ČT24: Právo a společnost

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A vlastně v Senátu zůstaneme a nabídnu několikero komentářů k právnímu prostředí v České republice, k zákonnému prostředí v české republice, k situaci v justici od senátorky Elišky Wagnerové tak, jak o nich dneska mluvila v Interview ČT24.

Eliška WAGNEROVÁ, předsedkyně ústavní komise Senátu /nestr. za Zelené//Interview ČT24, 17. 7. 2017/:
Není ustálená judikatura. Ono taky málo věcí prošlo opravdu už, až tedy tím Nejvyšším soudem, který by měl judikaturu sjednocovat. Takže obávám se, že v tomto ohledu ta předvídatelnost není taková, jaká by měla být. A přitom předvídatelnost práva, to je součást tedy vlastně jakési výsledné spravedlnosti toho řízení. Zejména na těch větších soudech, okresních nebo obvodních, se stává, že tedy dokonce judikatura je rozkolísaná uvnitř toho soudu. Což jsem viděla teda takové případy. Dokonce ti lidi byli příbuzní. Jednomu ten případ skončil způsobem X a druhému Y a přitom tedy se soudili u jednoho soudu prakticky o tentýž případ, jo, o tutéž věc a skončili každý jinak.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Právník a publicista Tomáš Němeček. Dobrý večer, vítejte v Událostech, komentářích.

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak vlastně další z problémů otevřený či popsaný právními odborníky. Který z nich je nejzávažnější? To, co říkala paní Wagnerová nebo některé věci, které tady popisovali pánové Pelikán a Bedna, Benda o tom, že soudy sice fungují, ale některé mají problémy a pan ministr nic neudělal.

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Já vám vnesu ještě čtvrtý pohled.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Výborně.

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
No, já jsem si říkal, co by na to říkala Božena Němcová na tu zprávu ministerstva spravedlnosti a když budu parafrázovat jeden její dopis z 19. století, tak by to asi bylo bezplatná pomoc, měli by volat chudí plným hrdlem a nepřestat, dokud ji nedostanou. Směřuju k tomu …

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A teď co je na tom důležitější. To, že to je pohádka, nebo to, že si každý musí poradit sám?

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Ne, ne. Božena Němcová reagovala na to, že potřebujeme jiné školy, protože jich bylo příliš mnoho německých a tvrdila, že matky musejí volat plným hrdlem, dokud je nedostanou. A já směřuji k tomu, že té, ta zajímavá zpráva ministerstva spravedlnosti dneska zveřejněná ukazuje, že zejména v těch chudých krajích se lidé velmi málo odvolávají a je to pravděpodobně proto, že nemají vzdělání, peníze, možná příležitost, možná mají strach, možná jim vůbec nikdo neporadil, ale prostě, když se na to podíváte a zjistíte, že zatímco v Praze a v tom bohatém prstenci kolem Prahy ve Středočeském kraji je ta míra odvolání třeba kolem 7 % a v Chomutově 1,93 %, tak tadyhle vám musí svítit červená kontrolka. Tady se něco děje špatně. A to mluvím o civilním řízení, jo, soudí se občan …

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Což ministerstvo ale, pokud se nemýlím, v té zprávě reflektuje. Ono říká musíme zjistit proč

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Ano, a potom ještě, ještě pokračování. Potom máme ještě trestní řízení, kde ten rozdíl je ještě flagrantnější. V Praze máme ten podíl odvolání kolem 30 %, tak v Ústeckém kraji, v oblasti ústeckého krajského soudu, abych byl přesný, je to 16 %. Je to úplně markantní rozdíl a děje se velmi pravděpodobně to, že těm lidem nikdo neporadil, nedostali šanci, anebo možná neměli, neměli dost odvahy nebo dost peněz na to, aby na to šli. S tím chceme něco dělat …

Daniel TAKÁČ, moderátor:
/Souzvuk hlasů/příklady tak jasné, že každý řekne no to se neodvolej, protože to je jasné?

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Dobře. Já vám, pane Takáči, teda dm ještě jeden příklad.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Že to byl otazník.

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Je, je ze Slovenska. Je ze Slovenska, je to předtím, než zavedli bezplatnou právní pomoc a potom, co ji zavedli, protože máme tady ještě případy, které se nikdy k tomu soudu nedostanou, protože těm lidem nikdo předtím neporadil, že by měli něco vůbec dělat. Nevěděli, kam mají jít, koho se mají zeptat, takže když zaváděli bezplatné právní poradny financované státem na Slovensku, tak taky začínali s pár stovkami případů. Dneska je to 50 tisíc na pětimilionovém Slovensku, čili je možné, že tady bychom měli 100 tisíc dotazů od lidí, kteří potřebují pomoc, aby jim někdo řekl mám se soudit, nemám se soudit, mám do toho jít, vysoudím něco?

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili výsledek nějaké právní kanceláře bezplatná pomoc jednoznačně dostupná a viditelná v těch krajích?

