ČRo Radiožurnál: Měl by o zpětném doplacení mezd soudcům rozhodovat až Ústavní soud?

Vladimír KROC, moderátor:
Jak se může vláda postavit k nedávnému rozhodnutí Nejvyššího soudu o platech soudců a ústavních činitelů, které otevírá cestu ke zvýšení jejich platů o několik tisíc korun měsíčně? Také tím se dnes budou zabývat ministři. Ze včerejšího jednání vyplynulo, že se vláda bude bránit tomu, aby nesprávně počítané mzdy soudců a státních zástupců musela vyplácet zpětně. U telefonu je bývalá ústavní soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu, dnes senátorka Eliška Wagnerová. Dobrý den.

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá ústavní soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu; senátorka:
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor:
Jaké má vláda možnosti dostat ten případ k Ústavnímu soudu?

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá ústavní soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu; senátorka:
No, vláda samotná mnoho možností nemá, respektive nevidím žádnou možnost, kdyby to mohla učinit sama vláda. Víte, to rozhodnutí Nejvyššího soudu je rozhodnutím ve věci mezi určitou účastnicí, tedy žalobkyní a mezi tím soudem, který tedy reprezentuje Českou republiku, ale je to ten okresní soud, tuším, Brno-venkov. No, takže tedy tam vláda jako taková skutečně nefiguruje a tudíž nevidím, nevidím možnosti, jak by mohla jít …

Vladimír KROC, moderátor:
Čili, je to jenom na tom konkrétním soudci. Je správné, aby o věci vůbec rozhodoval Ústavní soud?

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá ústavní soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu; senátorka:
Tak podívejte se, je to otázka, zda i ten předseda okresního soudu je takzvaně aktivně legitimován podat tu žalobu, respektive, promiňte, tu ústavní stížnost, protože bylo řečeno, on reprezentuje státní orgán, tedy soud, a tudíž stát a stát tedy nedisponuje základními právy a Ústavní soud ochraňuje základní práva. To znamená, že vlastně důsledně vzato by se ani neměla připustit tato ústavní stížnost podaná tím předsedou okresního soudu, je ovšem pravda, že ta judikatura v tomto směru není úplně ustálena a bude záviset na současném Ústavním soudu, jak se k této otázce postaví. Ono to není vůbec jednoduché, protože soudci sice podle zákona podléhají zákoníku práce, čili zdánlivě jsou v jakémsi pracovním vztahu obdobném k jakémukoliv jinému pracovnímu vztahu. To ovšem není, to ovšem je lichá představa, protože podstata toho jejich poměru ke státu se rovná spíše služebnímu poměru, že to nebylo ještě promítnuto do zákona, to je věc druhá. A jistě se něco změní s přijetím tedy té úpravy ohledně té nejvyšší rady soudní moci a tak dál, kde by koneckonců měly být upraveny i právě ty poměry, poměry soudců.

Vladimír KROC, moderátor:
Paní senátorko, zpětné vyplácení mezd by celkově vyšlo stát prý na 2,5 miliardy. Premiér to označil za amorální požadavek. Co si o tom myslíte vy?

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá ústavní soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu; senátorka:
No, já ten názor sdílím a navíc se domnívám, že rozhodnutí Nejvyššího soudu je skutečně vadné a je vadné nejenom ve smyslu protizákonnosti, ale ono je neústavní, ona je ve skutečnosti neústavní, jenom to po mém soudu není prostě ten procesní prostor pro to, jak ho u Ústavního soudu napadnout, ale faktem je, že totiž to rozhodnutí Nejvyššího soudu pominulo, ale absolutně pominulo ten poslední nález Ústavního soudu k platu soudců, kde vlastně se rušila ta základna 2,75 a mělo tam, vlastně byl pokyn ke trojnásobku, který je upraven nyní od 1. ledna 2015, tedy, že. A toto rozhodnutí poslední Ústavního soudu, to totiž jednoznačně říká, jednoznačně říká, že jeho účinky jsou až do budoucna, on totiž dokonce odložil vykonatelnost toho nálezu až od 1. ledna tohoto roku, respektive do 31. prosince roku minulého, jo, a dokonce tady se v tom rozhodnutí výslovně říká, výslovně říká, že zpětně se to nemá doplácet ani těm, kteří zažalovali, a teď vysvětluje proč, čili Nejvyšší soud v tomto případě absolutně pominul tento nález, ačkoliv nálezy Ústavního soudu jsou dle ústavy závazné pro všechny orgány a osoby. Na rozdíl od rozhodnutí Nejvyššího soudu, která jsou závazná /nesrozumitelné/pro strany sporu.

Vladimír KROC, moderátor:
Připomíná senátorka za Stranu zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Děkuju, na shledanou.

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá ústavní soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu; senátorka:
Na shledanou.

 

Zdroj: ČRo, 4.2. 2015