ČRo Radiožurnál: Rozhovor s Leo Luzarem, poslancem KSČM

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Předsedou sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média se v úterý stal komunistický poslanec Leo Luzar. Od části politiků zaznívají výhrady, že dohled na svobodu slova nepřísluší komunistovi. Co si o podobných slovech sám poslanec myslí a čemu se v podvýboru chce vlastně věnovat? Mým dnešním hostem je místopředseda poslaneckého klubu KSČM, předseda podvýboru pro svobodu slova a média, komunistický poslanec Leo Luzar. Dobrý den.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Dobrý den.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Pane poslanče, může komunista dohlížet na svobodu projevu?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Ono to možná je trošku nepochopený ten název, popřípadě kolegové, kteří vám odpovídali na otázky, nechápou smysl toho podvýboru, který je součástí petičního výboru. Na to bych chtěl upozornit. A petiční výbor obdržuje desítky mailů, dopisů občanů, kteří si stěžují, podepisují petice. A samozřejmě mnoho těchto peticí se týká také toho, že občané cítí určitou disharmonii v rámci přístupu k informacím. Objektivita je velice často skloňované slovo. Ale také si stěžují na hrůzné oaxy a další maily, které v moderní době přichází. Je to problém, který je docela široký a doposud se tím nikdo nezabýval. V minulém volebním období jsem měl určité tendence se snažit spojit s ministerstvy, jmenovitě ministerstvo.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Pardon, já bych se zatím držela současného volebního období toho vašeho zvolení do čela podvýboru. Sám ale říkáte, že se médiím věnujete. Tomu, o čem se média zmiňují, jak se o tom zmiňují, takže se to zkrátka svobody slova a médií týká. Ptám se proto, jestli je podle vás v pořádku, když na takový výbor dohlíží představitel strany, která zkrátka je neodmyslitelně spojena s časy cenzury.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Tak nejsem si, jestli KSČM je neodmyslitelně spojena s dobou cenzury. My jsme vznikly po roce 1990, čili tady je trošku časový předěl vcelku jasný a já si myslím, že kdo dneska ohrožuje svobodu slova. Myslíte si, že svobodu slova a cenzuru, o které hovoříte, ohrožuje někdo. Odkud přichází cenzura v dnešní době?

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já se ptám na ten symbol.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
To není o symbolech. To je o práci. A o tom snažit se občanům říci pravdu a snažit se občany upozornit na různé věci, které jsou vydávány za pravdu a pravdou nejsou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Čili říkáte není to o symbolech, ale v zákoně o protiprávnosti komunistického režimu, který stále platí, je komunistický režim charakterizován mimo jiné slovy, když budu citovat: „Upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle. Nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin.“ Z novu se ptám na ten symbol.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Komunistická strana Čech a Moravy je zcela legálně zvolenou politickou stranou. Dostala důvěru občanů, a proto dneska tady s vámi hovořím jako poslanec Parlamentu České republiky. Z tohoto pohledu, pokud bychom nesplňovali podmínky tohoto zákona, ze kterého jste citovala, tak samozřejmě bych tady asi nemohl sedět. Nevím, proč bych nemohl vést tady tento podvýbor, zvláště, když jsem se tomu dlouhodobě věnoval.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Říká náš dnešní host, poslanec Leo Luzar. Když bych se podívala na návrhy, se kterými jste v minulosti spojil své jméno, které jste jako poslanec podepsal, tak je mezi nimi i jeden, který vyvolal poměrně velkou nevoli veřejnosti a sice návrh, který chtěl znovu zavést trestní čin hanobení prezidenta republiky, a to se sazbou až ročního vězení. Jak tohle podporuje svobodu slova?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Já bych řekl, že ano, podporuje svobodu slova, protože každý má právo se vyjádřit. Ale jeho právo vyjádřit se, mělo tam, kde ohrožuje práva druhého a zvláště třeba práva prezidenta České republiky.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Proč by měl prezident České republiky mít speciální práva?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
