ČRo Plus: Považujete obstrukce za legitimní politický nástroj?

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Dobrý večer. K obstrukcím se politické frakce v parlamentu uchylují zpravidla ve chvíli, kdy nemají dostatek hlasů pro přehlasování většiny a chtějí si vynutit nová jednání či kompromis. Jednu z největších obstrukčních akcí plánuje opozice proti navrženému zákonu o elektronické evidenci tržeb. Druhé čtení návrhu bylo v pátek přerušeno a odsunuto na 7. října. Bitva tím nekončí, ba naopak. Opozice už avizovala, že bude blokovat sněmovnu třeba až do konce volebního období, tedy v podstatě dva roky. Většina politiků považuje obstrukce za součást parlamentní demokracie. Pokud však dochází k jejich nadužívání, objevují se návrhy, jak je regulovat. Je to však vůbec možné? Považujete obstrukce za legitimní nástroj parlamentní demokracie nebo za nedemokratický prvek, který zvolené většině de facto znemožňuje vládnout? To je téma dnešního Radiofóra, kterým vás od mikrofonu provede Lucie Vopálenská. Mým hostem ve studiu je dnes komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Petře, vítej.

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Dobrý večer.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
A po telefonní lince srdečně zdravím dalšího hosta, kterým je politolog Jan Wintr. Hezký podvečer.

Jan WINTR, politolog
——————–
Dobrý večer.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
„Tak my jako občanští demokraté jsme připraveni v tom vydržet do konce volebního období,“ uvedl před časem šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jsme připraveni blokovat elektronickou evidenci tržeb, zejména ve třetím čtení, co nejdéle. Klidně i do konce tohoto volebního období. Přidal se Petr Gazdík ze Starostů a nezávislých. Umíte si, pánové, představit, že by opozice skutečně blokovala projednávání elektronické evidence tržeb až do dalších voleb, ptám se nejprve Petra Honzejka?

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
No, v české politice si dokážu představit už úplně cokoliv. Bylo by to samozřejmě, řekněme, nesmyslné, řekněme, velmi opulentní, ale jednací řád Poslanecké sněmovny k tomu dává dobrou příležitost, protože víme, že třetí čtení zákona se odehrává v české Poslanecké sněmovně vždy jenom ve středu a v pátek od, tuším, devíti do čtrnácti hodin, takže pokud najde TOP 09 a ODS dostatek lidí, kteří dají dohromady dostatek vět rozvitých, tak není velký problém blokovat přijetí jakéhokoliv, jakéhokoliv zákona až do konce volebního období.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Tak a dovede si to představit Jan Wintr?

Jan WINTR, politolog
——————–
Tak stát se to může, bylo by to samozřejmě velmi smutné, já tady se domnívám, že ty obstrukce jsou něčím, co v podstatě ničí parlamentarismus. /Výpadek signálu/.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Halo, halo. Jan Wintr nám vypadl v této chvíli. Zaslechli jsme ještě, že obstrukce jsou něčím, co ničí parlamentarismus. My se pokusíme spojit znovu. A já tedy pokračuji s otázkami na Petra Honzejka. Ničí parlamentarismus?

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
No, do jisté míry s panem Wintrem jsem nucen souhlasit, protože představme si, že základní premisou, na které stojí demokracie jako taková a parlamentní demokracie, zprostředkovaně je ta, že rozhoduje většina. A jestliže většina voličů je toho názoru, že skrze zvolené zástupce v Poslanecké sněmovně, že v tomto případě elektronická evidence tržeb má být, tak elektronická evidence tržeb má být schválena. Pokud by ji menšina blokovala, tak je to blokování vůle většiny, takže tím by byla vlastně zpochybněna celá konstrukce demokracie jako takové. Ono je na jednu stranu pravda, že obstrukce jsou vlastně, řekněme, nástrojem, který má zamezit něčemu, co se, čemu se v teorii říká diktát /nesrozumitelné/, to je samozřejmě nebezpečné, protože menšiny mají mít nárok na ochranu, tam to asi není nutné úplně vysvětlovat, ale myslím, že je to možné aplikovat pouze ve chvíli, a je to legitimní aplikovat pouze ve chvíli, kdy se většina pokouší menšinu nějakým způsobem znásilnit. Příklad, kdyby parlamentní většina se rozhodla omezit práva a svobody občanů, dejme tomu, svobodu shromažďovací, svobodu spolčovací, svobodu …

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Ústavní, ústavní práva, něco velmi důležitého.

