ČT 24: Kvapné změny služebního zákona

David BOREK, moderátor:
Velvyslanci budou moci zůstat ve službě i poté, co dosáhnou 70 let. Novela služebního zákona po schválení v Senátu už čeká jen na podpis prezidenta. Na ambasadorky Evu Filipi a Livii Klausovou se ale kvůli dlouhému projednávání tato změna už vztahovat nebude. A proto přijde na řadu poněkud nesystémové prozatímní řešení.

osoba:
Ambasáda je zhruba v tomto prostoru, je to oblast, která je ovládaná režimem.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka:
Anna RACKOVÁ, redaktorka:
redaktorka:
Centrum Damašku, teď uprostřed syrské války. Na místě, odkud jiní diplomaté prchají, česká zástupkyně Eva Filipiová zůstává. I když měla podle služebního zákona kvůli věku skončit, po přepisu paragrafů by měla v zahraniční misi pokračovat. Ovšem v běžném pracovním poměru. Stejně jako na Slovensku Livia Klausová.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničních věcí /ČSSD/:
Budou tedy pod zákoníkem práce, ne pod zákonem o státní službě. Ale to neznamená, že by se na ně nevztahovaly ta přísná kritéria.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka:
Anna RACKOVÁ, redaktorka:
redaktorka:
Případ Damašku a Bratislavy přinesl i další změnu, velvyslanci budou moci ve službě zůstat i po sedmdesátce. Podle šéfky senátní komise pro ústavu Elišky Wagnerové jde ale o nepřijatelné výjimky.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ//Studio ČT24 6. 1. 2016/:
To jde v naprostém protiproudu proti ideám služebního zákona.

Petr GAJDŮŠEK, státní tajemník ministerstva zahraničních věcí:
Ministerstvo zahraničních věcí funguje na úplně opačných principech a sice na principech rotace a neustálé výměny. Každý rok přibližně 300 zaměstnanců je vysláno k výkonu služby v zahraničí a stejný počet se vrací zpátky do ústředí.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka:
Anna RACKOVÁ, redaktorka:
redaktorka:
I pro ně novela připravuje změny v pracovních režimu. Lenka Drmotová a Anna Racková, Česká televize.

David BOREK, moderátor:
No je tu s námi senátor, nestraník za ČSSD František Bublan. Vítejte.

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Dobrý večer.

David BOREK, moderátor:
A zdravím také nestraničku za Stranu zelených senátorku Elišku Wagnerovou. Hezký večer i vám.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
Dobrý večer.

David BOREK, moderátor:
Paní Wagnerová, vy jste byla dnes citována námi Českou televizí, že ta změna, která teď prošla Senátem, jde proti ideám služebního zákona. Buďte, prosím, konkrétní v čem?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
No tak konkrétně v těch 70 letech. Prostě státní služba má horní věkovou hranici určenou, v čemž tedy se nikterak nelišíme od zemí na západ od nás. Ostatně tam odtud jsme se také inspirovali, aniž bychom pochopili proč je tam ta věková hranice takto stanovená a nyní se o to vedou tedy u nás takovéto debaty, když už je to jednou dáno, no a teď najednou se přijde a řekne se ne, prolomněme to a sice pro úzkou skupinu, skupinu osob, konkrétně v daném případě teď nyní jenom pro dvě osoby nebo to mělo totiž to původně bylo skutečně namířeno pro tyto dvě osoby. A vy jste řekl v té úvodní reportáži, že bylo dlouhé projednávání. No to není vůbec pravda, protože ta novela byla předložena až v říjnu do Poslanecké sněmovny. Naopak ta tam byla předložena tedy velmi pozdě, pokud se mělo dosáhnout toho, že by, že by tedy měla platit od ledna, a to, že ty dvě dámy se blíží k sedmdesátce, no tak to se ví už hodně dlouho, že. No takže teda rozhodně to nebylo, nebylo jaksi vina parlamentu, že by se to takto zdrželo. No tak prostě …

David BOREK, moderátor:
Pane Bublane, prosím, nechme reagovat zástupce koaliční strany, i když v tomto případě to zas tak úplně není podstatné, kdo je koaličním a kdo je opozičním senátorem. Je to tedy nesystémová věc, je to věc, která jde proti duchu služebního zákona?

