ČRo Dvojka: Matěj Hollan host Interview Plus

Michael ROZSYPAL, moderátor
Brněnští zastupitelé v úterý podpořili přesun hlavního vlakového nádraží směrem k řece. Zopakovali tak stanovisko jihomoravských krajských zastupitelů. Definitivně ale musí rozhodnout vláda. Bude tedy letos definitivně jasně o budoucnosti brněnského nádraží? A je reálný požadavek brněnského zastupitelstva na vybudování podzemní dráhy spojující sever města s jihem? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus, jeho hostem je náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu za hnutí Žít Brno Matěj Hollan. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Dobrý den i vám.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Já jsem Michael Rozsypal a přeji dobrý poslech. Pane náměstku, proč jste se jako Žít Brno nakonec rozhodli souhlasit s tím přesunem nádraží k řece? Proč jste změnili názor?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
My jsme názor nezměnili, máme ho stále stejný. My jsme od začátku navrhovali v souladu s koaliční smlouvou, v souladu s výstupem z průzkumu veřejného mínění, aby preferovaná varianta byla varianta nádraží v centru. Bohužel jsme s tímto neuspěli ani v radě, ani v zastupitelstvu, kde pro tu centrální variantu jako preferovanou bylo pouze 10 hlasů z 55. Nám se podařilo ale dostat tu variantu v centru mezi alespoň akceptovatelné varianty, aby ta varianta nebyla úplně zamáznuta tak, jak požadovala opozice, či kancelář architekta města, takže to považuju za velký úspěch. A nakonec jsme museli zvažovat mezi tím, jestli má projít jako preferovaná varianta čistý odsun nádraží se všemi dopravními problémy, co to s sebou nese, anebo jestli díky nám má projít varianta, která odsun nádraží podmiňuje stavbou severojižního kolejového diametru, tedy tou železnicí pod městem, která přiznává, že odsun nádraží bez tohoto diametru nemůže dopravně fungovat, která přiznává, že odsun nádraží trpí obrovskými dopravními riziky a problémy.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Čili šlo o jakýsi politický kompromis, tedy to, že jste podpořili jakousi mírnější variantu, je to tak?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
My jako město jsme sdělili svůj názor Správě železniční a dopravní cesty a myslím si, že je správné, když Brno chrání své dopravní zájmy a díky nám se do, do toho usnesení dostala podpora diametru a dostalo se tam to přiznání, že odsun nádraží trpí problémy, tedy abych si ten úspěch celý nepřipisoval, s tímto návrhem přišla strana lidová a my jsme se k tomu přidali a trvali jsme na tom, že to musí být podmíněná stavba, která samozřejmě ten odsun nádraží problematizuje, protože přiznává, že město Brno není schopno bez tohoto diametru odvozit lidi od odsunutého nádraží.

Michael ROZSYPAL, moderátor
A k tomu diametru se bezesporu ještě dostaneme, protože to je velmi zajímavá věc, ale ještě mě zajímá váš názor nebo váš odhad. Myslíte si, že letos na jaře nebo brzy z léta tedy bude definitivně vládou rozhodnuto o budoucnosti brněnského vlakového nádraží?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
On ten, ten problém hlavně po stránce dopravní nebí jednoduchý. Když by vláda zvolila nádraží v centru, tak to, to má daleko menší dopravní rizika, nicméně faktem, že ani Jihomoravský kraj, ani město Brno to nedaly jako preferovanou variantu, ale ministerstvo dopravy, jeho centrální komise ministerstva dopravy a vláda k tomu může přistoupit jinak, to uvidíme. Já však doufám a doufám, že město Brno v tom vytrvá, že pokud by vláda řekla, že se má nádraží odsouvat, tak je potřeba k tomu doprojektovat diametr, dořešit zapojení břeclavské trati do toho diametru a to, ten odsun nádraží musí logicky o něco zdržet …

