ČT 24: Na volební kampaň „jen“ 90 milionů

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Evidence všech účtů, které lidi mají u tuzemských bank, na jednom místě, v centrálním registru. To je záměr vládní novely, kterou doporučili ke schválení senátoři ústavně-právního výboru. Má to pomoci v boji s daňovými úniky. Senátoři řešili i další vládní představy, třeba zavedení limitů na kampaně politických stran. U voleb do sněmovny činí maximum 90 milionů na partaj, u senátních voleb potom 2,5 milionu na kandidáta.

Anna RACKOVÁ, redaktorka:
Michaela VAŠINOVÁ, redaktorka:
redaktorka:
Jednodušší získávání informací, potírání daňové kriminality i boj s financováním terorismu, to vše by měla umožnit centrální evidence účtů. Zákon, který Senátu doporučil schválit ústavně-právní výbor, má hlavně zrychlit získávání informací. Majitele účtu pak bude možné zjistit během jediného dne.

Stanislav JURÁNEK, senátor /KDU-ČSL/:
Někteří z mých kolegů měli pocit, že vzniká nová instituce, a ti druzí zase měli obavu, že je to příliš velká kontrola, příliš velký zásah do našich svobod. Já si troufnu říci, že řada těch opatření, která se tady pouze zpřísňují, už jsou stejně ze zákona dána.

Anna RACKOVÁ, redaktorka:
Michaela VAŠINOVÁ, redaktorka:
redaktorka:
Pokud by centrální evidence účtů příští týden tady v Senátu prošla a zákon podepsal prezident, měla by například policie při vyšetřování trestných činů možnost rychle zjistit informace o účtech podezřelých osob. Podle předlohy by měla registr vést Česká národní banka. Na vstupy do evidence by dohlížela sněmovní policie. Policie chtěla původně zavést registr, který měl obsahovat nejen údaje o existenci účtů, ale taky o tom, kolik je na nich peněz. Proti tomu se ale postavila centrální banka. A nesouhlasili s tím ani někteří senátoři.

Jiří BURIAN, senátor /ODS/:
Moje obava je taková, aby přijetím tohoto zákona po určité době nedošlo k rozšíření, bych řekl, této správy, respektive té centrální evidence účtů až do roviny obsahu účtů.

