ČT24: Role Energetického regulačního úřadu

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, jaké spory řeší a s jakými problémy se potýká, zjišťovala Anna Klímová.

Anna KLÍMOVÁ, redaktorka:
Pěkný večer ještě jednou. Kromě podpory obnovitelných zdrojů řeší Alena Vitásková i další spory, konkrétně kolem licencí na provoz fotovoltaických elektráren. Jde o případy, kdy elektrárny dostaly licenci poslední den roku 2010, těsně před prudkým poklesem výkupní ceny energie ze solárních elektráren. Pojďme se podívat na nejznámější případ, ten se týká dvou solárních elektráren na Chomutovsku Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Právě ty dostaly od Energetického regulačního úřadu licence v posledních hodinách roku 2010, přitom nebyly dokončené a podle soudu tak na ně neměly nárok. Do letošního roku vznikla podle policie škoda 300 milionů korun. Brněnský krajský soud v kauze odsoudil i šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou. Na 8,5 roku ji posílá do věznice s ostrahou. Rozsudek z letošního února ale zatím není pravomocný a Vitásková dál zůstává v čele úřadu a pochybení odmítá.

Alena VITÁSKOVÁ, předsedkyně Energetického regulačního úřadu /11. 12. 2015/:
V době, kdy tyto, kdy tyto podmínky, kdy tyto návrhy cen, kdy tato podpora vznikala, já jsem na úřadě nebyla, já nejsem účastna tady tohoto procesu, který má přes bilion korun dopad do veřejných financí a já jsem jediná před soudem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
A my jsme ve spojení s Michaelem Fialou, redaktorem Reportérů ČT, Michaeli, dobrý večer.

Michael FIALA, redaktor, Reportéři ČT:
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Pojďme, prosím, připomenout ten osudný týden v roce 2010 mezi 24. a 31. prosincem, tedy to rozhodující období, ke kterému se vztahuje většina těch solárních podvodů. Co se tehdy vlastně dělo?

Michael FIALA, redaktor, Reportéři ČT:
Tak ona to byla situace samozřejmě vynucená tím, co se dělo před tím. V roce 2009 zřetelně klesly ceny solárních panelů a dalších součástí elektráren, ale stát tenkrát nereagoval přiměřeně, to jest, adekvátně tomu nesnížil dotace na proud ze slunce a přesně to byl samozřejmě ten moment, kdy se ze slunečních elektráren stal zlatý důl. Stát na to tedy nakonec zareagoval, pozdě, ale přece. Od 1. ledna 2011 dramaticky snížil podporu o 55 procent, myslím, že to bylo z 12 150 korun za megawatthodinu ze dne na den na 5500, čili opravdu velmi citelně, a tak se logicky rozjely solární dostihy, neboť ten, kdo držel tu licenci roku 2010, tak měl poukázku na miliardy, zjednodušeně, řečeno, zejména u těch velkých elektráren a naopak, ten, kdo tu licenci nestihl, tak citelně ostrouhal. Ti později souzení úředníci, kteří vydávali ty licence v posledních dnech roku 2010 , popisovali ten poslední týden jako extrémně hektický. Tvrdili, například konkrétně Ilona Florianová, v té věci obžalovaná, že pracovali 12 hodin denně a asi 16 licencí vydávali dokonce ještě na Silvestra 2010, tedy opravdu to byly závody do poslední vteřiny. Co byla sice na jednu stranu pravda, na druhou stranu si tu situaci ale politici a úředníci vytvořili sami, a když se na to pak před soudy odvolávali jako obžalovaní za to, že vydávali licence elektrárnám, které ve skutečnosti ještě nebyly hotové, tak to působilo i účelově.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Jakou roli v tom hraje současná šéfka Energetického regulačního úřadu, paní Vitásková, která je kvůli tomu popotahovaná, na druhou stranu do čela úřadu nastoupila až později 1. srpna 2011. On se na to ptá taky divák Stanislav: „Jakou roli v tom hrál Energetický regulační úřad, taky paní Vitásková, není to jenom oběť solárních baronů a nebo odpovědných politiků?“

Michael FIALA, redaktor, Reportéři ČT:
Ano, to je otázka logická, která, která je na místě, která se tedy nabízí, právě jsme k tomu slyšeli vyjádření samotné předsedkyně Energetického regulačního úřadu, paní Vitáskové, ale hned na začátku je asi na místě ho poněkud korigovat, neboť paní předsedkyně označuje své odsouzení za nespravedlivé, protože byla potrestána za vydání licence chomutovským elektrárnám, tedy za něco, za co, jak říká, nemohla být potrestána ani teoreticky, protože se to stalo ještě před tím, než nastoupila do vedení úřadu. Ale paní Vitásková byla ve skutečnosti odsouzena ne za to, že nechala vydat ty licence, ale za to, že, mimochodem licence, které dodnes jsou tedy v platnosti pro obě ty chomutovské elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun o výkonu 6 a 7 megawatt, čili to jsou opravdu velké elektrárny, ale je odsouzena zatím nepravomocně za to, že v době, kdy úřad už vedla, tak nechala svými podřízenými právě zabránit tomu, aby podezřelé elektrárny o podezřelou licenci, a tedy o podezřelé miliardy přišli, ten trest 8,5 roku nepodmíněně je vysoký, ale ta škoda až 2 miliardy korun za celou dobu životnosti těch elektráren je také vysoká a navíc paní předsedkyně energetického úřadu je v oblasti energetiky někým tak silným a významným, jako je například guvernér centrální banky ve financích, takže je nanejvýš žádoucí, aby její počínání ve funkci bylo naprosto transparentní, ale na druhou stranu například bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová nepovažuje vzkazy, na základě kterých byla Alena Vitásková odsouzena, za dostatečně takříkajíc neprůstřelné, a to odsouzení je podle ní sporné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Michael Fiala. Michaeli, děkuju, hezký večer.