On nemá speciální práva.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Vy jste tím návrhem chtěli zavést speciální práva.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
On má práva jako každý občan. Ale samozřejmě tím, že je prezidentem, by měl pobírat nějakou úctu a mělo by se k němu přistupovat jako k reprezentantovi státu. A z druhé strany, jak jsme tento zákon zveřejnili, tak jsme dostávali desítky a stovky mailů, kteří děkovaly za tady tohle to. Od lidí, kteří mají přesně stejný názor jako my, že prezident republiky je určitá persona, určitý symbol České republiky a v uvozovkách hanobit ho, posílat ho někde a podobně, jak zaznívalo, je prostě problém i pro tyto občany a my jsme je pouze reprezentovali.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Když bych vám citovala slova senátorky, bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové, tak ta říkala: „Je to nonsens v moderním právním demokratickém státu jsou si všichni rovni v právech. Pro má být právo na čest někoho, byť ve funkci prezidenta chráněno více než práva ostatních občanů.“ A říkala a dodávala, že to je skutečně návrh, který může mířit k omezení svobody slova?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Když se podíváte na vyjádření paní senátorky Wagnerové, tak tam najdete tolik hloupostí v jejích vyjádřeních mnohých, že prostě jedno vytržené a použité v kontextu tady s tímto nepovažuji za účelné komentovat. Paní senátorka Wagnerová vystupuje velice razantně a různě, v různých věcech, v různých kauzách a prostě já se nebudu vyjadřovat v této věci k paní senátorce, ale spíše k tomu zákonu, pokud o něho máte zájem, bohužel neprošel sněmovnou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Budete ho chtít zkoušet prosadit znovu?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Já si myslím, že pokud občané budou cítit potřebu, že prezident a funkce prezidenta.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jestli vy cítíte potřebu to zkoušet znovu prosadit?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Já bych rád tady řekl, že jako reprezentant politické strany jsem tady reprezentantem občanů, kteří mě zvolili, to není moje vůle, to je vůle lidí, kteří dávají hlas politikům.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ano, já se ptám jen na vaši vůli, jestli budete chtít podobný návrh zákona znovu prosadit, znovu předložit.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
A já vám opět opakuji, že samozřejmě, pokud se občané na vás obrátí, že cítí potřebu chránit institut prezidenta, jeho význam v České republice, tak samozřejmě tady zvedneme ten prapor a půjdeme do toho znovu.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Říká můj dnešní host, komunistický poslanec Leo Luzar. Abychom se dostali k těm slíbeným desinformacím. Vy jste řekl, že to vidíte jako hlavní problém a jednu z hlavních věcí, které se na podvýboru chcete věnovat. Jaké desinformace jste měl na mysli?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Seznámil jsem na tom prvním jednání, na kterém jsem byl zvolen, člen petičního výboru i s tou představou, kterou bych chtěl dělat a v nejbližší době, co by na příštím jednání mohlo být. A je tady určitá kauza, která možná zůstala trošku v pozadí aktuálních událostí volby prezidenta a věcí spojených s touto inaugurací. A to veřejnostní informace, která proběhla veřejností je, že je tady nějaká snaha cenzurovat freemailovou poštu. To by byla informace vcelku, která zapadne. Ale on tu informaci sdělil nebo zveřejnil nějaký pan Novotný, který zastupuje Asociaci nezávislých médií, ale hlavně je to bývalý policejní prezident. A to už považuju za určitý problém. Jestliže někdo, kdo má takovouto reputaci ve společnosti, jinými slovy fungoval v nejvyšších složkách policie a veřejně sdělí, že tady existuje na některých free serverech a asi všichni používáme nějakou tu free poštu, existuje nějaký systém princip cenzury, kdy vám některé maily, některou poštu, kterou oni považují za třeba závadovou nebo podobnou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A o jakou poštu se jedná, nebo o jaké zprávy, které by měly být cenzurovány, se jedná?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
