ČRo Radiožurnál: Rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Stojí za jmenováním nového předsedy Nejvyššího soudu komplot části justice a Hradu? Jak naváže Pavel Šámal na éru Ivy Brožové? Poradí si nový předseda se zátěží Nejvyššího soudu. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Zdravím do studia v Ústí nad Labem.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Na úvod přijměte gratulaci ke včerejšímu jmenování, pane předsedo.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Děkuju, ale myslím si, že to není ani příliš gratulace k nějakému úspěchu, ale spíše gratulace k hodně práce a spousty povinností.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Nevnímáte to jako úspěch, že jste povýšil de facto?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Takhle, já to vnímám jako, takový jakoby vyvrcholení mé kariéry soudce a profesora trestního práva. Chápu to jako ocenění toho, co jsem doposud udělal. Myslím si, že takto to chápal i pan prezident, když se rozhodl pro mou osobu, aby vedl nadále Nejvyšší soud.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili je k čemu gratulovat nakonec.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
No, ale spíše k tomu, co jsem zatím udělal. Teď přede mou čeká mě takový úkol, který je mimořádný a já to chápu víceméně jako službu a povinnost pro společnost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Je pro vás nepříjemné, když vaše jmenování provází spekulace o tom, že jste do funkce dosazen díky utajeným jednáním části justice a Hradu, že to je komplot?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já bych neřekl, že to je nepříjemné, já myslím, že to je celkem v České republice normální průběh, že vždycky, když se něco děje a je to něco významného, tak se to musí nějakým způsobem zpochybnit. Já bych chtěl říci, že podle mého názoru o žádný komplot nejde, v podstatě je to standardní způsob jmenování předsedy Nejvyššího soudu, stejným způsobem byl jmenován první předseda Nejvyššího soudu, doktor Motejl, kterého si nepochybně neuvěřitelně vážím a jsem velmi rád, že jsem se dostal do stejné funkce jako on, poté doktorka Wagnerová, i doktorka Brožová, to jsou také osoby, kterých si vážím pro jejich kvality a z tohoto hlediska si myslím, že je to skutečně určité vyznamenání pro mě, ale říkám zároveň velký závazek do budoucna.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Říkáte, že ten proces vašeho jmenování považujete za standardní. Předsedu ústavněprávního výboru sněmovny Jeronýma Tejce z ČSSD překvapilo, že ta vaše nominace byla známa rovnou, aniž by se vedla debata o možných kandidátech, to zaskočilo tedy nejen jeho, ale ty, kteří právě kritizovali ten proces. Za ideální by považoval předstih 14 dnů před oznámení rezignace, takto to vy nevidíte?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já to chápu jako ústavní pravomoc prezidenta republiky a prezident republiky si zvolí způsob, jakým chce svoji volbu prezentovat na veřejnost. V tomto směru plně respektuji jeho právo, je to jeho ústavní pravomoc a já se k tomuhle tomu dál nechci vyjadřovat, protože si myslím, že všechny tyto dotazy by měly být směřovány, pokud jsou nějaké výhrady, a já nevidím pro ně žádný důvod, tak by měly směřovat vůči panu prezidentovi a nikoliv vůči mé osobě, protože já jsem samozřejmě o způsobu, jakým budu ustaven do této funkce, nerozhodoval.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Zeptám se přece jen trochu jinak, nenahrává těm spekulacím o komplotu ta rychlost výměny právě a hlavně také to, že paní doktorka Brožová odchází 3 roky předtím, než jí končí mandát?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já si nemyslím, že ta výměna je nějaká rychlá. Ono to vypadá na první pohled, že když vlastně paní doktorka Brožová podala demisi do rukou prezidenta, takže vlastně druhý den potom pan prezident jmenoval mě jako nového předsedu Nejvyššího soudu, že to je tedy nějaké velmi rychlé, ale je třeba si uvědomit, že jde o jednu z nejvyšších soudcovských funkcí v republice, je to vlastně vrcholný soudní orgán a myslím si, že by nebylo dobré, kdyby bylo nějaké dlouhé mezidobí mezitím, kdy jeden předseda odstoupí a druhý předseda nastoupí, takže v tomto směru si myslím, že je to tak, jak to je a pokud se …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to, že se, promiňte …