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Já si myslím, že nikoli. My těch výjimek máme víc. Respektive máme různé služební poměry s různým věkem odchodu do důchodu nebo mimo, mimo tu službu. Policisté odchází v 65 letech, vojáci odchází v důchodovém věku, u notářů, soudců, státních zástupců je to těch 70 let, tak jak je to v tom zákoně, služebním zákoně. U těch velvyslanců tam je to trošku otázka, protože ona ta praxe ukázala, že přece jenom je to trošku jaksi jiný poměr. Je to, je to zahraniční služba. Tam mnohdy se musí jaksi přihlédnou k těm okolnostem. To je třeba případ paní velvyslankyně Evy Filipi, jo. Ta je na tom místě skutečně v tuto chvíli nezastupitelná. To je, to je diplomatka, která zná problematiku Blízkého východu, která je uznávaná pomalu v celém světě, jejich služby využívají Američané, Britové, ona tam skoro zůstala sama v tom Damašku. Všichni opustili tyto posty, takže tam by to byla velká ztráta, kdyby ona musela opustit toto místo.

David BOREK, moderátor:
Paní Wagnerová, vám skutečně nepřijde, že člověk, který má být ambasadorem, musí mít primárně nějaké zkušenosti a schopnosti a ne splňovat nějaký věkový limit?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
No tak, pane Borku, to mně samozřejmě přijde, že tedy ten člověk musí mít nějaké schopnosti a zkušenosti, ale marná sláva, žijeme v právním státě a ten právní stát prostě znamená …

David BOREK, moderátor:
Počkejte a to je důkaz kruhem, právní stát také znamená, že vy jako zákonodárce ty zákony můžete změnit. To není tak, že ten zákon je vytesán do kamene a už se nikdy nemůže měnit. Ptám se znovu.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
To samozřejmě máte pravdu, ano, to samozřejmě máte pravdu, ale já tvrdím, že prostě ten služební poměr podle služebního zákona to, co říkal pan, pan kolega Bublan, který tady jmenoval tedy ty různé další profesní skupiny, ty mají své zákony, ale tady jsme v režimu služebního zákona, a tam je prostě ta hranice stanovena na 70 let. A podívejte se, tím, že se dají tyto výjimky, tak se deligitimizuje vlastně ta hranice těch 70 let pro ty ostatní, jo, to je tedy velmi důležité, protože jak už jsem tady předtím uvedla …

David BOREK, moderátor:
Pardon, není to správné, že ta hranice je skutečně příliš rigidní někdy a skutečně člověk je někdy na vrcholu duševních sil. Mimochodem prezident Masaryk nastupoval ve svých 68 a byl prezidentem hluboko nad svou osmdesátku.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
Samozřejmě máte pravdu, výjimky jsou vždycky možné. Já vám řeknu takový příklad. V Německu je, žije jistý profesor Alexy, Robert Alexy, je to naprostá právní hvězda evropská, světová. Strašně mě udivilo, když jsem před pár měsíci zjistila, že je nyní angažován v naším Ústavu státu a práva Akademie věd. Já si říkám proboha, co se stalo? Tuto hvězdu teda z Německa pustili. A pak mně to došlo, že tedy je mu vlastně naskočila sedmdesátka a on prostě musel z té univerzity odejít, přesto, že to byla prostě hvězda, kterou se pyšnilo to Německo opravdu po celé Evropě i v to. Nikdo nediskutuje, nikdo nediskutuje a jde, že jo, no tak já nechápu, proč my tady vedeme takovéto diskuse, a skutečně my si něco přijmeme a vzápětí to chceme popřít. A víte, to, co se děje kolem tohoto případu, že tedy ty dámy pracují a budou dál pracovat v tom pracovně právním poměru, že dokonce vůbec nebudou v režimu služebního zákona, no tak to už je úplně mimo pro mě mimo mé chápání, to jsme opravdu mimo hranice právního státu, jo, mimo hranice právního státu a jestli se v 90. letech tvrdilo, že tady byl útěk před právníky, tak já tvrdím, že dnes teda tady utíkají někteří před právem a prostě může se tu cokoli, hlavně když máte dobrý politický beking.

