ČRo 1: Rozhovor s Eliškou Wagnerovou: Bývalý prezident Václav Klaus nebude souzen za velezradu

Jan RICHTER,  moderátor: Bývalý prezident Václav Klaus nebude souzen za velezradu. Ústavní soud zastavil řízení ve věci žaloby, kterou na něj podala  skupina senátorů. Podle generálního sekretáře soudu Ivo Pospíšila dospěli soudci k závěru, že se nemohou zabývat údajným Klausovým proviněním,  protože jeho mandát vypršel krátce po podání žaloby.

Ivo POSPÍŠIL, generální sekretář soudu: Primárním účelem toho řízení je v podstatě odstranění z  funkce prezidenta, který poškozuje zájmy státu, což neplatí v případě, kdy  uplynulo funkční období bývalého prezidenta.

Jan RICHTER, moderátor: Senátoři podali ústavní žalobu kvůli novoroční amnestii,  nepodepsání doplňku Lisabonské smlouvy a dalším údajným protiústavním krokům  bývalého prezidenta. My teď máme na lince senátorku za Stranu zelených Elišku Wagnerovou, která podpořila podání ústavní žaloby. Dobrý  večer.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka: Dobrý večer.

Jan RICHTER, moderátor: Paní senátorko, co soudíte o té argumentaci Ústavního soudu, kterým zdůvodnil zastavení řízení proti bývalému  prezidentovi?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka: Asi neočekáváte, že řeknu, že jsem tím rozhodnutím nadšená.  To jím tedy rozhodně nejsem, beru ho samozřejmě z druhé strany na vědomí. Není  to rozhodnutí, u kterého bych musela říci, respektuji ho, protože ono vlastně nedopadá na nikoho jiného, než tedy na tu kauzu jedinečnou a tudíž tím, že bylo řízení zastaveno, kauza skončila, konec. Nesouhlasím s tou argumentací,  nesouhlasím s ní. Mám za to, že Ústavní soud se nedostatečně vypořádal s naší argumentací a především se nedostatečně vypořádat s tím, co  jsme uvedli v našem /nesrozumitelné/, které jsme dodávali později ještě následně za tou žalobou a kde jsme argumentovali důvodovou zprávu v článku 65 ústavy  a  v té důvodové zprávě totiž je výslovně napsáno, že lze prezidenta  republiky stíhat, pokud tedy stíhání začalo v okamžiku, kdy vykonával funkci,  ale nic nebrání v tom, aby řízení před Ústavním soudem proběhlo  nebo pokračovalo poté, co skončí funkční období prezidenta. Znovu opakuji,  byla-li žaloba podána za trvání funkčního období. To je naprosto jednoznačný  příkaz, bych tak řekla, nebo vyjádření intence, úmyslu ústavodárce a tu prostě Ústavní soud nevzal na vědomí a svým rozhodnutím ji popřel.  Nicméně, dobře, vyložil prostě věc tak, jak jí vyložil, řízení skončilo, tečka.  Není k tomu co dodávat.

Jan RICHTER, moderátor: Vy tedy, paní senátorko, odmítáte ten názor soudu,  jaký vyjádřil generální sekretář pan Pospíšil, že primárním účelem toho řízení  nebo té žaloby, byl ztráta prezidentského úřadu?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka. To rozhodně popírám, protože z té důvodové zprávy vyplývá a  dalo by se říci, že ten primární účel je třeba hledat v ochraně takzvaného  objektivního ústavního práva. To znamená tedy opravdu toho,  co je napsáno  tedy v ústavě, to je tedy ten demokratický právní stát. Pokud Ústavní soud říká, že není od toho, aby vykládal jen tak ústavu bez toho, že by  to navazovalo na konkrétní věci a jaksi nám to podsouvá v návaznosti na různá  mediální interpretace naší žaloby, respektive možná některých vyjádření, to je  skutečně jaksi jenom podsunutí nám jakéhosi úmyslu, který jsme neměli. My jsme,  pokud jsme hovořili o tom, že ten výklad ústavy bude sloužit i do budoucna, tak  to byly samozřejmě jenom implicitní efekty takového rozhodnutí, které by se  skutečně věcně s celou tou věcí zabývalo. Já si myslím, že prostě v budoucnu  poznáme, že ta naše snaha nebyla možná tak úplně bezdůvodná, nebo že by byla  prostě jen tak střelená od boku.

Jan RICHTER, moderátor: Má teď, paní senátorko, horní komora nějakou možnost, jak Ústavní soud požádat o ten objektivní výklad ústavního práva, jak  jste o něm mluvila?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka: Ne, nemá.

Jan RICHTER, moderátor: Čili…..

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka: Nemá, nemá tedy takovou možnost, nemá takovou možnost, prostě ten verdikt tedy teď skončil a teď prostě samozřejmě, pokud se v budoucnu  vyskytnout nějaké situace, tak bude třeba na ně adekvátně reagovat, ať už kompetenčními konflikty nebo podobně, kdyby došlo k nějakému takové k instalaci,  která by třeba vyžadovala zpřesnění nějakých kompetencí, a tak dále. Tak  samozřejmě toto bude na pořadu dne, ale tím nic nepředjímám,  samozřejmě.

Jan RICHTER, moderátor: Jistě. Premiér Petr Nečas vyzval senátory, kteří žalobu  podpořili, tedy i vás, aby zvážili své další působení ve veřejných funkcích.  Zvážíte to, paní senátorko?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka: Ne, rozhodně to nevážím, pan premiér rád využívá, jak už jsem  sama měla na své kůži, tedy možnost zažít v minulosti a prostě to je taková  laciná politická rétorika.

Jan RICHTER, moderátor: Říká senátorka za Stranu zelených EliškaWagnerová. Děkujeme a hezký večer.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka: Na shledanou.

 

Zdroj: ČRo 1 – Radiožurnál, 27. 3. 2013