Michael ROZSYPAL, moderátor
Čili myslíte si, že během léta nepadne to definitivní rozhodnutí, že se to celé zase protáhne nebo potáhne dál?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Já myslím, že vláda může rozhodnout o tom, čím úkoluje ministerstvo dopravy pana ministra Ťoka nebo kdo tam v té chvíli bude, čím úkoluje Správu železniční a dopravní cesty, aby případně něco dopracovaly. To se …

Michael ROZSYPAL, moderátor
Nepro…

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
… to se ukáže. Ten problém opravdu není jednoduchý.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Bezesporu, ale jenom promiňte, že vám vstupuji do řeči, neproblematizuje se teď celá budoucnost brněnského vlakového nádraží i tím požadavkem nebo tou podmínkou toho vybudování diametru? Nemůže to celou tu věc prostě odložit, protáhnout a že ta věc dopadne tak, že prostě ještě nebude jasno?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Ten podzemní diametr je pro Brno do budoucna velmi důležitý. Je to skutečně řešení městské nebo veřejné hromadné dopravy ve městě a prakticky jediné možné řešení v nějakém dlouhodobém horizontu. Ale je dobře, že zastupitelstvo města Brna to s tou modernizací železničního uzlu Brno svázalo. Já myslím, že vůbec není problém, že se to začíná problematizovat, naopak konečně město Brno přiznalo, že to není bezproblémový projekt ten odsun nádraží. Je teďka na vládě, aby k tomu, aby si to vyhodnotila tu situaci, jak k tomu přistoupit, ale nelze zavírat oči před tím, že pokud by se jenom nádraží odsunulo a ten diametr se k tomu nestavěl, že to může způsobit až dopravní kolaps.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Brno řeší budoucnost nádraží zhruba už skoro 100 let a při těch nejoptimističtějších variantách se mluví o tom, že v té přesunuté variantě u řeky by se mohlo začít stavět nejdříve v roce 2020, pokud by nádraží zůstalo v centru města, že by to mohlo být v roce 2026. Tak mě zajímá, jestli tím novým rozhodnutím nebo tím stanoviskem brněnského zastupitelstva se už jenom tím samotným faktem teď ta data, o kterých jsem teď mluvil, neprodlužují?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Co se týče varianty Petrov, tak tam myslím, že to je reálný odhad vzhledem k tomu, že v současné době není územní plán, není to doprojektováno, takže pokud by se začalo stavět, tak to těch zhruba 8 let, nebo tak nějak bude trvat tak, jak je napsáno ve studii proveditelnosti. U toho odsunu nádraží, tam to můžu vzít trochu do, do historie, ne do nějaké dlouhé, ale třeba 15 let zpátky tady se pořád vykládá o tom, že nádraží v odsunuté poloze je připravené, že se okamžitě má začít stavět, už několikrát se měla tam stříhat páska a zatím se nedělo vůbec nic. Já bych to bral trošku s rezervou ty optimistické odhady.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Není pro vás argument to, že pokud by se ta varianta řeka to odsunuté nádraží začalo stavět dřív, že by si mohla vláda mohla sáhnout nebo Brno sáhnout ještě na evropské peníze?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Evropské peníze v rámci operačního programu Doprava II. jsou alokovány nějak na Českou republiku a pro ten státní rozpočet je celkem jedno, na kterou stavbu se to, se to načerpá. Až operační programy skončí nebo tady tenhle velký a zbude, zbudou třeba jenom nějaké menší, tak stát stejně bude stavět dopravní infrastrukturu jak železniční, tak silniční, tak vodní případně …

Michael ROZSYPAL, moderátor
Ale to už by stavěl jenom za své, pokud by ten finanční rámec vypršel nebo pokud by ty evropské dotace vypršely.