David BOREK, moderátor:
Pane Bublane.

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
No, my jsme ten zákon schválili, aspoň teda na tom našem zahraničním výboru s vědomím toho, že to není kvůli těma dvěma dámám, jak, jak bylo řečeno, kvůli paní Filipi a paní Klausové, protože na ně se to …

David BOREK, moderátor:
Opravdu to tak není, opravdu to tak není?

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Není, protože na ně se to už vztahovat nemůže, to by muselo být schváleno do konce loňského roku, což se nestalo. Takže oni pokud budou setrvávat ve svých funkcích, tak to bude na základě nějaké dohody, nebo nějakého pracovně právního vztahu.

David BOREK, moderátor:
No a není to porušení tedy nebo nejsme už mimo rámec právního státu?

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
To je to, to je otázka.

David BOREK, moderátor:
To je otázka, já chci odpověď.

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Je to trošku otázka, já nevím. Já v tuto chvíli nevím, jestli je to možné. Jestli to lze takto udělat. Ale je tomu tak. Ale my jsme to, my jsme to schválili nebo vyslovili jsme souhlas z toho důvodu, že jsme si uvědomili, že tento stav může skutečně nastat i v budoucnosti, že ten diplomat tam bude a teď přesáhne tu sedmdesátku a ob nebude moci to místo opustit z nějakých politických důvodů nebo z nějakého válečného konfliktu a tak dále, takže je to spíš jako do budoucna a hlavně to bude veliká výjimka. To bude výjimečně se používat tento, toto ustanovení. Já si nemyslím, že by to bylo nějaké pravidlo.

David BOREK, moderátor:
No já jsem tedy vyčetl před chvílí paní Wagnerové, že má důkaz kruhem, že něco je v zákoně, tudíž už to nemůžeme měnit, já bych s dovolením vyčetl vám, nebo bych poukázal na to, že vy jste už několikrát teď v naší debatě řekl – máme tady více výjimek, tak proč nemít další výjimku. To taky není úplně důkaz, který by, kterým bych se já, být vámi, chlubil, nebo není to důkaz, který je velice systémový?

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Já jsem neříkal, že máme výjimky. Máme různé limity věkové u těch služebních poměrů, to máme. Ale to je.

David BOREK, moderátor:
O čem, o čem to vypovídá? Že teď je ten limit prolomen …

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
To je dáno zákonem.

David BOREK, moderátor:
… někde, někde jinde.

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
No to vypovídá o tom, že třeba u toho policisty je skutečně lepší, když už odejde v 65 letech, protože ten člověk už jaksi i fyzicky na to nemusí stačit. U toho státního zástupce to může být 70 let, protože ta práce není fyzicky tak náročná, a u toho diplomata nebo u toho vedoucího zastupitelského úřadu, tam je to, ta zahraniční služba má svoji výjimečnost, takže tam skutečně můžeme přistoupit na to, že bude nějaká příležitostná výjimka, která nemusí nastat, anebo může nastat.

David BOREK, moderátor:
Paní Wagnerová, vy jste před chvílí říkala, že služební zákon a ten limit byl inspirován ze západních zemí, zároveň jste říkala, nebo se pozastavila nad tím, že to, že se to točí okolo paní Klausové a Filipi může mít politické souvislosti. Já vám s dovolením ukážu teď portréty tří bývalých ambasadorů USA v České republice a jejich krátké curriculum vitae. Tak vidíme tak jednak pana Williama Cabanisse, který byl úspěšným podnikatelem a velkým přítelem rodiny amerického prezidenta Bushe. Vedle něj vidíme Craiga Stapletona, který byl nejenom přítelem pana George Bushe, ale také příbuzným tehdejšího amerického prezidenta. No a ten pán úplně vpravo Norman Eisen, tak to je spolužák Baracka Obamy z Harvardu. Řekněte mi, paní Wagnerová, opravdu politika hraje roli v české diplomacii a v personalistice české diplomacie jenom tady? Je to tedy český unikát?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
Ne. Promiňte, prosím vás pěkně, vy jste teď přesně předvedl cosi, co se nemá dělat. Vy komparujete nekomparovatelné. Prostě Evropa má svůj, svoje pojetí státní služby a Amerika má, ta vlastně nemá státní službu, prostě má svoje pojetí. A svoje pojetí diplomacie a my jsme v Čechách.