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Pokud se nevedla ta diskuse, o které stále hovoříte, já si dost dobře nedovedu představit, k čemu by ta diskuse měla vést. To je ústavní právo prezidenta republiky a i kdyby diskuse probíhala, tak myslím si, že pan prezident, jestliže se už jednou rozhodl pro tu osobu, kterou chce jmenovat, tak by asi svůj názor nezměnil.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jak dlouho dopředu jste věděl, pane profesore, pane předsedo, …

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Jestli můžu ještě jenom dopovědět, je to podobné, jako když pan prezident používá i své pravomoce, kde je třeba nějaká kontrasignace, tak, jestliže já jsem nezažil zatím případ, že by se třeba pan prezident rozhodl jmenovat ústavního soudce, a když pak probíhá ta diskuse a Senát to tedy schválil, takže by změnil svůj názor a nezažil jsem ani tu situaci, že by změnil svůj názor, i když třeba Senát k tomu nedal souhlas. Vzpomeňme si třeba na případ pana doktora Sváčka, kdy dokonce došlo k opakovanému navrhování, přestože Senát jaksi odmítl jeho kandidaturu na ústavního soudce. Takže vidíte, že prezidenti zpravidla nemění své názory. A jestliže zde, …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to, že paní doktorka Brožová …

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Jestliže zde není teda žádný další jakoby proces, tak celá ta diskuse by mohla vést jenom k tomu, že by něco bylo zpochybňováno, ale podle mého názoru by to dopadlo úplně stejně, takže jenom by bylo více pochybností, možná více diskusí a z tohoto hlediska si myslím, že by to k ničemu nepřispělo. Já si myslím …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to, že paní doktorka Brožová odchází 3 roky předtím, než jí končí mandát?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
To je její rozhodnutí, to se zase musíte zeptat na to jí, proč odchází. Rozhodně to nebylo …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ona to zdůvodňovala, ano.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Takhle to zdůvodnila a já si myslím, že rozhodně to nebylo tak, a to, na tom naprosto jednoznačně trvám, že bych já snad šel za paní doktorkou Brožovou a domáhal se toho, abych byl předsedou Nejvyššího soudu, bylo to přesně naopak. Já vám řeknu, že ještě zhruba před 2 měsíci mě vůbec nenapadlo, že bych měl dělat tuto funkci a rozhodně jsem, rozhodně jsem …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili jak dlouho dopředu jste vlastně věděl, pane předsedo, že se o vás uvažuje?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já vám to odpovím, rozhodně jsem o to nijak neusiloval. Naopak, když jsem o to byl požádán paní předsedkyní, tak mě to velmi překvapilo, takže já jsem si vzal ještě týden na rozmyšlenou, jestli jí vůbec odpovím, jestli do toho půjdu a pak jsem jí teda odpověděl, že ano. Mezitím jsem se poradil s osobami, kterých si vážím a který, které mě znají a myslím, že svůj názor mi řeknou tak, jak si to skutečně myslí, a na základě toho jsem se rozhodl, že tedy jí na tu nabídku kývnu. To jsem ale samozřejmě ještě vůbec …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Kdy jste jí byl požádán?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