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Pak by bylo naprosto legitimní, aby menšina přistoupila k obstrukcím a tím pádem vlastně hájila principy liberální demokracie. Je těžké si představit, že by došlo k ohrožení práv a svobod občanů skrze to, že se někde vytiskne účtenka. To je podle mě naprosto absurdní a pokud tedy TOP 09 a ODS říká, že bude obstruovat až vlastně do konce volebního období, tak to vlastně znamená obstrukci až za hrob parlamentní demokracie. A to je chyba podle mého názoru.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Míní Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin. A politologa Jana Wintra máme, doufejme, opět na lince. Pane Wintře, za jakých okolností lze obstrukce považovat za ještě legitimní nástroj parlamentní demokracie a kdy už se stávají nedemokratickým prvkem, který de facto znemožňuje zvolené většině vládnout a útočí na samotnou podstatu té parlamentní demokracie tak, jak jste snad slyšel tady mluvit Petra Honzejka.

Jan WINTR, politolog
——————–
Já velmi souhlasím s panem Honzejkem. Ta obstrukce má být něco zcela výjimečného, umím si představit symbolickou obstrukci, třeba jednodenní, kterou dává nějaká strana najevo, nějaký skutečně principiální nesoulad s nějakým, s nějakým návrhem zákona, na který upozorňuje, ale domnívám se, že pokud existuje demokratický systém, který funguje, kde fungují ty mechanismy, kde tedy jaksi je možné svobodně hlasovat v parlamentu, například kde jsou svobodné volby, tak obstrukce jsou něčím, co vlastně ničí ten parlamentarismus, ničí tu demokracii, protože někdo má tu legitimitu vládnout, protože se opírá o tu většinu v Poslanecké sněmovně, která reprezentuje většinu voličů, kteří hlasovali a teď najednou mu to, mu je v tom bráněno nějakými, nějakými tedy procedurálními triky. Umím si představit obstrukci, dokonce ještě jenom v extrémnějších případech, než o kterých mluvil pan Honzejk, třeba situace, kdyby se snažila většina třeba nějakým rozhodnutím rychlým vůbec likvidovat třeba státní suverenitu nebo nějaké úplně základní hodnoty, na kterých spočívá stát, tak potom je možné teda tím jako zdržováním se snažit tomu zabránit, zejména v momentě, kdy se třeba čas pro to rozhodnutí krátí, ale domnívám se, že v naší situaci, kdy jsme uprostřed volebního období za poměrně standardních okolností, je ta obstrukce skutečně něčím velmi škodlivým a jak se v posledních, řekněme, pěti až sedmi letech ta obstrukce začala stávat stále normálnější a normálnější, tak to naší politiku významně poškozuje.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Pane Wintře, ještě přeci jen, když si představím extrém, na druhou stranu, protože vy se tady s Petrem Honzejkem prozatím shodujete, tak si dovolím malinko to nabourat, nehrozí třeba, když by obstrukce vlastně vůbec neexistovaly jako nástroj, že by nakonec parlamentní opozice hrála roli jenom jakési stafáže, když to takto vyhrotím, protože vlastně většina potom může vždycky všechno schválit?

Jan WINTR, politolog
——————–
Tak to je, ale ten parlament má určitou významnou roli v tom systému, která ale není závislá na tom, na těch výsledcích hlasování, protože je jasné, že ta většina pokaždé vyhraje, dokud má tu většinu, ale jak vidíme třeba v britském parlamentu nebo v německém parlamentu, tak parlamenty tím místem, kde se mají ty věci náležitě prodiskutovat. Ono sice je jasné, jak to hlasování nakonec dopadne, nicméně hodnota toho parlamentu je v tom, že veřejně, před zraky veřejnosti, jsou vyloženy ty argumenty pro to většinové rozhodnutí, proti tomu většinovému rozhodnutí s tím, že tedy ta většina musí reagovat na ty argumenty menšiny a jak tedy Masaryk říkal, že demokracie je diskuse, tak parlament je tím oficiálním fórem, kde k té diskusi dochází. To si myslím, že je jaksi dostatečně silný a vznešený tedy úkol parlamentu, že to dostačuje, že není potřeba jako mít tu možnost, aby ta menšina prostě zablokovala tu většinu.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Obracím se na Petra Honzejka. Dostačuje to?