To tady až tak dalece v tom jeho článku popsané není, ale mně už ten princip toho, že někdo s takovouto reputací a já ho považuji za docela závažnou reputaci, jinými slovy, bývalý policejní prezident řekne, že tady existují freemailové servery, které využívají čeští občané a kteří cenzurují ten obsah, považují za závažné. Proto bych chtěl právě pozvat pana Novotného, pozvat také i zástupce těchto serverů, abychom si zkusili vysvětlit, jestli je to pouze nějaký jeho akt, nebo je to informace, ze které pan Novotný čerpal a nezakládá se na pravdě, nebo opravdu existují nějaké technologické principy, které umožňují prostě číst zprávu, kterou vy pošlete a na základě už těch znaků ji vyfiltrovat a prostě doručit adresátovi.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Takže to bude ta hlavní věc, nebo ta první věc teď, které se budete věnovat?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
To bude jedna z prvních věcí. Samozřejmě další věc, to jsou ty oaxy, o kterých jsem se snažil neustále hovořit, že to je fenomén dnešní doby a ty nepravdivé nebo manipulativní zprávy, které jsou, mají nějaký základ iracionální na tom je postaveno něco, co považuju za docela velkou zhoubu volného prostoru a samozřejmě sociálních sítí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A jaké desinformace teď třeba konkrétně máte na mysli?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Ty desinformace dostáváme všichni mailem, to vnímáte určitě i vy jako zástupce médií od svých kamarádů, známých, popřípadě i mnohdy neznámých lidí, dostáváte desítky, v uvozovkách zajímavých mailů, které mají nějakou právu v sobě. Vy si ji přečtete, protože znáte toho, kdo vám ji odesílá a teďka zjišťujete, že ta zpráva se týká úplně jiné události toho člověka, nebo prostě nějaká obecná informace, která pro něho buď byla zajímavá nebo nebyla, ale zamýšlíte se, je to pravda nebo není to pravda. To přece nemůže být pravda. A když si toto ověřujete, tak zjistíte, že prostě mnohdy se dostáváme do manipulativní role. Oni zase naopak existují na Internetu různé servery, které se snaží tyto hlasy vyvracet. Ale je to většinou soukromá iniciativa.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Také ale a Internetu existuje řada serverů, které naopak velmi často šíří podobné manipulativní a nepravdivé desinformační zprávy. Které weby třeba jsou podle vás desinformační?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Jmenovat weby je docela problém, protože ony vědomy si toho, že šíří různé takovéto informace vcelku velice pružně mění své, jak se říká, názvy, popřípadě své umístění.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Takže žádný z takových webů.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Samozřejmě existují, weby jsou a fungují v každé zemi.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Tak mi dejte nějaký příklad.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
V České republice jich je také dost. Toto je úkol, který dle mého názoru právě má ve své gesci centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které je na ministerstvu vnitra.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Pane poslanče a co třeba weby jako Sputnik a Aeronet?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Tyto weby znám, ano, mnohé zprávy jsou neověřené, to je fakt. A samozřejmě já si tady netroufnu říct, jestli spadají do této jasné kategorie. Samozřejmě spadají, tak je tady právě to centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, aby je takhle označoval a samozřejmě je třeba i potíralo. To je otázka, druhá věc je, že já jako poslanec si netroufnu říci, že někdo aniž by k tomu měl důkaz, je ten, kdo šíří nepravdivé informace. To bych ohrožoval už tu svobodu slova, o které nám tady samozřejmě jde.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
