ČT 24: Události, komentáře – Platy soudců

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Ústavní soud dnes vyhověl soudcům. Přiznal jim, že mají mít od Nového roku vyšší platy. Startovat budou na 71 tisících.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor

——————–

Na začátku bylo 130 žalob u Městského soudu v Brně. Soudci se jimi domáhali dorovnání platu, který jim politici zkrátili kvůli finanční krizi. Ústavní soud teď rozhodl: Platy měly růst víc, než chtěli politici.

 

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR

——————–

2,75násobek, pokud se týká soudců okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2014.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor

——————–

Tři tisíce soudců a 1400 státních zástupců se tak dočká od příštího roku vyšších mezd.

 

Martina TLACHOVÁ, redaktorka

——————–

Ústavní soud řešil téma výpočtového mechanismu platu soudců už počtrnácté. Pokaždé argumentoval stejně.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor

——————–

Už v roce 2012 politikům vzkázal, že mají začínat na trojnásobku průměrného platu a to zopakoval i dnes.

 

Milada TOMKOVÁ, soudkyně zpravodajka

——————–

S ohledem na dlouhodobé zmrazení a reálné snížení hodnoty platu soudců obecních soudů.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor

——————–

Zpětně, jak požadovali, jim ale peníze vyplaceny nebudou.

 

Milada TOMKOVÁ, soudkyně zpravodajka

——————–

Tento nález nezakládá žádné nároky na zpětné doplacení případných rozdílů na platech soudců.

 

Tomáš NOVOSAD, viceprezident Soudcovské unie /Studio ČT24, 30. 7. 2014/

——————–

Určité partie v tom nálezu samozřejmě nedopadly úplně tak, jak bychom si my představovali, ale jak říkám, je třeba ústavní nález respektovat.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor

——————–

Soudci napadli snížení platu u Ústavního soudu i proto, že bylo tady v Poslanecké sněmovně přijato ve stavu legislativní nouze. Podle tehdy vládní ODS to bylo ale zapotřebí, protože v době finanční krize se na šetření měli podílet i soudci.

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

——————–

To jsou lidé, kteří jsou placeni i z veřejných rozpočtů a v okamžiku, kdy veřejné rozpočty mají problém, tak jsme předpokládali, když jsme pro to tehdy hlasovali, že nějakou míru solidarity mohou projevit všichni.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor

——————–

Rozhodnutí pro soudce znamená nárůst platové základny z necelých 64 496 korun, které mají letos, na 71 022 tisíc korun pro rok 2015. Jeden konkrétní příklad – předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu by podle původních pravidel brali 162 800 korun, nově dostanou o 14 800 korun víc. Ministerstvo spravedlnosti už vyčíslilo, kolik ho rozhodnutí Ústavního soudu bude stát. Na platy soudců a státních zástupců bude požadovat 775 milionů korun navíc.

 

Pavel KASÍK, náměstek ministryně pro ekonomiku

——————–

Současná výše nepostačuje na kompletní výplatu platů, takže tak jako v minulosti předpokládáme, že to je prostě úkon, který se udělat musí.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor

——————–

Ministerstvo práce teď musí ve spolupráci se spravedlností připravit změnu zákona. Čas na přijetí mají do konce roku. Martina Tlachová a Vladimír Keblúšek, Česká televize.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

A já zdravím a vítám ve studiu, aspoň virtuálně, Elišku Wagnerovou, senátorku a bývalou ústavní soudkyni. Dobrý večer.

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/

——————–

Dobrý večer.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

A reálně ve studiu se mnou sedí Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Dobrý večer i vám.

 

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad

——————–

Dobrý večer.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Paní senátorko, kdybych byl kritik, mohl bych říct, že mi přijde zvláštní, že o platech soudců rozhodují soudci. Jak byste mi to vyvrátila?

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

No, tak soudci o svých platech rozhodně nerozhodují. O platech soudců je rozhodováno zákonem, a pokud se do hry dostává Ústavní soud, tak ten nerozhoduje o platech soudců, ale ten rozhoduje o ústavnosti nebo neústavnosti dané úpravy. To není přímo rozhodování o platech …

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Dobrá. Tím se dostáváme do právního výkladu, ale když to budu brát jako úplný laik a prosím, dovolte mi to, ve výsledku soud rozhoduje o tom, jaký plat má soud … soudce mít. Není to zvláštní?

