ČRo Plus: Novela ústavního zákona o bezpečnosti

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Sněmovna schválila novelu ústavního zákona o bezpečnosti, podle které by mělo být právem držitelů zbraní podílet se na obraně země. Pro přijetí hlasovalo 139 ze 168 přítomných poslanců, proti jich bylo jen 9. „Nechceme odzbrojovat vlastní lidi v době, kdy se zhoršuje bezpečnost,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Podle Chovanec může norma pomoci v boji proti zavedení evropské směrnice, která omezuje držení některých typů zbraní do českého právního řádu. Návrh teď poputuje do Senátu, který jej může změnit a buď schválit třípětinovou většinou přítomných senátorů anebo také neschválit vůbec, o tom, co by ústavní změna znamenala a co může přinést, budu teď hovořit s bývalou ústavní soudkyní a nyní senátorkou Eliškou Wagnerovou, přeji dobrý večer.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/:
Dobrý večer.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
A ve studiu vítám Davida Karáska, člena představenstva a mluvčího LEXu, tedy Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, hezký večer.

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Dobrý večer.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Začnu u vás, pane Karásku. Je podle vás zmíněná novela, ústavní novela zapotřebí? Ona podle kritiků obsahově prý nic nového nepřináší, protože právo na použití zbraně v krajní nouzi už v našich zákonech zakotveno je.

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Víte, pro nás, legální držitele zbraní, bylo tohle hlasování hlavně velkým projevem důvěry, které nám Poslanecká sněmovna projevila. Protože ty skeptické hlasy v tom smyslu, že chceme střílet lidi pro podezření nebo že si chceme stavět vlastní armády, ty hlasy byly poměrně hojné, nicméně sněmovna nám tímto způsobem dala najevo důvěru a my si jí velice vážíme.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
A teď k té mé otázce, je podle vás ta ústavní novela zapotřebí?

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Určitě je to potřeba, protože jednak naše zbraňová legislativa se určitě bude předělávat, ať už kvůli zbraňové směrnici evropské nebo z nějakého jiného důvodu a ta ústavní změna zavádí ty principy současného dobrého zákona do ústavy, takže veškerá další legislativa se těmito principy bude muset řídit.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
A ještě mi povězte, hned se obrátím na vás, paní Wagnerová, co by novela pro držitele legálních zbraní de facto znamenala, podle vás? Ono se hovoří o právu podílet se na obraně státu, konkrétně bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů země, ale ve sněmovně se například poslanec Mihola zmínil i o povinnosti tak činit v případě potřeby, takže jak si to vykládáte vy?