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Ale státu …, rozumím, ale státu jde o to, kolik se načerpá celkově, protože tím, že by Česko přestalo třeba být podporováno v rámci operačního programu Doprava, tak to neznamená, že zde zastavíme dopravní stavby. Ten operační program Doprava je do roku 2022 a myslím si, že je to až utopistické si myslet, že by se to odsunuté nádraží mohlo tak rychle začít stavět. Já to nechci vylučovat, ale to, co je pro Brno teďka tím usnesením zastupitelstva zásadní, že to musí celé fungovat dopravně jako jeden smysluplný celek a do chvíle, než bude dořešené, jakým způsobem tam bude zapojený železniční diametr, tak se podle mě vůbec nedá bavit o tom, že se ta stavba začne realizovat.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Brněnský, náměstek brněnského primátora pro dopravu za hnutí Žít Brno Matěj Hollan je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane Hollane, co je tedy ten diametr, o kterém jsme se tady několikrát bavili?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Já vlastně nevím, proč se tomu tak říká, proč se to neříká normálně, že je to železniční tunel pod městem …

Michael ROZSYPAL, moderátor
Je to podzemka?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Není to právě podzemka. Není to typu metru, je to normální železniční trať, kde mají jezdit klasické vlaky, klasické takzvaně eskové linky, které dneska máme v Jihomoravském kraji v rámci integrovaného dopravního systému, tak by se udělala nová trať, která by částečně byla v podzemí, částečně by vedla po povrchu, která by jela z jihu na sever města a zapojovala se do severní tratě na jihu a do těch, do severní tratě na severu a do těch jižních tratí na jihu, takže to není žádné, žádný další dopravní systém jako je pražské metro. Měla by to být prostě železniční trať pod městem.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Máte vybudová…, máte vyčísleno, kolik by vybudování té železniční tratě stálo?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Nejsou přesné odhady, není přesný ten projekt. Jihomoravský kraj na tom pracoval, je nějaká studie proveditelnosti, jsou nějaké odhady investičních nákladů, ale ze zkušenosti třeba s tím železničním uzlem Brno vím, že teprve, až ten projekt je skutečně detailní, tak se dá říct nějaká finální investiční částka.

Michael ROZSYPAL, moderátor
No a pardon, je na místě podmiňovat přesun nádraží k řece vybudováním projektu, kde nejsou vyčíslené odhady nákladů, kde není jasný projekt?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Ono je jasné, že je to potřeba. Mluví se o té stavbě velmi dlouho a jak jsem říkal před chvílí, pro Brno se ví, že to je to jediné skutečné rozvojové řešení, pokud chceme do budoucna zajistit dobrou obsluhu veřejnou hromadnou dopravou pro to město.

Michael ROZSYPAL, moderátor
No, ale pokud nevíme, kolik to bude stát a kde na to vezmeme peníze, tak to je asi jenom sen.

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
My jsme, my jsme jako město řekli v tom usnesení jasně, že požadujeme, aby stát tu železniční část této podzemní železniční trati zaplatit. Město Brno a Jihomoravský kraj na to mít nemůže. Určitě se bavíme o řádech miliard, spíš desítek miliard na tento projekt. Já si uvědomuju, že je to, že je to drahé, ale ve chvíli, když stát je schopen platit takové peníze do Prahy na dopravní stavby, tak může být schopen, pokud bude chtít, to zaplatit i Brnu. Ten problém je totiž v tom, že pokud stát bude trvat na tom, že odsouvá nádraží nebo pokud na tom bude trvat do budoucna i město Brno, což já si myslím, že není šťastné, ale vysvětloval jsem ty důvody, proč jsme podpořili aspoň tuto variantu, tak my potřebujeme, aby to celé dopravně fungovalo a po tom povrchu jenom tramvajemi se to od toho odsunutého nádraží prostě neodvozí.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Na druhou stranu Sdružení Brno+ tvrdí, že již dnes se staví tramvajová trať na ulici Plotní, že k novému nádraží by vedla ještě další přímá trať po takzvaném bulváru a že vedle toho budou fungovat nové železniční zastávky, jak výstavba, tak provoz nových linek jsou v možnostech města, čili podle toho to vypadá, že by bylo možné obsloužit to odsunuté nádraží i bez vybudování diametru.