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
No, samozřejmě dostačuje, ale dodal bych k tomu ještě to, že si musíme uvědomit, že jsme v mediálním věku a jsme ve vizuálním věku, takže pokud by se nesouhlas opozice s jakýmkoliv vládním návrhem zákona, s jakýmikoliv vládním záměrem, s jakýmkoliv vládním projektem nedostal k dostatečnému počtu voličů, tak by vlastně parlament trošku ztrácel, ztrácel svůj význam, protože komunikace s voličem je vlastně v současné době klíčem k fungování parlamentní demokracie.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
No, a my teď máme tu moderní dobu, kdy je televize, počítače, televize je přítomna v Poslanecké sněmovně, takže diváci to vlastně vidí, že …

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Ono to má, ono to má, ono to má samozřejmě, ono to má samozřejmě dva póly, na jednu stranu se dá říci, pokud televize přenáší jednání parlamentu tak intenzivně nebo přenáší, tak vlastně by mělo stačit, aby opozice vyjádřila dostatečně pregnantně, přesvědčivě, komunikativně svůj nesouhlas s vládními, vládními návrhy a mělo by se to potom promítnout nějakým způsobem do vnímání občanů a jejich následného rozhodování v příštích volbách. No, ovšem z druhé strany to také znamená, protože televize přenáší jednání Poslanecké sněmovny, tak to logicky motivuje opozici k tomu, aby hovořila co nejdéle, aby, aby docházelo k nejrůznějším exhibicím, vidíme to při přenosech s interpelací v době, kdy se rozsvítí kamery České televize, tak aktivita poslanců významně vzrůstá, když zhasnou, tak poslanci usínají. Já si dovolím říci, že obstrukce jako takové jsou nakonec odsouzeny k tomu, že stejně nedosáhnou svého, ale pokud jsou rozsvíceny televizní kamery, tak ty obstrukce budou probíhat. Pokud by se televizní kamery v nějaký moment zhasly, tak si myslím, že zhasne i energie opozičních poslanců, která vlastně živí tu obstrukční rétoriku.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Tak obstruovalo se i v minulosti v našich luzích a hájích, třeba za Rakouska-Uherska, kdy televize ještě dávno, dávno nebyla, ale Jan Wintr tady zmínil zvýšenou četnost obstrukcí v posledních pěti, sedmi letech. Obstrukce samozřejmě existují také v mnoha dalších zemích, nejsme výjimkou a zdá se, že u nás jsou v praxi v podstatě neregulované a skoro to vypadá, že i neregulovatelné, ještě o tom budeme hovořit, ale když právě naváži na Jana Wintra, tak se mluví také o tom, že se nadužívají. Petře, nadužívají se, máš ty pocit, že se nadužívají obstrukce?

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
No, já myslím, že ano, protože v poslední době jsme sledovali dlouhodobé obstrukce hned v několika případech, v roce 2011 se tehdejší levicová opozice vedená Bohuslavem Sobotkou rozhodla, že znemožní přijetí klíčových pravicových reforem, se kterými přišla vláda Petra Nečase, ty obstrukce tehdy trvaly šest dní. Docházelo tam k takovým bizarním situacím, že opoziční poslanci drželi hlídky v Poslanecké sněmovně tak, aby Poslanecká sněmovna, nebo respektive, aby nebylo možné obstrukce ukončit a ten příslušný zákon schválit, docházelo tam k recitaci libanonské poezie, tuším, autora Chálila Džibrána, což jako …

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
To je docela pěkné …

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Což samozřejmě znamenalo, že český televizní divák byl vzdělán v libanonské poezii, ale nemyslím si, že by to nějakým zvláštním způsobem přispělo ke kultivaci české parlamentní demokracie.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Ale šest dní, to jsme u šesti dnů, to je nic proti těm avizovaným dvou letům.

