ČT1: Zrušení věkové hranice pro velvyslance

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
——————–
Velvyslanci budou moct zůstat ve službě i po překročení 70 let věku. Senát se vládní novelou, která to umožňuje, nezabýval a rovnou ji poslal k prezidentovi pro podpis. Miloš Zeman, jako jeden z iniciátorů změnu, úpravě stát v cestě nebude. A další informace má přímo ze Senátu Anna Racková.
Anno, proč se vlastně Senát novelou nezabýval?

Anna RACKOVÁ, redaktorka ČT, Senát
——————–
Pěkné poledne. Na začátek projednávání tohoto bodu vystoupil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Ten předložil celou svoji zprávu o tom, o této novele zákona, potom ještě vystoupili zpravodajové z výborů, kteří přiblížili závěry, ke kterým došli senátoři už na výborech, no a hned potom vystoupil senátor Jaroslav Doubrava ze strany Severočeši a ten řekl, že argumenty, které nabídl ministr zahraničí, byly dostatečné, vyčerpávající a podle něj není tedy potřeba tento zákon dál rozebírat. Navrhl proto, aby se senátoři nezabývali tímto zákonem, no a za pravdu mu dali senátoři hlavně ze stran ČSSD a také ze strany ANO. Ministr Lubomír Zaorálek, ten řekl, že tento závěr vítá.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
——————–
Připomíná mi, že to, že to, na to reagovali senátoři takto, znamená, že ty argumenty přijali a že mám důvěru v tom, co bylo navrženo a schváleno sněmovnou. Takže já jsem to …, prostě mě to potěšilo a připadá mi … a to samozřejmě v této chvíli asi nic nestojí v cestě, aby zákon byl přijat.

Anna RACKOVÁ, redaktorka ČT, Senát
——————–
Ten návrh „nezabývat se“ přesto prošel velmi těsně. Bylo to asi o 3 hlasy. Někteří senátoři, zejména ze strany lidovců nebo také někteří z ODS, byli proti. Ti říkali, že by tento zákon měl být tady v Senátu řádně projednán, no a proti vystupovala také senátorka Eliška Wagnerová, ta měla připravené taky pozměňovací návrhy, protože se zněním této novely služebního zákona sama nesouhlasí.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka /nestr. za SZ/
——————–
To otevírá prostor pro libovůli, řečeno, ústavně právně a řečeno nějak politologicky, prostor pro politický tlak a pro politické, pro politické přemýšlení a stojí v naprostém protiproudu proti ideám služebního zákona, který naopak usiloval o to a usiluje o to, aby se státní služba odpolitizovala.

 

Zdroj: ČT1, 6.1 2016