David BOREK, moderátor:
Ano, ale já se ptám, ano já tomu rozumím, já tomu rozumím, ale tak to zase je důkaz kruhem. To, že jsme v Evropě …

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
Není to důkaz kruhem …

David BOREK, moderátor:
… Že to neznamená, že nemůžeme mít inspiraci ze Spojených států.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
Promiňte, to není důkaz kruhem, to není důkaz kruhem. My se musíme pohybovat v jednom režimu a nemůžeme si vypichovat a vytahávat z různých režimů to, co se nám zrovna líbí. To je prostě, toto se nedá. To je potom tedy opravdu výsledek dort kočičky a pejska, jo. To prostě nelze. Tak jsme si …

David BOREK, moderátor:
Je Amerika mimo rámec právního státu?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
Ježíšmarjá, to není o právním státu, to je o systému. To je o systému. A vy komparujete nekomparovatelné systémy.

David BOREK, moderátor:
Na závěr bych s dovolením už nechal být tuto kauzu, kterou tedy s dovolením nazvu kauzu dvou dam v českém diplomatickém sboru a půjdeme na obecně problematiku služebního zákona. Vidíte další v uvozovkách mouchy, nedodělky, věci, které by se měly na služebním zákonu napravit, pane Bublane?

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Tak v současné době nevidím, ale zrovna u toho služebního zákona se vyskytují určité problémy v té zahraniční službě a ty se vyskytly až později, to znamená, že i v dalších letech nebo možná měsících se zvedne nějaká otázka, která se bude týkat nějaké jiné profese, kde bude nutné asi ten zákon upravit, to je docela možné.

David BOREK, moderátor:
Teď narážíte opět na nějaký věkový limit nebo teď už se bavíme obecněji?

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Ne, teď obecně, protože …

David BOREK, moderátor:
A vy vidíte tedy náznaky něčeho, že někde je nedodělek?

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Tak teď nevidím, ale poznalo se, že třeba u toho služebního zákona v té zahraniční službě je problém se zaměstnáváním manželek velvyslanců. To bylo zřetelné po, po několika měsících, potom se jaksi poznalo, že návrat těch diplomatů zpět do, do vlasti je problematický z toho důvodu, že pro ně najednou není místo, protože tam už je někdo ustanoven na základě výběrového řízení a ten člověk se ocitá v nějakém vzduchoprázdnu nebo respektive mohl by se ocitnout podle toho současného platného služebního zákona třeba na poště.

David BOREK, moderátor:
Čili jestli vidíte nějaké potenciální modifikace služebního zákona, tak to opět v oblasti zahraniční služby.

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Tam už snad ano, tam už snad ne teda chci říct, protože tam už se tady ty mouchy vychytali, ale může to nastat v nějaké jiné oblasti. Já to neumím teďka předpovědět.

David BOREK, moderátor:
Paní Wagnerová, vaše bilance, zdůrazněme velice předčasná, možná průběžná bilance služebního zákona. A opravdu zdůrazněme, teď už se neptáme pouze na zahraniční službu.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
No já, pane redaktore, na tohle neumím odpovědět, protože já nesleduji poměry ve státní službě, to není můj úkol. Já jaksi nemám dostatečný přísun dat, abych je, abych mohla tedy to, jak se osvědčil či neosvědčil služební zákon vyhodnocovat. To musí dělat ti, kteří do toho opravdu zblízka vidí a to senátor prostě není.

David BOREK, moderátor:
Děkujeme. To byl František Bublan a Eliška Wagnerová, duel dvou senátorů na téma změn služebního zákona. Děkujeme ještě jednou, na shledanou.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát /nestr. za SZ/:
Na shledanou.

František BUBLAN, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát /nestr. za ČSSD/:
Na shledanou.

 

Zdroj: ct24.cz, 6.1. 2016