… nevěděl, vůbec nevěděl, jestli mě pan prezident bude jmenovat, protože to závisí na další spoustě okolností. Takže v tomto směru si myslím, že všechny spekulace o tom, že snad paní doktorka Brožová odchází pod nějakým nátlakem, to je prostě naprostý nesmysl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Rozumím, a kdy vás požádala, kdy tedy začlo to, že jste vlastně začal tušit, že možná ten výběr padne na vás?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Požádala mě koncem listopadu, to není žádné tajemstvím, já už jsem to říkal i České televizi. Tehdy celý ten proces začal a pak probíhal standardním způsobem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to ona vás tedy prezidentovi navrhla?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já si myslím, že ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Máte informace o tom, jestli si paní doktorka Brožová při své rezignaci kladla nějaké podmínky, například co právě do osoby svého nástupce, že by svůj odchod podmínila právě vaším výběrem, že by chtěla, aby právě vy jste přebral Nejvyšší soud po ní?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já si myslím, že žádné takovéhle podmínky panu prezidentovi nemohla klást už jenom z toho titulu, že to je skutečně výsostná pravomoc pana prezidenta a myslím si, že všechny tyto diskuse opravdu o tom, že by snad někdo mohl klást panu prezidentovi nějaké podmínky, jsou opravdu nesmyslné z mého názoru. To jsou všechno jenom spekulace, úvahy, ale nemají žádný reálný základ. Prostě je to tak, jak to proběhlo, prostě byl jsem zvolen paní doktorkou Brožovou, že bych byl vhodný její nástupce, já jsem na to kývl, proběhlo standardní jednání, napřed z mé strany ohledně těch osob, kterých si vážím, které jsem požádal o stanovisko, jestli si myslí, že budu schopen to dělat, jestli si myslí, že jsem vhodnou osobou. Když jsem se dozvěděl, že si to myslí, tak jsem to ještě zvážil s manželkou v rodině, protože to je obrovský zásah i do rodinných vztahů a z tohoto hlediska jsem se pak rozhodl. A pak už to běželo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Vy jste, pane předsedo, řekl, že paní předsedkyni, tedy teď už expředsedkyni jste nikdy příliš nevelebil, spíš jste ji ve funkci kritizoval. K čemu směřovala ta vaše kritika.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Takhle, já jsem člověk asi dost náročný, to je o mě všeobecně známo ve vztahu jak k svým kolegům, tak ve vztahu i ke každé osobě, s kterou se stýkám a s kterou nějak spolupracuji, takže já opravdu jako moc lidi nevelebím, ale snažím se být spravedlivý. Takže u paní doktorky Brožový jsem si třeba neobyčejně vážil její statečnosti, toho, jakým způsobem se postavila proti svému odvolání, což nepochybně mimořádně přispělo k tomu, že se zvýšila nezávislost soudnictví obecně a Nejvyššího soudu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Kdy žalovala prezidenta Klause, abychom připomněli.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Ano, přesně. Neobyčejně zvýraznila teda vážnost Nejvyššího soudu, celé funkce předsedy Nejvyššího soudu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A ty výtky?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
A hlavně nezávislosti soudnictví. Výtky, výtky samozřejmě nebyly snad toho typu, že bych jí něco vyčítal, ale bylo všeobecně známo, a to jsme o tom i spolu hovořili, já mám představu, že prostě předseda Nejvyššího soudu by měl být aktivnější ve vztahu k veřejnosti, k tomu vystupování za Nejvyšší soud. Když nastane nějaký spornější případ, že jo, který veřejnost prostě projednává, měl by se, ne, že by to snad měl sám vysvětlovat, to by vždycky měl vysvětlit ten předseda senátu, který to rozhodnutí učinil s celým tím svým senátem, ale měl by přispět prostě k určitému jaksi pochopení na veřejnosti, a to je, myslím, velká role předsedy Nejvyššího soudu, která mě čeká?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A co manažerská schopnost Ivy Brožové vést Nejvyšší soud?