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Tam jsou dvě věci. Tam jsou dvě věci. Ano, já nezpochybňuju, že tam dříve nebo později město zvládne dobudovat tu pozemní dopravní infrastrukturu a natáhnout tam i koleje. Problém je ale s kapacitou těch kolejí a s kapacitou klíčových křižovatek, kdy dneska stojí to nádraží na nejlepším možném přestupním uzlu, kde je, kde je hromada linek, a tohle prostě u toho odsunutého nádraží nelze vybudovat. Ze studie proveditelnosti a zejména z dopravní expertízy pana docenta Drdly z Pardubic, kterou si město objednalo, vyplývá, že ta dopravní rizika spojená s odsunem nádraží jsou skutečně veliká, že ta síť tramvajová, ta klíčová se skutečně přetíží, že to nelze takzvaně vyjezdit a proto my musíme trvat na tom, že zde musí v případě, že by stát chtěl odsouvat nádraží, tak zde musí vzniknout systém, který to určitě obslouží. My nemůžeme dospět k tomu, že to nádraží, pokud by bylo v odsunuté poloze, se spustí a pak se ukáže, že to tak úplně nefunguje a budeme se bavit, co s tím uděláme. My musíme mít teďka jistotu, že to bude …

Michael ROZSYPAL, moderátor
No, ale nebaví se, pane náměstku, promiňte, teď příliš nekonkrétně? Vy říkáte, že je potřeba mít systém, který to obslouží, ale znovu opakuji, není vybudován projekt nebo není připraven projekt, nejsou odhady, ani finančních nákladů, tak není to celé příliš obecné, příliš nekonkrétní?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Chápu, že by bylo samozřejmě lepší, když by ty investiční náklady byly konkretizovány. Nicméně ten záměr, ten je zcela jasný, o tom nikdo nepolemizuje, že pod tím Brnem, když se ta železniční trať provede, tak to velmi veřejné dopravě pomůže, velmi to urychlí cestovní časy lidí, co každodenně jezdí do práce, o tom není polemika, stejně jako o tom před desítkami let, jestli v Praze má být metro, protože po povrchu byste to tam obsloužit prostě nedokázali a ten podzemní systém byl potřeba vybudovat. Ano, mohlo to být všechno více připravené, ale před několika lety se rozhodlo, že v rámci studie proveditelnosti na železniční uzel Brno nebude s tím diametrem uvažováno, ale my jsme teďka jako město při čtení a analyzování té studie proveditelnosti dospěli k tomu, že zvlášť u toho odsunutého nádraží to nejde. Dokonce jsme podmínili obě varianty té modernizaci i pokud by se stavělo v centru tím, že má být udělaný železniční diametr. Ta otázka totiž stojí i tak, že pokud my si o to jako město neřekneme teď, tak potom už nebude kdy.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Brněnský primátor Petr Vokřál z hnutí ANO podle serveru Echo24 řekl a teď cituji: „Studie by mohla být hotová za 2 roky a celá příprava by mohla trvat 5 až 6 let.“ Tak mě zajímá, jestli ten postup neměl být opačný, jestli nejdříve neměla být studie a příprava toho diametru a až pak rozhodnutí o tom, kde bude nové brněnské hlavní vlakové nádraží?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Možná ano, ale ta situace je teďka taková, jaká je. My jako Žít Brno, Piráti a zelení jsme prosazovali i z těchto důvodů z hlediska menších dopravních rizik, jak objektivně vyplývá z té studie proveditelnosti, což jsou její oficiální závěry, aby se modernizovalo nádraží v centru, protože to prostě má menší dopravní rizika a ví se, že by se to dalo, dalo obsloužit. Nicméně ten diametr je dobrej, když bude v jakékoli variantě, ale nám se to nepodařilo prosadit a proto jsme stáli před tím, jestli má město Brno říct odsouváme nádraží, nic jiného nás nezajímá a tváříme se, že to bude fungovat, anebo jestli si přiznáme tu skutečnou realitu, že to má velká dopraví rizika a tu stavbu podmíníme. Proto jsme se jako Žít Brno tímto způsobem rozhodli a byli jsme jediná strana v tom zastupitelstvu, která vůbec dokázala přemýšlet o obou polohách nádraží, jinak ty všechny ostatní strany měly vyhraněné ty názory naprosto a nehnaly, nehnuly se ani o milimetr.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Vy jste zmínil zelené. Náměstek primátora Martin Ander právě za zelené řekl: „Slibovat lidem, že odsun nebude tak špatný a že bude diametr, není fér. Tyto investice se nepotkávají, rozdíl může být 20 až 30 let. Obávám se, že vláda to bude ignorovat a že je to hra pro brněnské publikum.“ Má pravdu?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Pokud by to vláda ignorovala, tak na základě toho usnesení, co město Brno schválilo, si myslím, že bude potom na místě říct vládě, že nechceme, aby se to nádraží odsouvalo. Ona by to neměla, neměla dělat. Ministerstvo dopravy, Správa železniční a dopravní cesty nemlže bagatelizovat ty dopravní problémy, které jsou s tím spojené. Představte si situaci, že za 40 miliard nebo nějakou takovou sumu se vybuduje nové velké nádraží, které ale nebude mít dostatečné dopravní napojení. To není možné připustit. Takže pokud by tato podmínka, pokud by, aspoň tak to vidím já, nebo Žít Brno a Piráti, pokud by ta podmínka nebyla dodržena, tak se o odsunu nádraží z dopravního pohledu nedá vůbec bavit a pak je na stole už jenom ta varianta centrální, kterou my podporujeme a prosazujeme od začátku.