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

No, ne, to rozhodně tedy, jak znovu říkám, musíme to specifikovat tak, jak jsem naznačila a ten váš, to vaše nabízený … nabízené předestření je poněkud zjednodušující. Ale stejným způsobem bych mohla říct, že si poslanci a senátoři rozhodují o svých platech a ti skutečně si rozhodují o svých platech, o stanovení svých platů.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Ano, máte pravdu, ano, to je, to je pravda, to máte svatou pravdu, na druhou stranu …

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

Jo, to je … jako tam je to, tam je to naprosto jednoznačný.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Ano, ano, to já nezpochybňuju, ale na druhou stranu poslanci sami sobě ty platy snížili a proti tomu se právě soudci postavili. Jiří Dienstbier například dnes prohlásil, že se snižovalo všem – ústavním činitelům, státním zástupcům a soudcům. Jediní soudci si u soudců toto snížení opravili.

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

No, pane redaktore, je to tak. Je to totiž tak, že ten koeficient tři, který je dnes ve hře, to není záruka té nezávislosti, soudcovské tedy záruka nezávislosti jednoho každého soudce. Ten prostě rozdíl platový jistě neznamená tu soudcovskou nezávislosti jaksi, že by na tom stála, nebo s tím padala, ale ten koeficient tři je jakási strukturální pojistka před tím, aby exekutiva a zákonodárná moc nezasahovala do soudnictví přes své politické ideje. To znamená, aby právě nesnižovala teda platy, a to je, ten útok na platy, to je jenom jeden zásah do soudnictví, že jo, ale je, no, aby tam, aby se tam nemohla vlamovat tedy naprosto otevřenými dveřmi. Takže to je prostě jakási skutečně strukturální záruka toho, aby soudnictví nebylo nadbytečně obtěžováno ze strany exekutivy a ze strany, ze strany legislativy.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Rozumím.

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

Víte, že tady byl ten koeficient stanoven na tři, to bylo prostě zase rozhodnutí zákonodárce. To nebylo rozhodnutí soudců. To bylo rozhodnutí zákonodárce. Že ovšem potom …

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Rozumím, rozumím.

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

… přicházejí jiní zákonodárci, kteří mají nivelizační představy o platech, to je věc jiná, ale to jsou už potom politické a nikoli ústavní úvahy.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Pojďme dát prostor také Miloslavu Kalovi, který se mnou sedí ve studiu. Vy jste dnes to rozhodnutí kritizoval, doslova jste řekl, že vám přijde, že soudci jsou privilegovaní. V čem?

 

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad

——————–

Tak především to Ústavní soud napsal ve zdůvodnění svého nálezu, ale privilegovaní jsou v tom, že společnost, česká společnost jako celá a česká ekonomika se dostala do určité krize a na tu krizi reagovala politická reprezentace a moc zákonodárná rozhodla o tom, že všem ústavním činitelům. To znamená vládě, ministrům, poslancům, senátorům a také soudcům na určitou dobu sníží platy. Mělo to svůj určitý efekt symbolický a mělo to svůj efekt ekonomický. To rozhodnutí, jak tady bylo řečeno, bylo několikrát novelizováno nebo napadeno a Ústavní soud ho několikrát posunul, takže v současné době už se rozevřely nůžky mezi tou politickou reprezentací, která respektuje ty ekonomické možnosti české, české ekonomiky a u soudců se rozevřely podle mého názoru příliš. Já jsem uváděl, že když si vezmu nástupní plat soudce okresního soudu, který teď po tom, po tomto zásahu bude 70 tisíc korun, tak se mi zdá, že tady máme spoustu také šikovných vědců, šikovných učitelů, šikovných zaměstnanců státní správy, koneckonců řadu právníků, kteří ve státní správě a veřejné správě fungují a jejich platy se ani zdaleka neblíží prostě těm hodnotám, které ten Ústavní soud teď nastavil. A já si myslím, že …

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Rozumím. Pardon, já vám do toho skočím. Paní senátorka tady řekla, a já se ji budu snažit citovat správně, že ten koeficient tři, víme, dvě celé sedm, respektive tři, je strukturální pojistka. Chápete vy tuto strukturální pojistku jako něco, co, čím mohou soudci argumentovat pro svoji nezávislost?