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Takto, ono je potřeba si uvědomit jednu věc, Nejvyšší soud je instituce zvláštní v tom směru, že vlastně jakoby to, co tvoří Nejvyšší soud, je judikatura jeho soudců. Jsou to v podstatě a měli by to být také a myslím si, že v převážné většině to jsou vlastně nejlepší soudci v České republice. Z tohoto hlediska vlastně jakoby je těžké je nějak řídit, že jo, to jsou obrovské osobnosti všechno, to znamená, předseda je spíše ovlivňuje svou autoritou, svým vystupováním a tak dále, takže z hlediska jako manažerských schopností, z hlediska jakoby toho, jak Nejvyšší soud rozhoduje, to si myslím, že nemá příliš velký význam. Samozřejmě manažerské schopnosti mají význam při řízení toho aparátu, že jo, to znamená, jak ten aparát potom pracuje, který je k dispozici soudcům a jak vlastně celý ten Nejvyšší soud funguje, tam je to mimořádně důležité. Ale pro tu rozhodovací praxi s výjimkou toho, že vlastně potřebuje vlastně ten soudce ten servis, že jo, asistenty, kancelář a všechny tyhle ty další pomocné síly, tak vlastně jakoby pro to vlastní rozhodování to žádný význam nemá, protože to tvoří opravdu soudci Nejvyššího soudu, jednotlivé senáty.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vy jste ocenil boj s politiky tedy Ivy Brožové, to, že vytyčila nějaké hranice, jak hluboko do justice může zasáhnout tedy moc politická. Jaká je vaše představa o tom zachovat Nejvyššímu soudu nezávislost na politicích?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Tak já si myslím, že to je naprostá nezbytnost. Prostě Nejvyšší soud musí být zcela nezávislý na výkonné moci a musí vykládat zákony naprosto nezávisle, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí, to je potřeba říci. Samozřejmě je to i o ochraně základních lidských práv a svobod občanům, ale i právnických osob a dalších subjektů, protože soudy jsou zde od toho, aby chránily vlastně menšiny, to si možná veřejnost nikdy neuvědomuje, ale soudy vlastně chrání často menšinové názory proti většině, a proto také ta rozhodnutí vyvolávají ty diskuse, vyvolávají vlastně jako i nesouhlas třeba ze strany veřejnosti a podobně, to je zcela normální a je to normální v zahraničí. Jde o to, aby ten Nejvyšší soud dokázal ve svých rozhodnutích, především ne až v tom výkladu pozdějším, ale v těch vlastních rozhodnutích, při jejich odůvodňování, to vysvětlit tak, aby to většina, ta rozumná část té společnosti, která není populistická a podobně, aby to pochopila. V tom je jakoby ta úloha toho odůvodnění a to je mimořádně důležité a to samozřejmě budu svým kolegům, protože to jsou opravdu mí kolegové, klást na srdce, aby toto si uvědomili, aby vlastně jakoby …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Já se pane předsedo, promiňte, ptám na tu hranici spolupráce s politiky, vaší hranici, …

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Aha, /nesrozumitelné/.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
… proto, že bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu, nynější senátorka Eliška Wagnerová mluví o vaší volbě na tento post jako o logickém kroku i proto, že jste byl dlouholetým spolupracovníkem vlády Miloše Zemana, navíc, že jste byl doporučen lidmi, kterým Miloš Zeman naslouchá. A paní Wagnerová říká, že to ukazuje na tu neblahou zkušenost s tím, že soudci si vyslouží ostruhy a povyšování v soustavě tím, že pracují pro exekutivu. Nebude pro vás tedy složité se tak ostře vymezit vůči politickému zasahování do justice, jako to dělala Iva Brožová?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já si myslím, že nebude to složité. Já myslím, že …, já neberu názor paní doktorky Wagnerové jako nějak na lehkou váhu, samozřejmě jsou takové názory, že vlastně jakoby člověk, který třeba pracuje v legislativě, takže by neměl se pak už podílet na soudnictví, ale myslím si, že to není převažující názor ani v zahraničí. Já znám spoustu kolegů třeba v Itálii a v Německu a v dalších zemích, kteří se také podíleli na legislativě, a přesto působili jako soudci. A i v praxi třeba Ústavního soudu vidíte, že někdo je politik, a pak se stane soudcem Ústavního soudu a taky nikdo nezpochybňuje, že najednou vlastně jakoby má reprezentovat nezávislost soudní moci. Ono to je samozřejmě hlavně o osobnosti toho člověka. Je o tom, jestli teda je schopen vzdorovat nějakým tlakům a nějakým dalším věcem, to znamená, jestli …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to vy jste?