S těmi desinformacemi a nepravdivými informacemi velmi úzce souvisí také otázka propagandy a já vám opět ocituji z jednoho rozhovoru, který jste poskytl parlamentním listům 28. května 2016 a v tom rozhovoru jste řekl: Ruská propaganda je z mého pohledu více vyvážená směsice pravdy a mystifikace než propaganda NATO. Řekněte mi, my budeme hodnotit, která propaganda je horší a která lepší? Neměli bychom se zabývat pravdou?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
V prvé řadě jsem velice rád, že někdo čte mé články na Parlamentních listech. Z druhé strany samozřejmě žijeme v době, kdy jsme ovlivňovány médii z obou dvou stran. Samozřejmě ta propagační funkce, kterou ty média, kterou státy působí na občany a třeba i v jiných státech, je určitou směsicí propagandy, pravdy a částečně manipulace. Všechny státy to dělají. Předpokládám, že to dělá i Česká republika, nemám k tomu důkazy, ale stoprocentně vím, že to dělá jak Rusko, tak Spojené státy Americké.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A ruská propaganda je pro vás věrohodnější než propaganda NATO?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Když se podíváte, že my, momentálně Amerika také, že největší hrozbou je ruská propaganda, tak jinými slovy je úspěšnější, než ta americká. Čili i Američané přiznávají, že ruská propaganda v této věci je úspěšnější. Já to přisuzuju.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Vy jste řekl věrohodnější.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Věrohodnější. Já to přisuzuju tomu, že samozřejmě propaganda je založena na tom, třeba nevím, z deseti zpráv je devět pravdivých, ta jedna je ta manipulativní a skryje se tady v tomto a působí nějak. To podprahové působení těchto zprávy. Otázka je právě ta vyváženost. Jinými slovy, když si ten posluchač, občan, čtenář, začne všímat, že těch zpráv, takových těch divných, je nějak hodně. On si toho všimne a přestane důvěřovat tady takovému serveru, kdežto třeba právě tam řekněme manipulace na tom, že mám velice hodně pravdivých zpráv a jednu, dvě tam pouštím takové, ty už přejdou a ten občan říká, aha, to je ta objektivní informace. Ano, je to chybná informace, ale přesto na toho člověka nějak působila.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jak se tomu vy chcete na tom podvýboru věnovat, co s tím chcete dělat? Tady hodnotíte, jestli jedna propaganda je lepší než druhá propaganda.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Tomu se nechceme na výboru věnovat. Já jenom odpovídám na vaši otázku, kterou jste mi dala. Samozřejmě.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ale vy jste říkal, že se chcete věnovat desinformacím. Samozřejmě, ale ty desinformace nejsou jenom tady tyto mezistátní desinformace, tomu nejsme schopni zabránit, já nemohu napsat do Washingtonu, neposílejte nám tady tyhle ty věci. Nemohu napsat postih.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Takže tomuhle typu desinformací vy se věnovat nechcete?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Nemíním se tomu věnovat, pokud samozřejmě nebude poptávka.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
To, co je podle třeba odcházejícího náčelníka Generálního štábu pana Bečváře problém bezpečnostní hybridní hrozby, tomu vy se věnovat nechcete?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Ale samozřejmě se tomu budeme věnovat, ale tady se zase vracím k tomu, že naším partnerem bude to centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a samozřejmě nás budou seznamovat s některými záležitostmi, které se mohou týkat tady těchto věcí. Takže to není, že to nebudeme se tomu věnovat, ale ne že sami si budeme tady tyto věci dávat do svého programu práce a budeme se jakoby jimi zabývat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Vy jste říkal, že se chcete věnovat desinformacím. A zatím jsme z toho došli, že se chcete věnovat údajné cenzuře na free mailech.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