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
No, tam to bylo trošičku něco jiného, protože tam těch šest dní, to byla konsekventní záležitost, ta, řekněme, technologie, kterou vymyslel Miroslav Kalousek s Petrem Fialou, ta je, řekněme, chytřejší, protože ta skutečně umožňuje to, aby jakýkoliv zákon, pokud se opozice rozhodne, že nebude přijat, nebyl přijat. ČSSD tehdy na to nepřišla a možná na to ani nechtěla přijít, možná se tehdy Bohuslav Sobotka choval svým způsobem zodpovědně a chtěl pouze dostatečně intenzivně demonstrovat nesouhlas s pravicovými reformami, což se mu, řekněme, podařilo. Ale z druhé strany musím říci, že pokud nyní Bohuslav Sobotka říká, že dělá pravicová opozice něco nelegitimního, pokud, pokud přistupuje k takto intenzivním obstrukcím, tak by se měl podívat sám na sebe, v roce 2011.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Jane Wintře, také souhlasíte s tím, že se obstrukce u nás nadužívají, skutečně nadužívají a jek je tomu v jiných zemích?

Jan WINTR, politolog
——————–
Já bych chtěl jednak ještě navázat na to, co říkal Petr Honzejk o té televizi, já si myslím, že tady hodně záleží na pravidlech toho parlamentního jednání, protože samozřejmě ta opozice teda řeční, když je zapnutá ta televize, ale mohou být ta pravidla uzpůsobená tak, že třeba je to jako v Německu, kde se předem dohodnou ty kluby, že ta diskuse bude trvat tři hodiny a střídají se ti řečníci vlády a opozice tak, že to jednání potom jako je atraktivnější pro to, pro to publikum, pro tu veřejnost u televize. Já se domnívám, že ta obstrukce to v podstatě u nás ničí, protože to samozřejmě vůbec atraktivní to parlamentní jednání u nás pro diváky být nemůže. Čili ten parlament může tu roli pozitivně hrát právě tím, pokud se jako dohodnou ty strany na nějakých rozumných pravidlech, kde ten parlament plní tu roli tribuny, kde se o těch problémech mluví.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
No, a já na vás naváži, povězte mi, jestli, kde případně, pokud vůbec, ale asi ano, tak kde, v kterých zemích eventuálně bychom se mohli poučit ve věci omezení obstrukcí, třeba, já nevím, zkrácení projevů poslanců nebo, jak jste naznačil, v Německu, že se, ale to je asi věcí parlamentní tradice a kultury té politické rozpravy, že se domluví na tom, že debata bude od tehdy do tehdy?

Jan WINTR, politolog
——————–
Tak hodně specifický parlament, který obstrukcemi netrpí, je britský parlament, ale ten systém nelze k nám převzít, ale to, jak to má nastaven ten německý parlament, že většina těch debat probíhá na základě těch jako předchozích dohod těch klubů o tom omezení, nebo i to pravidlo, že lze odhlasovat konec rozpravy, že když už vystoupil dostatečný počet poslanců, tak je možné odhlasovat konec rozpravy, že je možné stanovit i kratší ty, ty řečnické doby, tak takové regule, regulace má celá řada parlamentů, třeba i v Evropském parlamentu jsou schopni stanovit i třeba minutovou řečnickou dobu na jednotlivé projevy, čili záleží, záleží na těch jednotlivých úpravách. U nás má ten jednotlivý poslanec extrémně svobodnou možnost hovořit v podstatě libovolně dlouho k jakémukoliv tématu, lze to zkrátit na těch dvakrát deset minut, ale stejně tímhle tím způsobem lze zablokovat ta středeční a páteční dopoledne, jak o tom Petr Honzejk mluvil.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Vydržte. Petr Honzejk chce reagovat.