Michael ROZSYPAL, moderátor
A ještě jedno stanovisko připojím. Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová ze Strany zelených považuje stavbu podzemní železnice v Brně za téměř nereálnou a řekla: „Budou se o to soudit strany stojící proti sobě, v optimistické variantě to vidím nejméně na 10 let.“ Tak neznamená to, že požadavek vybudování toho diametru, vlastně to je ta otázka, kterou jsem kladl i před chvílí, i na základě toho, co řekla třeba paní senátorkaWagnerová, celou tu věc prostě prodlouží?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Ano, prodlouží, to jsem, to jsem říkal na začátku. O něco se to určitě zpozdí, ale já myslím, že to není důležité, kdy to bude, ale aby to dobře fungovalo, a to v obou variantách. Já bych možná zmínil to, že v České republice nebo zejména v Brně je vžitý pocit, že v podzemí se nedá postavit žádná stavba, jako kdyby se všude po světě a pod prakticky všemi evropskými městy nestavělo nějaké metro, nějaká železnice. Máme tady mnoho příkladů například v Lipsku, které mělo dvě hlavová nádraží, to znamená, že tam to úvraťuje, tam to končí ty vlaky, nemohlo to tím městem projet, tak to prostě podkopali a udělali tam tunel. To není žádný vesmírný projekt, to není dálnice na Mars, to je prostě pár kilometrový tunel pod městem, který nevím, proč by měl být problém vybudovat. Ano, má to nějaké technické obtíže. Ano, nemáme tam dobré geologické podloží, ale to je v dnešní době řešitelné. Stejně jako …

