cizincům v detenčních zařízeních i poplatek za pobyt. Novela zákona o cizincích a novela azylového zákona však prošla bez těchto úprav.

Podle senátora Václava Lásky (Zelení) zákon bere možnost zvážit všechny okolnosti trestné činnosti cizince. Jako příklad uvedl případ Ukrajince, který bude na hřišti bránit své dítě a bude odsouzen za sebeobranu: „Je asi neoddiskutovatelné, že spáchání úmyslného trestného činu cizincem povede k úvahám, zda tento člověk má na našem území právo zůstávat. Ale mělo by vést k úvahám, při kterých se vyhodnotí všechna kritéria a vydá se spravedlivé rozhodnutí. Tak, jak to umožňuje současný zákon. Umožňuje to, ale předmětnou novelou a zejména těmi pozměňovacími návrhy si tuhle možnost, zvážit všechny okolnosti a rozhodnout spravedlivě, bereme. Zcela úmyslně si ji bereme,“ uvedl Láska.

Evropská unie v klinické smrti

Někteří lidé by si skoro přáli, aby sem utečenci přicházeli ve stejné míře, jako dnes přicházejí třeba do Slovinska, Rakouska, Německa, skandinávských zemí atd., aby mohli činit dobro. Ale to hlavní dobro, které by se mělo činit, by mělo být právě v těch zemích, odkud ti lidé utíkají, řekl v diskusi senátor Radko Martínek (ČSSD)

Podle jeho dalších slov se mu nad některými věcmi zastavuje rozum: „Když reportér České televize se ptá dospělého statného muže, proč utíká. A on říká, že utíká proto, aby tady vytvořil podmínky pro to, aby sem mohla přijít manželka a děti, které nechal v Sýrii. Já nevím, jestli by se takovýmhle způsobem choval kdokoli z nás, abychom nechali manželku a dítě tam, kde jim hrozí přímé nebezpečí, a sami utekli. To je mentalita, která je mi naprosto cizí,“ řekl Radko Martínek.

Pro ty, kteří chtějí, abychom měli náruč otevřenou, použil zákonitost z historie: „Musím říct, že já jako historik neznám jediný příklad v celé historii lidstva, kdy by přežil stát, který není schopen bránit své hranice. Každý stát, který ztratil tuto schopnost, vzápětí zanikl. Já se tedy opravdu velmi obávám, že Evropská unie je připravena zkoušce, pro kterou – mnozí lidé si to ani přesně neuvědomují, ani my si to přesně neuvědomujeme, jak velká ta zkouška je. .. A pokud Evropská unie není schopná bránit své hranice, tak je fakticky v klinické smrti

Ale neschopnost řešit základní existenční – dneska už existenční problémy Evropy od vůdců EU jsou tak strašlivé, že důsledky opravdu mohou vést až k zhroucení celého našeho systému. Ať už politického nebo společenského,“ řekl doslova Radko Martínek.

Za nedbale provedenou transpozici evropské směrnice označila novelu senátorka Eliška Wagnerová (Zelení), která kritizovala novelu po všech stránkách, zejména lidské a lidskoprávní: „Azyl je totiž velmi navázán na další lidskoprávní elementy. A zejména na to, že nelze odsunout do země, kde tomu člověku, ať je jaký chce, dokonce i když nesplňuje ani nárok o přidělení azylu, když mu v zemi původu hrozí kruté a nelidské zacházení, tak ho nelze do té země vrátit zpátky. A to je ten veliký problém. Ale tím se ten zákon vlastně vůbec nezabývá,“ řekla Eliška Wagnerová.

Eliška Wagnerová poté přidala příklad z Německa: „Do Spolkové republiky přišlo do konce srpna 120 tisíc nepovolených vstupů na území. Tam je to dokonce trestný čin, samotný nepovolený vstup. O čem tedy Němci začali uvažovat? Že zruší ten trestný čin, protože vidí, že ta situace je tak výjimečná, že účel toho trestného činu směřoval někam jinam, než postihovat ty, kteří jsou na útěku před válkou atd. Tam se tam vede diskuse o tom, že se ten trestný čin zruší,“ uvedla Wagnerová.

Souhlas se zákonem naopak vyjádřil senátor Miloš Malý (ČSSD): „Proč ho schvaluji? Schvaluji ho z toho prostého důvodu, že každý stát má právo si uzpůsobit imigrační politiku podle svých možností. Vycházíme z toho, že kdybychom šli do ad absurda a začaly rozhodovat soudy o tom, kdo má právo být u nás umístěn a mít tady právo azylu, můžeme se dostat do situace, že stát ztratí základní funkci, starat se o své občany a budou tady v podstatě rozhodovat soudy a budou nám říkat, že musíme přijmout takový počet lidí, který nebude mít vůbec žádnou vazbu na počet obyvatel, který tady máme,“ řekl senátor Malý.