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já si myslím, že jsem a že to je i ten důsledek toho, proč ta volba takhle dospěla. Já jsem teda neslyšel, že by někdo slyšel, že bych někde se nechával ovlivňovat při rozhodování. Myslím si, že je o mě dostatečně známo, že to u mě nepřichází v žádném případě v úvahu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vy předsedáte komisi ministerstva spravedlnosti, která připravuje nový trestní řád, na tom se vaším jmenováním nic nezmění?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
To je důležitá otázka. Já mám příští týden schůzku s paní ministryní, kde i o této otázce budeme hovořit. Je to samozřejmě složitější, než to bylo v předchozí době, takže budeme hledat řešení, které bude veřejnosti představeno a myslím si, že bude to trošku jinak, než to bylo doposavad.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vaše vize toho řešení? To znamená, že tam nebudete už, když to bude poněkud jinak než doposavad?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Takhle já neříkám, že tam úplně nebudu. Ono je naprosto běžné, že prostě vysocí představitelé justice jsou v čelech různých komisí, které připravují prostě zásadní změny. Nejde, nejde …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A je to správné, pane předsedo.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Nejde o žádné novely, ale zásadní změny, že jo, kdy jde vlastně o ty jakoby systémová opatření, jak v justici, tak vlastně i hlavně v procesních předpisech, to, myslím, je naprosto běžné i v zahraničí a je to o tom, že vlastně musí být zajištěna nějaká kontinuita v tom vývoji, ale zase naopak přineseny i určité změny. Ale vy jste se teďka ptala na co teď poslední tou otázkou?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Já jsem se ptala, jestli tedy to bude tak, že tam nebudete už předsedat?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Já říkám, to je věc jednání, chci vyslechnout stanovisko paní ministryně, chceme si o tom popovídat. Já samozřejmě nechci zase od rozdělané práce úplně odejít, myslím si, že by mohlo být schůdné třeba, kdybych zůstal v takové jakoby jenom reprezentační pozici, nikoliv té výkonné, jo, že bych teda bezprostředně ty práce řídil. Já jenom chci říct veřejnosti, aby si ještě uvědomila, já jsem se nějak bezprostředně na psaní toho trestního řádu ani v současné době nepodílel. To je taková užší skupina, která vlastně to vypracovává, takže v tomto směru já jsem jako nepsal vyloženě ten trestní řád tak, jak to třeba bylo u toho trestního zákoníku, tam to bylo trošku nějak jinak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jehož jste autorem, ano.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Tady to bylo spíše jakoby v té pozici řídící, manažerské koordinace. Je to i o tom prostě, že ta komise potřebuje někoho, kdo vlastně jakoby dává takový ten směr toho směřování a to často bývají právě vysocí soudní funkcionáři, profesoři práva a tak dále, takže to je naprosto běžné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Pane předsedo, v jakém stavu přebíráte Nejvyšší soud? Iva Brožová tvrdí, že je v nejlepší kondici oproti roku 2010, kdy na soudu bylo 6 tisíc spisů, už jich je, vloni už jen polovina. To můžete potvrdit?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Ano, to můžu potvrdit. Ty počty jaksi nedodělků, když to řekneme tak jako trošku lidověji, se podstatně snížily. Samozřejmě čeká mě další úkol pokračovat v tom. Moje představa je, že by to mělo být ještě nižší, i když samozřejmě si uvědomuju, že to je mimořádně obtížné toho dosáhnout. Ono …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jaké je to číslo, ke kterému byste se chtěl dostat z těch 3 tisíc spisů, řekněme?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