Michael ROZSYPAL, moderátor
A vy se nebojíte toho, že by to mohlo dopadnout špatně, když se podíváme na zkušenosti třeba s dálnici D8, nebo s tím, jak dlouho byl v Praze budován tunel Blanka?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Dálnice D8 je odstrašující příklad samozřejmě, protože tam v 90. letech byly ignorovány všechny geologické posudky a taky to potom dopadlo, jak to dopadlo. Tam na tom se ukazovalo, že ti kritikové, například Děti Země, měli od začátku pravdu a stát to ignoroval. U toho odsunu nádraží, pokud by k tomu nebyl vybudovaný ten dostatečný dopravní subsystém, tak by ty kritikové měli pravdu taky, protože by to prostě nefungovalo, a to není možné, to není možné dopustit. A dokud my jako Žít Brno budeme mít vliv na vedení města, tak uděláme všechno pro to, aby ta doprava v Brně fungovala. Na druhém místě, co jsem ještě nezmínil, je urbanistická stránka, kdy my jsme přesvědčeni, že pro rozvoj města je lepší, kdy bude nádraží v centru, je to lepší i pro ten rozvoj budoucího jižního centra, ale pokud by byla pod městem železniční trať, tak to do velké míry ten problém řeší.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Není to, pane náměstku tak, že jste podmínili ten odsun nádraží k řece tím diametrem, tou podzemní železnicí jenom pro to, aby se to celé protáhlo, zkomplikovalo a aby se nakonec buď nerozhodlo, nebo aby nádraží zůstalo v centru města, jak vy od začátku požadujete?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Není to tak. Přišla s tím strana lidová, my jsme tento návrh kvitovali a podpořili jsme ho, protože jsme pochopili, že to může být skutečné řešení. Ten diametr do budoucna to město potřebuje. Pokud zde podzemní, tento podzemní dopravní systém nevznikne, tak my to po povrchu nezvládneme obsloužit. A pokud si o to neřekneme teď, a to silně, tak na to můžeme zapomenout.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Matěk Hollan, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu za hnutí Žít Brno, je z našeho brněnského studia hostem v dnešním Interview Plus. Pane náměstku, vy jste minulý týden pro server Info.cz řekl, a teď budu citovat vaše slova: „Odsun nádraží má velká rizika spojená s tím, že se vůbec nebo pozdě bude, budou realizovat některé stavby, jako že se třeba nestihne postavit jižní centrum, nestihneme tam udělat bulvár, který by spojoval staré a nové centrum města, nebo staré centrum a odsunuté nádraží. A já se úplně nedomnívám, že je Brno expert na to, jak dodržovat harmonogramy staveb.“ Tak tato vaše slova ve mně trochu vyvolávají pochybnosti o tom, kdy se vůbec začne stavět nádraží, ať už bude kdekoli a kdy to bude hotovo?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Tam nesmí se směšovat dvě věci. Samotná stavba nádraží je investice státu té železniční části. Na městě je, aby k tomu dovedlo tu městskou dopravní infrastrukturu, to znamená, postavilo tam ulice, natáhlo do nich nějaké koleje či trolejbusová vedení. A já jsem jenom poukazoval na ten jako objektivní fakt, že ty věci se často zpožďují a to není jenom otázka Brna samozřejmě, ale tady máme mnoho záležitostí, které jsme si mysleli, že budou dávno a z různých příčin se nestaly. Já jsem v tom rozhovoru pro Info.cz také upozorňoval na to, že si nedovedu představit, že město staví novou městskou třídu, tedy čtyřpruhový průtah městem, jedno kolejiště vedle kolejiště. Proti tomu je dlouhodobý odpor jak městské části Brno-střed, ale studie proveditelnosti s tím bohužel počítala a my jsme teďka v tom usnesení v úterý řekli jako zastupitelstvo, že rozhodně tak, jak původně ta nová městská třída ta dálnice městem byla zamýšlena, tak my ji takto budovat nechceme. A to byl jeden z těch faktorů, na který jsem upozorňoval. Ta studie proveditelnosti je opřena o velmi rizikové investice, které by město muselo udělat. A část toho už dnes víme, že dělat nebudeme. V tom to riziko spočívá.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Pane náměstku, pro tu přesunutou variantu nádraží u řeky se vyslovil brněnský městský architekt, Hospodářská komora, teď tedy většina brněnského zastupitelstva i jihomoravského krajského zastupitelstva, ale nedávno vyšly také výsledky toho průzkumu, které si město zadalo u občanů, který je starý jenom pár dnů, nebo pár týdnů a v tom zvítězil názor brněnské nádraží nestěhovat. Tak neznamená to, nebo nejde z toho vyčíst to, že lidé se rozhodují spíše na základě emocí a pocitů než nějakých fakt?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Já si to, já si to nemyslím. Já jsem ten průzkum podrobně četl a takové velmi zajímavé číslo je, že lidé, přestože uvádějí, že nejsou o tom detailně informováni, a já se tedy domnívám, že ta informovanost je zhruba stejná jako v tom brněnském zastupitelstvu, kdybychom udělali nějaký dotazník odborný v tom zastupitelstvu, tak bych si úplně nemyslel, že ti zastupitelé v těch znalostech odborných uspějí, co se píše ve studii proveditelnosti, ale ty lidé uvedli, že 70 % občanů chce, aby se rozhodovalo podle nich, aby ten jejich názor byl respektován a v uvozovkách celých 13 %, tedy jenom 13 % lidí si myslí, že se zastupitelé v tomto mají rozhodovat podle sebe. To ná…