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Tak ta povinnost je tam už v současnosti, už je to v odstavci 2, teď se má přidat jen odstavec 3, který k tomu zavádí i komplementární práva, takže už tam není takový ten jednostranný vztah, že stát má všechna práva, občan má pouze povinnosti. Už je to takové vzájemné, kdy může na tomto být stavěna skutečná spolupráce mezi občanskou veřejností a řekněme, armádou.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Říká David Karásek. Paní Wagnerová, potřebujeme podle vás onu zmíněnou ústavní novelu a co by de facto znamenala podle vašeho názoru? Ústavní zapojení držitelů zbraní do obrany státu?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Tak podle mého názoru takovou novelu už tedy skutečně nepotřebujeme, respektive ústavního pořádku, tedy toho konkrétního zákona ústavního o bezpečnosti České republiky. Ta novela je nejen zbytečná, ale ona je velmi nešikovně a špatně legislativně provedená. Je to nedomyšlené a nepromyšlené, protože zatímco důvodová zpráva hovoří o povinnosti občanů, kteří tedy budou držet zbraně, vlastnit zbraně, zúčastnit se na obraně tedy té bezpečnosti České republiky, tak tedy samotný ten text té novely je nebo implikuje prostě představu, že jde o právo, právo nabývat, držet, nosit zbraně a střelivo, k naplňování právě toho úkolu, ochrana bezpečnosti České republiky. A teď, toto právo dokonce je tam předjímáno, lze ho omezit, ovšem toliko z důvodů, respektive za účely, které tam jsou výslovně tedy uvedeny, nikoliv z nějakých jiných důvodů a celá ta formulace, prostě takto jsou formulována základní práva. A jestliže tedy pan ministr tvrdil, že to není žádné základní právo, že nejde o změnu /nesrozumitelné/, tak to je veliký omyl, prostě základní práva nemusejí být obsažena jen v Listině základních práv a svobod, mohou být obsažena kdekoliv v ústavním pořádku a to je přesně tedy tento případ. A teď, zatímco do teď vlastně ten zbrojní průkaz mohl dostat jen ten, kdo splnil určité požadavky, tak podle této ústavní novely by měla situace obrátit a vlastně by ho neměl získat jen ten, kdo nedodrží určité ty nebo kdo znamená potenciální nebezpečí pro ty účely chráněné těmi omezeními.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
A teď, paní Wagnerová, jak by toto zapadlo nebo nezapadlo do našeho stávajícího právního řádu a ústavního rámce?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Ni, pochopitelně, že by to vůbec nezapadlo, ono to vůbec nezapadá do jaksi evropského pojetí. Já tedy nevím o ústavě, která by respektive v nějakém tom jejich ústavním pořádku, tedy těch jednotlivých států, i když u nás je to specifický pojem, tak řekněme, v ústavách jiných států, že by bylo obsaženo nějaké obdobné právo. To je prostě naprostý nonsens. Jak říkám, z toho budou, pokud by to tedy bylo přijato a já doufám, že to přijato nebude v Senátu, že tedy tři pětiny nenajdou pro odsouhlasení tohoto, tak pak to bude opravdu narážet na velké i interpretační problémy, protože, podívejte se, pokud ta ústavní novela tedy hovoří o právu nabývat, držet, nosit zbraně, a neupřesňuje, co rozumí tedy tou zbraní a střelivo, tak to potom může jít granáty.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Tak tady se mluví o tom, že vlastně a to je i v té novele, že to má potom stanovit normální zákon a norma.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Počkejte, ale to je právě to. To je právě to, když tedy ta ústava nedá limity pro to, co tedy ten zákon má stanovit, když naopak říká, že omezit tedy to právo nosit, držet a tak, držet zbraň, lze omezit jen z důvodů ochrany práv a svobod jiných, veřejného pořádku, bezpečnosti i života zdraví a předcházení trestným činům, ale nedává limity pro to, co lze chápat tedy jako tou zbraní nebo tím střelivem, tak to tedy z toho budou ještě obrovské problémy.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Říká Eliška Wagnerová. Já se obracím znovu na Davida Karáska z LEXu, co říkáte na argumenty, které teď tady padly z ústa paní senátorky? Ústavní právo, nonsens, není to obvyklé v ústavách evropských zemích a vlastně tato novela jaksi nedává limity, jak říkala paní Wagnerová?

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Tak ty limity tam určitě jsou. Já bych nejdřív začal tím, že skutečně.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Kde? Kde jsou ty limity?

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Ty limity jsou obsažené právě v té druhé větě. Paní senátorka tady zmínila to vlastnictví granátů, kdyby někdo měl doma bednu granátů, tak to by celkem jistě spadlo do toho, pod ta omezení, která jsou nutná k zajištění bezpečnosti. Tady se bavíme o normálních civilních zbraních, které mají běžní civilisté.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Už teď.

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Už teď, ano. Nám nejde o nic jiného než o zachování toho zákona tak, jak je včetně těch omezeních, které v něm teď jsou, která všichni včetně nás považují za rozumná a ta právě vystihuje ta poslední věta, co se týče věcí, jakože držitel zbraní musí být bezúhonný, že musí tu zbraň zabezpečit proti zneužití, že nesmí třeba pít alkohol při nošení té zbraně. To jsou všechno přesně ta omezení, nutná pro zajištění ochrany života, zdraví, předcházení trestných činů a tak dále.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
A rozumím vám správně, pane Karásku, že vy to tedy chápete, jako ústavní potvrzení stávající zákonné situace, ano?