Senátor Jiří Šesták (HOPB)kritizoval odebírání peněz přistěhovalcům i pobyt dětí v detenčních zařízeních a postavil se za přistěhovalectví: „Děkuji za slova paní kolegyně Wagnerové, protože ona apelovala právě na mentalitu, která je skutečně jiná tady než třeba v západní Evropě. Oni tady byli Bojové, podle kterých se nazýváme Bohemia, to je pravda. A kam šli? Šli do Itálie a do Francie. Oni založili třeba Boloňu, jednu z nejstarších univerzit. Takže oni tam odsud odnesli mentalitu, kterou si myslím, že bychom my měli potřebovat tady,“ upozornil.

Senátor Jaroslav Kubera (ODS) poté varoval před uzavřením hranic v Německu: „My se tady zabýváme jedním drobným zařízením, ale já vám zkusím prognózovat. Už skoro bývalá kancléřka, až po ní nastoupí někdo jiný – a už se na tom intenzivně pracuje, tak ze dne na den, bez jakékoli konzultace, jak už se to stalo několikrát, uzavře hranice… A zkuste si představit, co se bude dít potom. Mně to připadá, že je to povodeň, a my se chováme, jako když nám kape kohoutek. Kdybych to tak přirovnal. Ta situace je v podstatě neřešitelná!“ apeloval na senátory Kubera.

Odsun osoby do země původu musí jistit šest policistů

Podle ministra vnitra Milana Chovance je potřeba pravdu říkat na obě strany. Spolková republika Německo ústy svého ministra vnitra prohlásila, že je připravena omezit právo azylantů a změnit jejich status tak, aby nebylo možné slučovat rodiny. I to je debata, která se v Německu vede. Nejenom debata o tom, že překročení hranice bude nadále trestným činem, ale oni dnes debatují o tom, jak zamezit tomu milionu lidí, aby se slučovaly rodiny. Z jednoho prostého důvodu, protože Německo tímto přístupem čeká v příštích letech další, už legální migrační vlna minimálně tří milionů lidí. Ale to jsme jim říkali před půl rokem. To jsme jim říkali před půl rokem.

„My jsme byli svědky toho, kdy Švédové obecně hovořili o solidaritě, kdy se přihlásili k těm kvótám na relokaci. Byli jsme svědky toho, kdy pan Asselborn a ostatní představitelé Evropy byli u odletu prvních 19 Eritrejců, kteří se velkým vojenským letadlem odváželi z Itálie do Švédska. Aby přesně 14 dní po tom Švédsko požádalo o realokaci z vlastního území. To je přece první země v řadě. A přijdou další,“ varoval Chovanec.

Podle jeho dalších slov bde nyní chtít přerozdělit své přistěhovalce Německo a Rakousko. „Další debata se povede o realokaci z Německa a Rakouska. To je přece na pořadu dne. To znamená, realokace ze zemí postižených migrací, jako je Itálie a Řecko, se rozšíří o debatu, jak realokovat z Německa, jak realokovat z dalších zemí. Já jsem velmi důrazně žádal zástupce Evropské komise na posledním jednání, aby konečně České republice odpověděli na právní rozbor. A ta komise nebyla schopná dodneška odpovědět na základní právní otázky. Je tady spousta právníků. Jakým způsobem budeme realokovat osobu proti její vůli? A to je otázka, tuším, byl to Kamerunec, kterého se zastal Ústavní soud. A já nemám důvod tady zpochybňovat nález Ústavního soudu, ale chtěl bych tady říct i to B,“ řekl Chovanec.

„Ti lidé, kteří odsud odcházejí nedobrovolně, dělají všechno pro to, aby nemuseli odejít. Sebepoškozují se, lámají se ruce, někteří si prokousli jazyk. Když je odsouváme do zemí původu, tak je to většinou za účasti 4 – 6 policistů. 4 – 6 policistů v běžné lince. Přeprava takové jedné osoby stojí sto, sto padesát, dvě stě tisíc korun, podle počtu sedadel, které musíme v tom komerčním letu koupit. A ti policisté nemají jednoduchou práci. Ústavní soud to posoudil, že to bylo nepřiměřené. Já nechci rozporovat nález soudu,“ zdůraznil.

My jsme připraveni vést debatu o změně realokačních schémat, ale není možné, abychom vezli 19 Eritrejců do Švédska jako příklad realokace. Aby za 14 dní po tom Švédsko de facto požádalo o vyjmutí z toho realokačního mechanismu a chtělo samo od sebe realokovat.

Pokud se tohle stane, tak to bude předmětem debaty na evropské úrovni a bude to muset znamenat změnu usnesení a revokaci usnesení, kde byla Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko přehlasovány. To znamená, ta debata se povede znovu a Evropě se může stát, že usnesení o realokaci 120 tisíc lidí, potažmo 160 tisíc nebude naplněno. To znamená, my se blížíme k dalšímu kolu debaty, řekl doslova Milan Chovanec.

 

Zdroj: ceska-justice.cz, 11.11.2015