To je první věc, kterou bych rád dělal, neříkám, že se chci věnovat desinformacím, chtěl bych se věnovat oaxům a věcem, které jsou zaplaveny tím internetem a prostě ti občané si zaslouží své odpovědi na ty věci, které dostávají a které petiční výbor dostává jako stížnosti. Další věc samozřejmě může být i ta objektivita a vyváženosti zpravodajství. Ale já bych rád slyšel, jak třeba fungují etické kodexy v různých redakcích, různých řekněme, bulvárních médií a dalších. Jak dalece je ten etický kodex toho novináře pro tu výslednou zprávu závazný. Byl bych velice rád, kdyby se zvětšila kultura, řekněme, toho objektivního zpravodajství. Teďka zpravodajství, ne komentářů a komentovaného zpravodajství, ale zpravodajství jako takového. A to, pokud by se nám jenom trošíčku podařilo, já si myslím, že společnost to přivítá, protože mnohdy se v těch zprávách vyznat, která je pravdivá a která je částečně pravdivá nebo která si jen hraje na pravdivou zprávu, je mnohdy problém, a pokud se tím nevěnujete profesionálně nebo nečtete více zdrojů a spoléháte se na jeden zdroj informace, které dostáváte, tak máte prostě smůlu.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ale té části problematiky desinformací, která se týká ruské propagandy, to nebude zatím vaše nějaká priorita?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Když tato propaganda zesílí a bude to vnímat to centrum proti terorismu a hybridní hrozbu jako závažnou záležitost, tak samozřejmě, pokud nás požádají jako zákonodárce třeba o nějakou spolupráci, já se tomu určitě nebráním. Ale upozorňuji, že to je prostě téma, které v té společnosti je, existuje. Je to téma z obou dvou stran. Můžeme si říkat, jak dalece působí různé státní funkce a státní služby na propagandu a propagaci, ale to asi je mimo záměr tady toho podvýboru. Já se znovu vrátím k tomu, že to je podvýbor petičního výboru, petiční výbor je mnohdy zavalen stížnostmi, dopisy a peticemi občanů a mnoho z nich se týká právě tady tohoto tématu, toho ohrožení svobody slova a já si myslím, že to je třeba také téma, které bychom si mohli říci, jak dalece Facebook třeba je blokován, jak dalece připravují a teď jsem někde četl, že se připravuje dokonce jeho cenzura a to slovo cenzura jako takové je tam jakoby vyznačeno.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Facebook se snaží bojovat právě s oněmi desinformacemi.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Samozřejmě, ale zase kdo určuje desinformaci, jaká je to desinformace. Je desinformace, že ve 12 hodin nepojede tramvaj v Praze, je to desinformace. A když se potom dozvíte, že prostě ano, někdo se na něco chystá a že tam bude nějaká manifestace, že to bude uzavřeno, tak to už asi je nějaká informace.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Mimochodem, když hovoříme o takovém šíření desinformací, tak třeba na webu Komunistické strany Čech a Moravy se objevily mezi sdílenými články, které jsou desinformační. Například text z webu Zvědavec o tom, jak americký prezident Donald Trump připravuje vojenské tažení na Středním Východě. Zpráva, kterou nebylo možné nikde ověřit. Nebo v červnu 2016 se tam objevila zpráva z webu Česko aktuálně o tom, že NATO se chystá k úderu na Ukrajině, což se nestalo.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Vidíte a to jsou ty sdílené zprávy. Jinými slovy, všechny ty weby nebo všechny, které jsou sdílené.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Zprávy, které sdílela KSČM.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Ona nesdílela KSČM. To samozřejmě si sdílejí lidé informace, které se dávají.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Sdílela, to bylo na webu mezi sdílenými články.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Samozřejmě sdílela informace, které jsou z jiných zdrojů, to znamená, z jiných webů, které se tváří, že jsou třeba jakoby relevantní v této věci, o tom hovořit a sdílejí se. A toto sdílení v nějaké formě funguje u všech. Máte-li facebookovou stránku, máte-li webovskou stránku, máte-li webovskou stránku, také ji děláte a sdílíte různé informace. Třeba beru, že je tam Žena a život, a oni sdílí informace aniž byste si je ověřila.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Dobrá, ale je v pořádku sdílet nepravdivé informace?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Nepravdivé. Nepravdivé, jak je zjistíte, že jsou nepravdivé. Jinými slovy jsem mířil k tomu, že také vy také pro své kamarádky na svém Facebooku sdílíte nějaké informace o dětské chorobě, kterou jste si přečetla na nějakém webu a ona třeba není pravdivá. Vy to nevíte. Tak to máte třeba výhodu tady v této věci, že si to ověřujete.