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Ano, my to rozhodně nevnímáme jako nějaké uvolnění zbraňové legislativy, to si ani nepřejeme. Já si myslím, že ta omezení, ta bezpečnostní opatření, které v současnosti jsou v zákoně, jsou velmi rozumná a rozhodně bych byl pro to, aby byla zachována a právě mimo jiné tato úprava, o které teď sněmovna hlasovala, dává i těmto opatřením ústavní váhu a ústavní ochranu.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Paní Wagnerová, co vy říkáte na tu ústavní váhu, ústavní argument, když to vidíte vlastně z opačného hlediska?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Podívejte se, to co říkal tady pan kolega ve studiu, tak s tím já nemohu souhlasit, protože pochopitelně, že bedna granátů by znamenala hrozbu pro život spoluobčanů, respektive pro jejich zdraví přinejmenším a tak dále, ale to může představovat i pistole, že jo. Nebo to prostě takhle to nelze říct. Takhle to nelze říct. Tam by muselo být opravdu, to je přesně to, jako jak uvažuje tedy zřejmě ta evropská směrnice. Dobře. Tak ta omezuje explicitně ten obsah toho zásobníku, jestli se nemýlím, dvaceti náboji anebo tak nějak. Tak to je jasné omezení, ale tady takové omezení nevidím a tedy ten argument mi připadá lichý. Protože zrovna tak lze ohrozit život jedním nábojem jako bednou granátu.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Pane Karásku, vnímáte novelu, o které se bavíme, jako dobrý způsob, jak reagovat na evropskou směrnici, omezující držení některých zbraní?

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Já si myslím, že je to v podstatě jediný legální způsob, jak na to můžeme reagovat, protože tato novela ústavního zákona využívá výjimky v Lisabonské smlouvě, která se týká vnitřní bezpečnosti, která v podstatě říká, že vnitřní bezpečnost členské státu je jeho věc a záleží na tom členském státu, jak si to sám zařídí.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Tak já se zeptám teď zase paní Wagnerové. Ministr vnitra Chovanec z ČSSD míní, že norma může pomoci v boji proti oné evropské směrnici. Jakou má český ústavní zákon vlastně právní váhu nebo vztah vůči evropské směrnici, která se pro poslanecký návrh stala záminkou. Já vlastně ani nerozumím, jestli je s ní vůbec v rozporu nebo ne, jestli to není nějak mimoběžné?

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Podívejte se, na to existují dva názory, že tedy jeden názor říká a ten byl judikován evropským soudem, soudním dvorem, který říká, že i ústavní právo národní musí být v souladu s tím evropským právem. Druhý názor je potom takový, že tedy vlastně ústavní právo, respektive alespoň to jeho jakési tvrdé jádro je jaksi svébytné a prostě s tím si ten stát může zacházet jako víceméně jen podle své úvahy a že tedy do tohoto evropské právo nespadá, že mu není nadřazené. Náš Ústavní soud se spíše klonil, bych řekla v minulosti, k té druhé zmíněné pozici. Ovšem to víte, všechno je ve vývoji, je zde nový Ústavní soud, nově i personálně obsazený, a jaký ten bude mít názor, to tedy nedokážu předjímat.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka:
Říká bývalá ústavní soudkyně a dnes senátorka Eliška Wagnerová a naším hostem byl také David Karásek, člen představenstva a mluvčí LEXu, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Oběma vám velice děkuji za rozhovor. Na slyšenou.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Na shledanou.

David KARÁSEK, člen představenstva LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní:
Na shledanou.

 

Zdroj: ČRo Plus, 28.6. 2017