To po mě, to po mě teď nechtějte, to samozřejmě nebudu věštit, jsem ve funkci skutečně v podstatě 1 den, tak nechci vytvářet nějaký obraz, že už všecko vím, jak to bude. Musím se s tím se vším seznámit, protože ten problém není ani na tom úseku, kde já jsem působil, to znamená, na úseku trestním, tam ta situace, myslím, je vynikající, tam prakticky žádné nedodělky nejsou. Ale je to na úseku civilním, kde jsem nepůsobil, a s tím se napřed musím seznámit a teprve pak můžu hledat cesty, jakým způsobem to dále snížit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili, jaká je ta aktuální průměrná doba mezi předložením věci Nejvyššímu soudu a vydáním rozhodnutí?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Průměrná doba u trestního, to váš možná překvapí, je 42 dní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
No, ale tam jste říkal, že problém není.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
No, právě, proto to chci říct, aby si veřejnost uvědomila, že tam skutečně jsme na prostě v podstatě můžu říct nejlepších výsledcích v justici má Nejvyšší soud na trestním úseku, to můžu říct zcela odpovědně a myslím si, že to tak je. A jsem velmi rád …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A vy budete muset řešit tu problematickou část, pane předsedo, že?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Ještě chci říct, takhle, chci říct ještě jasně, já odpovím, ale chci říct ještě, že jsem velmi rád, že jsem se na tom i mohl podílet, že to takhle skutečně je. To si myslím, že je dobrá vizitka pro ten další, další prostě postup. Pokud jde o ten civilní úsek, tam se opravdu za poslední roky udělalo velký kus práce, je třeba to vidět a je třeba v tom pokračovat. To znamená, je třeba to dále snižovat. Jak se to bude dařit, to je samozřejmě velmi obtížné. Já bych to přirovnal k tomu, jako když někdo je třeba, má nadváhu, že jo, tak první kila, jak se říká, jdou velmi rychle dolů, to se mnou, paní redaktorko, budete souhlasit, ale ty další kila už jdou daleko tíž, a ono to je něco podobného v té justice, jestli mně rozumíte. Takže budeme samozřejmě hledat cesty …

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Pane předsedo, ale tam na té civilní části je ta průměrná doba jaká?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Tam je dneska 6 měsíců, což také není nijak jako špatné, ale tam není jakoby problém ani snad v té průměrné délce, tam je spíš problém právě v těch nedodělcích. Je potřeba jakoby se zaměřit na ty věci, které trvají jako příliš dlouho a které vytváří vlastně ten, ten, když to řeknu, ten balík těch nedodělků, to znamená, jak jste hovořila o těch počtech, nebudu to opakovat, tak vlastně to je ten problém, jo, to znamená, já celkem s tou dýlkou řízení bych byl spokojen, kdyby tam nebyly ty nedodělky, že jo, to znamená, ono to spolu samozřejmě všecko souvisí, ale je potřeba se zaměřit, aby to bylo ještě trošku lepší.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A jen stručně, na podzim si budete moci navolit nové předsedy trestního a občanskoprávního kolegia, což byl i důvod, o kterém mluvila Iva Brožová, že už to chtěla nechat tomu novému šéfovi, už jste uvažoval o konkrétních jménech?

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Tak samozřejmě v hlavě mi něco probíhá, ale to vám rozhodně sdělovat nebudu, ani veřejnosti, to je ještě dlouhá doba, to je ještě mnoho měsíců. A já si osobně myslím, že to je naprosto nezbytné to řádně uvážit, opravdu zvážit všechny pro a proti a zvolit takové spolupracovníky, s kterými se mi bude dařit ty úkoly naplňovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Přejeme vám, ať se to podaří. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Děkujeme.

Pavel ŠÁMAL, předseda Nejvyššího soudu:
Taky děkuju za pozvání a moc se těším na další spolupráci i s váma v médiích a podobně. Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Zdravíme do studia v Ústí nad Labem. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

 

Zdroj: ČRo, 23.1. 2015