ČT1: Novela zákona o veřejných zakázkách

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka:
Ústavně právní výbor horní komory parlamentu navrhl odložit účinnost novely zákona o veřejných zakázkách. Místo navrhovaného třetího měsíce by měla být norma účinná až šestý měsíc. Senátoři chtějí, aby měly všechny dotčené strany dostatek času se na změny připravit. Jednání sledovala Anna Racková. Anno, pěkné poledne. Co na návrh senátorů říká ministerstvo pro místní rozvoj?

Anna RACKOVÁ, redaktorka ČT:
Pěkné poledne. Zástupci ministerstva, kteří byli na výboru, říkali, že s posunutím účinnosti zásadně nesouhlasí a chtějí, aby novela zákona začala platit co nejrychleji. Předseda výboru Miroslav Antl, ten říkal, že oni jsou úředníci, ale na tom výboru sedí politici, kteří musí hájit zájmy občanů a právě proto výbor přijal tento pozměňovací návrh a bude ho příští týden navrhovat na plénu Senátu. Diskutovalo se ale i o dalších věcech, například senátorka Eliška Wagnerová vystupovala proti, aby lidé, kteří chtějí podat podnět k antimonopolnímu úřadu, museli zaplatit 10 tisíc jako správní poplatek, aby se zrychlily správní řízení. Říkala, že je to nespravedlivé, že by měly být vybírány například až sankce potom, pokud by ten podnět byl nesprávný. Nicméně ona sama tuto změnu nepodávala, takže z toho výboru odešel tedy jeden pozměňovací návrh.

 

Zdroj: ČT1, 31.3. 2016