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já sdílím články Českého rozhlasu, které jsou pravdivé.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Jistě víte, kde mířím. Jinými slovy, lidé sdílejí. A teďka je třeba o tom, že Facebook říká: My to budeme cenzurovat. A já se ptám, je to už zásah do osobních práv člověka, když on chce třeba tuto zprávu nasdílet. Protože dneska už ty zprávy jdou takhle: Pozor, přeposílám zajímavou zprávu, není ověřená. A pošle jí dále. Je to šíření desinformací nebo se snaží pouze. A ptám se, je to jakoby.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já nerozumím tomu, jak chcete bojovat s těmi desinformacemi ale.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
S desinformace můžete bojovat jenom tak, že.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Tady naopak zatím zní slova, kdy chcete co nejvíc umožňovat šíření čehokoliv.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Já jsem proti v uvozovkách jakékoliv výrazné cenzuře. Mně cenzura vadí. Já jsem pro svobodu internetu a jakékoliv snahy omezovat, dávat a do nějaké známky a nějak ho uzavírat, je pro mě problém.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ještě s dovolením poslední otázka. Za hnutí Svoboda a přímá demokracie je členem podvýboru pro svobodu slova a média poslanec Lubomír Volný, který napsal na Twitter, když jsme u těch sociálních sítí a cituji ho: „Vlastizrádci chystají český majdan. Budou i ostřelovači Motovovy koktejly, buldozery a mrtví? Kam až je havlérská plivárna ochotna zajít? Koordinaci občanských iniciativek, neziskovek a aktivistů veřejně podpořila nadace Open Society Found,“ konec citace. Patří takový poslanec do vašeho podvýboru?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
To se budete muset zeptat pana poslance Volného. Já s ním nějak výrazný kontakt nemám. On je nový poslanec Poslanecké sněmovny, pokud si uvědomuji. Čili on tu nikdy nebyl. Já ho nějak neznám osobně, nevím jaké.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jak na vás ta slova působí, zajímá mě váš názor. Patří takový poslanec?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Můj názor je, že doufám, že se ty slova nenaplní. Jinými slovy, před oranžovou revolucí na Ukrajině by také nikdo nevěřil, že prostě nějací ostřelovači budou střílet do lidí, kteří protestují proti prezidentovi. Nikdo by tomu nevěřil.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Takže jde o to, jestli se jeho slova naplní nebo nenaplní. Nejde vám zkrátka o to, jak se vyjádřil?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Samozřejmě, protože když jste to četla, tak jste nepovažovala, já mák důkazy, že tam jsou a už se povolávají ostřelovači a něco takového bude. Ne, on pouze vyjádřil obavu, kterou má ověřenou asi, opravdu asi.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Takže to je podle vás legitimní varování?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Není, protože samozřejmě on hovoří o nějaké situaci. On by měl akorát zvážit, jestli v té své roli a teďka stejně jako pan bývalý policejní prezident, který už má nějakou váhu ve společnosti, uvádí správné udaje. Jinými slovy, když budete v nějaké pozici, tak od vás, když vás bude někdo poslouchat, očekává, že to co vy říkáte, je nějak ověřeno. Jsou v nějaké pravdivostní skupině tyto informace, které občanům dáváte.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Patří nebo nepatří do takového podvýboru, kde chcete mimo jiné bojovat s desinformacemi?

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Členové tohoto podvýboru jsou voleni napříč. Jinými slovy, není tam, že tento poslanec této politické strany tam nesmí být.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Říká místopředseda poslaneckého klubu komunistické strany a předseda podvýboru pro svobodu slova a média, poslanec Leo Luzar, který byl mým dnešním hostem, děkuji za to.

Leo LUZAR, poslanec, místopředseda poslaneckého klubu, předseda podvýboru pro svobodu slova a média /KSČM/
Děkuji vám.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.