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Je x modelů, je x modelů, může to být skrz advokátní komoru, může to být státem placená agentura, můžou to být nějaké grantové programy, díky kterým to poskytují neziskové organizace, je, je zkrátka x modelů, které všechny mohou být dobré, ale nějaká si musíme vybrat a jít do toho, protože máme tady problém. To je to, co nám ta zpráva říká.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ještě mě napadá jiný rozměr spekulace právě proto, že se to kryje s těmi kraji, kde mají největší délku těch soudních řízení, není to prostě proto, že tam se nesoudí? A pak se ptám proč? Slyšeli jsme v té reportáži od 90. let tam visí případy.

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Jasně, jo, jo, jo. Já mám jistou výhodu, že jsem se soudil skoro všude, protože jsem byl 3 roky právník nemocnice, která měla obrovské spádové území a s předsedou bývalým Okresním soudu v Chomutově jsem se o tom bavil, že on říkal právě, že ve chvíli, kdy oni zrychlili řízení, tak to lidi zaskočilo, že oni třeba říkali, že takhle rychle se rozvést nechtěli a takže může se tam jistě docházet k tomu, že ti lidé přizpůsobí své chování tomu, jo, čili jedno z těch možných vysvětlení, že když se v Chomutově to vleče, čekáte více než rok na výsledek vašeho řízení, tak se nakonec rád za jakýkoliv rozsudek a nečekáte nutně na spravedlnost. To je jedna z hypotéz, ale myslím si, že pokud je ten rozdíl i u trestu, že tedy je tam teď nápadně nižší počet odvolání, taky je třeba se na to podívat trošku, trošku důkladněji a nespokojit se jenom s tím vysvětlením však oni si to zaslouží.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Podtrženo sečteno, co tedy česká justice vlastně teď potřebuje a potřebuje něco zásadního, nebo je dobře, že ministr toho mnoho neprosadil, použiju-li slova Marka Bendy?

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
No, on, on prosadil jednu důležitou věc, a to bychom mu asi měli přiznat k dobru, ať si myslíme o ministru cokoliv, tak je pravda, že zásadně osekal takzvaný dluhový byznys, to znamená, že to ze šáhl na advokátní tarif a na odměňování exekutorů a výrazně snížil zejména u těch malých pohledávek, tak, tak rapidně ubylo takových těch drastických srdcervoucí případů, kdy někdo původně dlužil 900 korun za černou jízdu a nakonec mu z toho vyrostlo v exekuci 20 tisíc, tak právě takové věci už by se dít neměly, rozhodně je v takové míře, jaké, jaká nás strašila před nějakými lety …

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže to si můžeme odškrtnout, to je vyřešeno.

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
A to je, to je skutečně řekl bych …

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A co ta justice potřebuje?

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Řekl bych, no …

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pokud něco, pokud něco?

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Já si myslím, já bych ji skoro nechal teďko 2, 3 roky klidu, a protože zrovna do těch dvou problematických krajů nebo spíše obvodů krajských soudů, to znamená Ústí a Brno, Ústí nad Labem a Brno, byli dosazení 2 předsedové krajských soudů, které prochází, provází je pověst velmi schopných manažerů justičních a nechal bych je teďko chvíli pracovat. Zejména Luboš Dörfl v Ústeckém kraji vím, že už začala a že už se tam leccos mění. Ostatně ministr to potom může prezentovat a takže možná, že nějaký, ono to zní strašně to klid na práci, ale, ale chvíli, kdy se nebudou dělat velké vlny v procesních předpisech, tak možná, že to zlepšení uvidíme.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Na comž se, na čemž se pánové v zásadě shodli. Poslední věc. To, co naznačovala Eliška Wagnerová, skutečně u nás nepředvídatelnost rozhodování nejsou dostatečné, judik…., dostatečně a dostatečně jasné judikatury?

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Oni, no já dokonce vím, na který případ ona konkrétně naráží, že se stalo uvnitř jednoho soudu, že členové jedné rodiny se dobrali rozdílných výsledků. Samozřejmě asi každý známe ze své praxe nějaké takové případy, které chytají za srdce a jsou nějakým způsobem výjimečné. V tom celku, když se nás klient ptá, jak nějaká věc dopadne, tak s jistou pravděpodobností predikovat můžeme, čili zas jako takové výchovy, no ale potom jsou některé ty případy, které přitahují mediální pozornost, o kterých byla tady ostatně řeč, kde se třeba pustili v trestných věcech státní zástupci na neprobádanou půdu, nebo chcete-li v civilních věcech, kde se například vykládají některá ustanovení nového občanského zákoníku, která ještě nejsou vyzkoušená, tam může k tomu docházet, ale obecně, a to by tady mělo zaznít, česká justice skutečně, ač tomu lidé nevěří, patří v evropském srovnání ke špičce spolu asi s Rakouskem a několika dalšími státy staré Evropy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tomáš Němeček, děkuju za rozhovor, na shledanou.

Tomáš NĚMEČEK, právník; publicista:
Na shledanou.

 

Zdroj: ceskatelevize.cz, 17.7. 2017