 

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad

——————–

Já bych chtěl říci, že v tom nálezu Ústavního soudu je to disentní stanovisko tří soudců, kteří nesouhlasili s tímto postupem a oni říkají, že to žádná pojistka není a že je neobhajitelné stanovisko Ústavního soudu, aby se řeklo, že musí být koeficient tři a ani korunu níž. Já bych se s tím plně ztotožnil. Myslím si, že já jsem koneckonců také ústavní činitel a pan ministr Babiš mi teď navrhuje zvýšení platu o tisíc korun, ale kdyby přišel s tím, že mi plat sníží o deset tisíc korun, tak moje nezávislost a moje korumpovatelnost by se to přece nemohlo nijak dotknout a není možné stavět to tak, že tady musí být takováto pojistka. Prostě tady je nějaká ekonomická situace, tady jsou nějaké vztahy mezi jednotlivými mocmi, to znamená moc zákonodárná, výkonná a soudní a mezi nimi mají být nějaké vyvážené parametry.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Tak já poprosím paní senátorku. Vy jste slyšela tyto argumenty. Je tohleto věc, která ovlivní váš názor?

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

Ne, to rozhodně ne. To nejsou argumenty, které mohu brát vážně. To prostě nejsou ústavní argumenty a pan, pan Kala tedy opravdu přezírá to, že soudci jsou prostě třetí mocí ve státě, třetí mocí. To znamená … a že tedy ta moc má ještě velmi specifickou funkci. A v tom je skutečně specifická. A oni se nikam nevymknuli, jejich plat je dál navázán na ten plat v té nepodnikatelské sféře, to znamená … je to ten trojnásobek prostě platu v nepodnikatelské sféře. Tak to řekl zákonodárce a tak prostě by se to objektivně mělo dál odvíjet. Že politici a já nevím, zákonodárci, exekutiva neumí prostě věci nastavit tak, že se svými platy šermují, populisticky si je snižují, pak je jim to zase líto a nechtějí tedy vlastně, nebo chtěli by to zvyšovat a nejde to, protože se bojí tedy si je zvyšovat. To je věc jiná, to je věc jiná, ale to je prostě jejich problém, ale rozhodně tedy soudce do toho nelze zatahovat. A tím, prosím pěkně, nemluvím o tom, že tedy pochopitelně v soudnictví nejsou jenom samé, samí andělé, jsou tam tedy pochopitelně i černé ryby a tedy na ty by si mělo soudnictví samo tedy posvítit, aby tedy skutečně byly hodny své mzdy. Ale jinak ještě teda, pokud se tady hovořilo o tom platu, …

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Ale jenom velmi stručně, prosím.

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

Ano, ano, velmi stručně. No, tak podívejte se, to je dokonce i v tom nálezu uvedeno, jaký je plat ve státní správě v těch vrcholových pozicích. A soudci, to jsou nesmírně kvalifikovaní lidi. Ten, kdo přichází do pozice soudce, ten má za sebou nejméně tři roky praxe, má za sebou profesní zkoušku. To jsou všechno nároky, které kupříkladu právě v té správní správě vůbec jaksi neexistují. Takže toto je potřeba zohledňovat.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Rozumím, rozumím vašim argumentům. Pardon, že vám skáču do řeči. Ano, rozumím vašim argumentům. Jenom velmi krátkou reakci. Pane Kalo, jak říkala paní senátorka, není za tím vším strach politiků si zvýšit platy? Jenom velmi stručně, prosím.

 

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad

——————–

To nevím. Já se na to dívám ze svého pohledu a domnívám se, že ten dnešní nález a rozhodnutí Ústavního soudu je, je nesprávný a bude mít své dopady ekonomické, ale bude mít své dopady i na společnost, a to si myslím, že měl Ústavní soud vzít v potaz.

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

——————–

Tak, paní senátorko, pane prezidente, díky za vaši návštěvu, za vaše odpovědi. Mějte se hezky, na shledanou.

 

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad

——————–

Na shledanou.

 

Eliška WAGNEROVÁ, bývalá soudkyně Ústavního soudu, členka ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SZ/

——————–

Na shledanou.

 

Zdroj: ČT 24, 30.7. 2014