Anna RACKOVÁ, redaktorka:
Michaela VAŠINOVÁ, redaktorka:
redaktorka:
Senátní ústavně-právní výbor se naopak neshodl na pravidlech prokazování majetku. Jeho členové k příslušné normě nezaujali žádné stanovisko a Senát zřejmě vrátí poslancům předlohu, která má politickým stranám omezit výdaje na volební kampaně. Za to omezení darů politickým stranám Senát asi schválí. Anna Racková a Michaela Vašinová, Česká televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
V Událostech, komentářích senátorka Eliška Wagnerová, dobrý večer.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní senátorko, je správné omezovat výdaje na kampaň? U těch by se chtěl zastavit na začátku.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
Tak je to pokus, je to pokus, pokud zda vyjde, to se teprve…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pokus o co?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No pokus o to, aby řekněme, a teď ale je to ve velkých uvozovkách, všichni měli rovnou šanci podporovat politické strany, i když právě i při tom limitu sníženém tří milionů je to iluzorní, že by to byla vlastně rovná šance pro všechny voliče.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobrá. Tak to jsme tedy u darů, které budou dostávat, budou moci dostávat politické strany. Na druhou stranu když někdo chce prostě podporovat politickou stranu, proč by nemohl dát víc? Má zajímavější program, lépe spravuje stát, chci ji podpořit. Když všechno bude transparentní, stát neumí zkontrolovat, jestli to nejsou budoucí korupční peníze?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
To samozřejmě to je asi jedna linie myšlenek, od kterých se ta regulace odvíjela. Ale pro mě, jak říkám, jak to známe tedy především z Německa, kde ty limity jsou, jsou taky nastaveny, ale jsou nastaveny mnohem citlivěji a právě s ohledem na to, aby to byly limity, které jsou reálné pro normálního člověka. Tři miliony prostě pro normálního člověka reálné nejsou, jo. Tak já to, já v tom pořád vidím, že jsou to pokusy o nastavování rovných šancí pro všechny, tak aby se ti bohatší nemohli prostě kupovat tedy takzvaně vliv v politických stranách.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Na to jsem se možná ptal tou otázkou, jestli stát neumí zkontrolovat nebo společnost nějakým způsobem zajistit, jestli to do budoucna nejsou ty korupční peníze. Proč nemůže být někdo, kdo chce, aby dobře fungoval politický systém, a hodně podporoval politické strany, aniž by za to třeba někdo, něco čekal.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
Tak to samozřejmě i tací jsou mezi námi, předpokládám a doufám.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Říkáte to, jakože tomu moc nevěříte tedy.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No, tak jako, no, tak už jsem přece jenom dost stará na to, že už jsem se s lecčím setkala a přece jenom ty motivace lidí jsou téměř vždy mnohem přízemnější než tedy že by byly nějaké tedy takto idealistické a zvlášť tedy ta doba hrubne a tak. Takže ty idealistické cíle ty jsou opravdu spíše výjimečné.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No na druhou stranu tady jsou názory, a mnoho lidí to říká, že to je prostě zákon antibabiš, aby on, aby Andrej Babiš neměl šanci nějak výrazně víc podporovat svoje vlastní hnutí. To není ta motivace?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No, já nevím, to jako skutečně nevím. Ale já si myslím, že a teďko odhlédněme od konkrétní osoby teda ministra financí, ale prostě bude-li v politice někdo, kdo má obrovská podnikání na různých místech, tak jistě dokáže zařídit, aby prostě ta jeho strana, respektive ti jeho lidí byli financování jinak než tedy přes tu politickou stranu, že jo.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak a teď bych se vrátil nebo pojďme k těm omezením, finančním omezením, která se týkají politických kampaní. Tam je 90 milionů korun na volební kampaň v případě Poslanecké sněmovny a tak dále a ta čísla jsme ukazovali. Tady to omezení devadesátimilionové například to je namístě a je odpovídající?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
Tak je to především omezení, že jo. To jako to začalo už tou prezidentskou volbou, kde tedy se začaly, začaly omezovat výdaje na kampaň. A teď to pokračuje dál. Ve všech případech jak těch 90 milionů u Poslanecké sněmovny, tak nakonec i u těch senátních voleb 2 miliony a nakonec i u té prezidentské volby 50 milionů jsou prostě částky, které po mém soudu jsou zbytečně vysoké, jo. Ono v reálu si myslím, že mnoho politických stran ani tyto částky vlastně nevyužívá. Čili je to nadsazené.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No právě. Že si vlastně k tomu rovnému boji stran vlastně stejně vůbec nedostáváme, tak k čemu to zavádět.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No, jako je to pravda, že prostě v těchto relacích je to skutečně … Je to, je to iluzorní, no, to máte pravdu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak to můžete navrhnout změnu. Stejně to budete patrně vracet do Poslanecké sněmovny, tak padne takový návrh?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No tak víte, víte co, tedy nemyslím si, že padne, protože zase člověk musí být realista v tom, že může navrhovat změny, které ty poslance do té míry nepopudí, aby nezamítli potom všechny ty návrhy pozměňovací, které jsou odůvodněné, protože v tom zákoně vskutku byl nepořádek, tam neseděly odkazy na paragrafy a tak dál díky tedy tomu jednomu pozměňovacímu návrhu, který se týkal těch třetích registrovaných osob, které mohou taky vést tu volební kampaň, tak ten to úplně rozhodil, takže Senát musel do toho vnést pořádek. Pravda je, že tam se spolupracovalo s ministerstvem vnitra a také se senátní samozřejmě legislativou. No, takže prostě to je nutné.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A pojďme ty třetí osoby, pojďme ty třetí osoby trochu vysvětlit, aby všem bylo jasné, o co jde. Tam jde o to, že někdo může vést kampaň ve prospěch politické strany a snižuje jí kampaň, snižuje jí ten limit, ten limit, který může v kampani ušetřit. Opravdu počítáte s tím, že by někdo investoval miliony korun pro to, aby nějaké straně snižoval její limit a ještě ji podporoval?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No to je právě ono, to je právě to. Ona se ovšem ta kampaň a za kampaň se počítá i negativní kampaň, i negativní kampaň, jo.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
To znamená, že tedy vlastně ta i ta osoba, která bude chtít vést negativní kampaň, tak se bude muset registrovat, jo. A teď jak to přišlo ze sněmovny, tak tedy i tato osoba, která by vedla negativní kampaň, a investovala do ní, tam je to limitováno 2,8, tuším, milionu, tak prostě kdyby je chtěla vynaložit, tak prostě o to sníží ty limity pro ten který volební subjekt, proti kterému by tu, tu antikampaň vedla. Což je asi nesmyslné, protože to opravdu by asi dobré nebylo, takže se nakonec vymyslelo, a to tedy přišlo právě v Senátu, že tedy to bude jenom ta osoba, o které kandidát nebo s jehož vědomím se nebo s vědomím kandidáta tato osoba vynakládala tedy ty prostředky, to znamená v jeho prospěch. Ale tady já zase říkám, že tedy taková, taková, takový subjekt, který chce vynakládat prostředky, no tak může financovat toho kandidáta a může přes ten transparentní, transparentní účet a je to, vyjde to nastejno. Čili tam vlastně ta registrace má význam prakticky jenom pro ty, co chtějí vést tu negativní kampaň, a to teda bude ještě problém, protože samozřejmě ten, kdo bude chtít vést negativní kampaň, tak si i při tomto pozměňovacím návrhu, který pokud bude tedy přijat, tak to jaksi, jaksi zmírní, tak ale on si přesto může najít cestu a sice tak přinejmenším, že ta kampaň volební je ze zákona vymezená časově vyhlášením voleb a vyhlášením výsledků. A ten, kdo bude chtít vésti antikampaň, no, tak začne dřív, než tedy budou vyhlášeny volby a tyto prostředky…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A stejně to ty limity neovlivní.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No právě, neovlivní a tyto prostředky se totiž, totiž ani nebudou započítávat do těch kampaní, že.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak uvidíme jednak, co všechno projde v Senátu a jestli vůbec nakonec nějaký zákon projde i v posléze potom Poslaneckou sněmovnou. Budeme to sledovat a určitě se k tomu vrátíme, teď děkuju za rozhovor, paní senátorko, na shledanou.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru, Senát; bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
Na shledanou.

 

Zdroj: ct24.cz, 17.8. 2016