Michael ROZSYPAL, moderátor
Na druhou stranu, jenom pardon, když byla vypsána dvě referenda o této otázce, tak nikdy nebyla platná, protože nepřišlo potřebné kvórum lidí, tedy více než 35 % voličů.

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
V roce 2004, když bylo první referendum, tak tehdejší radnice vedená ODS dělala všechno pro to, aby tam lidi nepřišli. Aktivně tiskla letáky a házela je lidem do schránek, aby tam lidi nechodili k tomu referendu. A v roce 2016 se to trefilo do opravdu velmi nešťastné doby, kdy to bylo v půlce práce na té studii proveditelnosti a nebylo jasné, jestli obě varianty vůbec budou připuštěny k financování a jak dopadnou. Kdyby to referendum bylo například na prezidentské volby, tak si myslím, že jsme mohli mít to téma už za sebou. A ano, potvrzuju, ty lidé skutečně nádraží v centru chtějí a nemyslím si, že je to kvůli neinformovanosti, protože ono celkem jednoduchým selským rozumem jde dospět k tomu, že když to bude blíž, tak to bude blíž.

Michael ROZSYPAL, moderátor
A pane Hollane, ještě jedna věc mě zajímá. Kdo bude ministry informovat o tom rozhodnutí brněnského zastupitelstva, nebo jak teď bude probíhat ta komunikace s vládou? Budete jezdit do Prahy a jednat s vládou o tom, aby ta varianta byla podle toho vašeho usnesení brněnského zastupitelstva?

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Součástí toho usnesení je, že primátor Vokřál a první náměstek Hladík mají na nějakém grémiu nebo teď se omlouvám, teď nevím přesně, jak se to jmenuje ten orgán, na přelomu března a dubna jednat a hájit to usnesení města Brna. Bude tam i zástupci Jihomoravského kraje, budou tam zástupci dalších institucí a ti by měli centrální komisi ministerstva dopravy, potažmo, potažmo vládě sdělit nějaké finální stanovisko. A ti naši zástupci tam mají hájit to, co jsme řekli, že pokud se má nádraží odsouvat, respektive to usnesení stojí tak, že ať bude modernizované kdekoli, takže chceme, aby k tomu byl realizován onen diametr.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Čili to je základní požadavek Brna, bez toho se dál nepohneme.

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Ano, takto je to, takto to bylo v úterý schváleno.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Říká Matěj Hollan, náměstek brněnského primátora za hnutí Žít Brno, který byl z našeho brněnského studia hostem v Interview Plus. Pane Hollane, děkuji za rozhovor a přeji hezký den do Brna.

Matěj HOLLAN, náměstek brněnského primátora pro kulturu a dopravu /Žít Brno/
Také děkuji a hezký den i vám a posluchačům.

Michael ROZSYPAL, moderátor
Ještě dodám, že k tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz a sledovat nás můžete také na Facebooku nebo na Twitteru. Od mikrofonu se loučí Michael Rozsypal.