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
No, berte to jenom jako spíš faktickou připomínku, já bych si dovolil navrhnout neevropský způsob. Ve Spojených státech amerických, v Senátu, kde je dlouhá tradice takzvaného /nesrozumitelné/, to znamená sáhodlouhého mluvení, které má zablokovat přijetí jakékoliv zákona, tak tam v momentu, kdy už to přesáhlo jisté meze, to byl, tuším, moment, kdy jistý republikánský senátor hovořil padesát šest hodin, aby, aby zamezil lepšímu přístupu k volebnímu aktu pro Afroameričany, tak myslím, že to bylo v roce 1975, tak tam došli k tomu, že pokud budou obstrukce tohoto typu příliš dlouhé, příliš intenzivní, tak tři čtvrtiny senátorů, tedy pětasedmdesát ze sta, amerických senátorů, si může odhlasovat, že debata končí a pojďme hlasovat. Od roku 85 dokonce je to tak, že to nejsou tři čtvrtiny, ale jsou to tři pětiny, takže kdybychom to převedli na český model, tak kdyby se teď ODS a TOP 09 rozhodla řečnit až do úplného, s prominutím, zpitomění, tak by se většina sněmovny mohla rozhodnout, víte co, pojďme to ukončit, pojďme hlasovat. Toto, si myslím, je model, který efektivně brání, řekněme, zneprůchodnění parlamentních mechanismů.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Tak, pane Wintře, ovšem šlo by to vůbec u nás, takový nápad a inspirace ve Spojených státech je moc hezká, ale pokud se na tom naši poslanci nebudou schopni a ochotni domluvit, a to napříč politickým spektrem, je vůbec představitelná změna toho jednacího řádu a paragrafu 95 a), který je prý velmi nešťastně zformulován a často zmiňován právě v souvislosti s obstrukcemi?

Jan WINTR, politolog
——————–
Tak ono za první republiky šlo odhlasovat konec rozpravy i klidně prostou většinou, pokud už promluvili teda, myslím, že jako čtyři řečníci na obou stranách, jo, čili …

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Ale dnes to nejde? Dneska to jde?

Jan WINTR, politolog
——————–
… to taky tak bylo. No, dnes to nejde, nejde, ale lze to tam zavést, jo, není to něco, co by tady v tom evropském prostoru nebo středoevropském bylo, bylo neznámé. To …

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Ale pane Wintře, ale povězte, jak to lze zavést, není zapotřebí, jak jsem se ptala …

Jan WINTR, politolog
——————–
/Souzvuk hlasů/ řádu.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Právě, ale není k té změně opět zapotřebí většina přes jaksi skrz spektrum vlastně parlamentní sněmovny a tudíž je to takový začarovaný kruh, kdy vlastně jednací řád opozice nebude chtít změnit, protože …

Jan WINTR, politolog
——————–
Samozřejmě to je tenhle problém, já spoléhám na to, že ta opozice, jak to i vyjmenovával Petr Honzejk, jako kolik už teda těch obstrukcí jsme zažili od toho roku 10, takže politici všech stran nakonec nazřou, že teda takhle to dělat nejde, jo, že to vlastně ohrožuje důvěru lidí v ten demokratický systém jako takový, když ten parlament je pořád zablokovaný a že se jednou dohodnou, správný moment je samozřejmě na začátku volebního období se dohodnout na změně těch pravidel, už, už tedy do budoucna, ale i v tomto případě si myslím, že může určitá státotvorná část té sněmovny prosadit, prosadit tyhle ty změny.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Ptám se Petra Honzejka, zda je optimistou, za jakých okolností by se k tomuto mohla najít politická vůle?

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Já si myslím, že v Česku za žádných okolností, protože bylo zmíněno, bylo zmíněno to, že jak, jak funguje parlamentní rozprava v Německu, čtyři hodiny pro jednu stranu, čtyři hodiny pro druhou, ovšem na druhou stranu víme, že když se zeptáte současného opozičního politika v Německu, jestli souhlasí s Angelou Merkelovou, tak řekne v žádném případě, ale když se ho zeptáte – napadlo vás někdy, že by to Angela Merkelová myslela s Německem špatně, tak se na vás podívá a řekne, na co se mě ptáte, samozřejmě, že ne, má jenom jiný názor. V Česku to je jinak. V Česku jsou strany rozděleny, ne na strany, které mají jiný názor, ale na strany, které jsou vzájemně v klinči. Takže já se obávám, že jakákoliv dohoda, jakkoliv by byla konstruktivní, rozumná, přínosná v Česku nemá šanci.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Obracím se na Jana Wintra. Pokud ODS a TOP 09 teď aktuálně neustoupí, což říkají, že neustoupí, pak to vládní koalice v říjnu nebude mít jednoduché, omezit obstrukce je skutečně složitá věc a dost pravděpodobně zůstane vše při starém, zbývá tedy schvalování toho či onoho zákona ve stavu legislativní nouze, ale tam by muselo jít o normu klíčového významu, anebo vyvolání kompetenčního sporu u Ústavního soudu, to vládě v podstatě doporučila senátorka Eliška Wagnerová, coby potenciálně úspěšnější cestu, nedávno o tom psal deník Referendum, oba jste to dozajista četli. Pane Wintře, jak by takový kompetenční spor vypadal. Já se přiznám, jako laik vůbec nevím, co si pod tím mám představit.

Jan WINTR, politolog
——————–
Jo, já tady s paní senátorkou Wagnerovou nesouhlasím. Já si myslím, že samozřejmě tu situaci může za určitých okolností řešit Ústavní soud, ale těžko si představuju, jak by se vlastně vláda domáhala kompetenčním sporem na parlamentu, aby ten hlasoval o tom návrhu, který vláda navrhla, jo, takhle si to představovala senátorka Wagnerová, že by vlastně vláda vyvolala kompetenční spor v tom, že tedy parlament je povinen hlasovat o tom vládním návrhu, že konečně hlasovat a ne jenom řečnit. Já si myslím, že k Ústavnímu soudu se to může dostat jinak, že v momentě, kdy ta obstrukce už bude trvat poměrně dlouho, tak může provést ta většina něco, čím v podstatě poruší ten jednací řád jako jeho text, například využití toho stavu legislativní nouze, nebo pokud by šlo o změnu toho jednacího řádu, tak třeba i prolomení toho pravidla té středy a pátku. A potom by ten zákon byl tedy přijat tímhle tím způsobem, který úplně neodpovídá jednacímu řádu a opozice by se samozřejmě obrátila na Ústavní soud s návrhem na zrušení toho, toho zákona, ale Ústavní soud posuzuje tu proceduru přijetí zákona podle Ústavy, jo, už několikrát konstatoval, že prosté porušení jednacího řádu ještě nemusí být tak intenzivní, že to je zároveň porušení Ústavy. Takže pokud by došel Ústavní soud k závěru, že vlastně té vládní většině, jako nezbývalo nic jiného, že už ta obstrukce trvala tak dlouho, že už vlastně neplatí ten článek 6 Ústavy, že politická rozhodnutí vycházejí, vycházejí z vůle většiny, tak může dospět k závěru, že vlastně opozici, pardon, že vládní většině nic jiného nezbývalo a že to porušení tedy jednacího řádu dílčí nebylo tak závažné, aby znamenalo vlastně protiústavnost toho zákona. Čili ta, ta vládní většina podle mě není úplně bezbranná, není úplně bezbranná.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Díky moc za vaše názory, za informace a za váš čas, tolik politolog Jan Wintr. Někdy příště se budeme těšit. Na slyšenou.

Jan WINTR, politolog
——————–
Na shledanou.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Posloucháte Český rozhlas Plus a diskutujeme o parlamentních obstrukcích a to s komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem. 221552755 je telefonní číslo k nám do studia, máte-li chuť připojit se do debaty, rádi přivítáme vaše poznámky, krátké komentáře či dotazy. A dovolal se nám pan Chlumecký. Hezký večer.

posluchač
——————–
Hezký večer. Máme-li chuť, máme na to pouhých pět minut, tak já jsem chtěl zmínit jednu věc, která tam dosud nepadla, a to, jestli někdo se snažil zmapovat ty osoby, které se obstrukcí zúčastňují. Narážím na to, jestli to nejsou stále tytéž osoby. Proč? Protože mám namysli terminus technicus, kterému se říká lidská důstojnost, nosí se ještě tohle to slůvko v dnešní době. To slovo důstojnost ví někdo, co to znamená? Pro mě v okamžiku, kdy to skutečně začínají být obstrukce, tak je to prostě lidsky nedůstojné, je to trapné a každý, kdo si toho, kdo se toho zúčastní, si to dobrovolně nasazuje kašpárkovskou čepici, prostě je to i lidsky nedůstojné. Takže jenom tenhle ten pohled, že si ti poslanci vlastně sami stanovují výši inteligenčního kvocientu tímhle tím.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Děkujeme za názor. Díky moc. A dovolala se nám i paní Věra Bosáková, hezký večer i vám.

posluchačka
——————–
Zdravím. Já bych měla kritickou připomínku, dovolila bych si upozornit, že toto je pořad posluchačský a prostor pro posluchače se nám nějak nápadně tedy ztenčuje. Děkuji.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Aha. A nemáte žádný konkrétní dotaz nebo názor? Nemá. Tak pan Chlumecký nám naznačil nebo položil takový dotaz řečnický, zda to nejsou pořád ty stejné konkrétní osoby? Máme důvod si to myslet? Máš důvod si to myslet, Petře, že obstruují pravidelně nějací konkrétní lidé a nebo třeba já to převedu, já to trochu rozšířím, když bys srovnal politické strany v českém spektru, v parlamentě, tak dá se říci, že třeba více v minulosti obstruovala pravice nebo naopak levice, mají si tyto tábory co vyčítat nebo ne?

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Nemají si vůbec co vyčítat a je na jednu stranu pravda, že obstruují pořád ty samé osoby, ale to nemá, obávám se, nic společného s lidskou důstojností, jak to formuluje pan …

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Pan Chlumecký.

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
… Chlumecký. Ale možná to má něco společného s inteligenčním kvocientem, protože pokud je někdo schopen mluvit dlouhé hodiny, aby to mělo hlavu patu, tak je v tomto případě neocenitelný, zdaleka ne všichni poslanci to dokážou.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Dovolal se nám pan Vonášek. Dobrý večer.

posluchač
——————–
No, dobrý večer. Já to poslouchám, dneska teda mluvíte vcelku rozumně, ale východisko z toho není žádný, a to je tak těžký změnit ten řád tý Poslanecký sněmovny, aby se teda mohlo hlasovat každý den a od rána až do půlnoci, aby to bylo těžší teda, to blokování, protože takhle opravdu těch pár hodin to vydrží pořád a dokavaď do toho nezasáhne, já nevím, jestli Ústavní soud může, nebo dát třeba tý opozici měsíc, aby teda přivedla lidi na ulici, jestli jsou proti tomu, v tomhle případě nejsou, a pak teda vláda by se toho třeba zalekla a stáhla by to, ale pokud tohle nejde, tak to nějak ukončit a to zřejmě takovýhle zákony by musely být s třípětinovou většinou a tak to je neřešitelný kruh. Děkuju.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Děkujeme také. A ještě poslední posluchač, kterého máme na lince, pan František. Dobrý večer.

posluchač
——————–
Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
My vás také zdravíme.

posluchač
——————–
Chtěl bych říct, chtěl bych říct jednu jedinou věc, obstrukce, to je lumpárna a je zapotřebí, aby voliči ve volbách jim to spočítali. Já se považuju za velice pravicového člověka, ale to, co dělají, ti, co se nazývají takzvaná pravice TOP a ODS, prosím vás, tak to vůbec s pravicí nemá co společnýho. Je to lumpárna, lumpárna a lumpárna.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Děkujeme.

posluchač
——————–
A je zapotřebí jim to spočítat.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Děkujeme za názor. A už jenom poslední otázku dnešního Radiofóra a velmi stručnou odpověď, prosím, od Petra Honzejka. Co je na obstrukcích pozitivního, ať to otočíme?

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Na obstrukcích je pozitivní jediná věc, jsou schopny oponovat něčemu, co by se dalo nazvat diktatura většiny. V tu chvíli, kdyby vláda prosazovala něco, co je v rozporu s ústavním pořádkem, tak jsou obstrukce na místě.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
Tolik z dnešního Radiofóra s Petrem Honzejkem, komentátorem Hospodářských novin. Díky za návštěvu ve studiu, Petře. Na slyšenou.

Petr HONZEJK, komentátor Hospodářských novin
——————–
Na shledanou.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
——————–
S posluchači se loučí a příjemný zbytek večera, pokud možno s Českým rozhlasem Plus, přeje Lucie Vopálenská.

 

Zdroj: ČRo Plus, 21.9. 2015