Michael FIALA, redaktor, Reportéři ČT:
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Pane Kubo, tím se dostáváme možná ještě k dalšímu zásadnímu problému, a to k rozkrytí nebo spíše nerozkrytí těch, kteří opravdu stojí za solárním byznysem a fyzicky profitují z těch dotací. Dnes už je jasné, kam ty peníze přesně jdou?

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu; stranický expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Tak rozhodně za ním někdo stojí, bylo to prostředí, které lákalo samozřejmě, a to je právě to, že si tady snažíme vymodelovat a pan kolega Sedlák nám to říkal, že ta návratnost není. No, pokud o to ti lidé takto stáli, tak za tím návratnost je. Přece mi neříkejte, že někdo tady v roce 2010 bude honit nějakou licenci, aby na ní téměř nic nevydělal. To prostě byl moment, kdy se nastavoval velký byznys a od 1. ledna se ta podpora výrazně měnila. Myslím, že byla pravda, co říkal pan kolega Fiala, že si ti politici způsobili to prostředí sami, že vždycky, když se něco takového udělá, tak to vždycky vede k tlaku zájmových skupin, kteří do toho nainvestují, očekávají ty zisky a ten tlak tam je. Já si pamatuju doby, kdy my jsme seděli ve vládě, kdy jsem tyto témata diskutoval s Pavlem Zemanem jako nejvyšším státním zástupcem, on mě informoval o tom, že skutečně otevírají všechny ty případy a prověřují to vydávání těch licencí v tom prosinci roku 2010. Jak ty závěry dopadly, na to je třeba se ptát přímo tam.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Jasné, rozumím. Je dnes možné rozkrýt, kdo konkrétně, kteří lidé stojí za jednotlivými solárními projekty, kteří konkrétní lidé, fyzické osoby profitují z těch dotací?

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu; stranický expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Já úplně to nevím, vždycky je to asi otázka toho, jestli to někdo chtěl schovat, tak jestli to uměl nastavit v rámci nějaké struktury majetkové, to je vždycky o tom, jak to kdo dělá. Já se přiznám, že …

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Poslanec Urban před 2 lety prosadil novelu zákona, která to měla umožnit, ovšem nevztahuje se na společnosti s ručením omezeným, což je poměrně velká díra. Jak se díváte na tento nástroj, tedy tu změnu, kterou on před dvěma lety prosadil?

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu; stranický expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Já s ním vůbec nemám problém a už když já jsem byl na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak je to věc, o které jsem diskutovali, protože v té chvíli té ekonomické krize, kdy skutečně pro, zvlášť pro průmyslové podniky byla obrovská zátěž tyhle ty dotační peníze, tak se tohle téma diskutovalo a já skutečně jsem přesvědčen, že je to něco, za co společnost extrémně utrácí a měla by vědět, jestli ty peníze někdo dostává neoprávněně, tak kdo je dostává, máme na to plný nárok, jsou to peníze prostě z veřejného rozpočtu a ta společnost si zaslouží, aby tu informaci měla.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Dobře, já vám ještě odcituju Jiřího Černého, nezávislého energetického konzultanta. Ten v roce 2013 řekl toto: „Možná to byli právě poslanci či jejich blízcí, kteří sami do solárního byznysu investovali a nejen oni. Mezi utajenými vlastníky solárních elektráren jsou podle médií také lidé napojení na firmy, jako ČEZ, J&T či Czech Coal.“ Je toto ten hlavní problém, proč to rozkrývání jde tak pomalu?

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu; stranický expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Přiznám se, že nevím, já vím, že tohle to jsou vždycky spekulace, které jsou mediálně zajímavé, mediálně atraktivní. Já ty informace, abych to řekl, nemám. Je jasné, že pokud se něco takového dělá, tak vždycky lidé, kteří se tím oborem zabývají a vědí o něm, tak k tomu byznysu mají blíž …

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Ano, a ti lidé, kteří schvalují ty pravidla, bylo to velké lákadlo, pro to účastnit se něčeho tak výhodného a rozhodovat si o těch pravidlech.

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu; stranický expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Určitě, to vždycky je velké pravidlo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Takže i politici včetně poslanců na tom mohli profitovat.

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu; stranický expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Pokud samozřejmě ti lidé měli možnost nastavovat ta pravidla, tak bezesporu mohli. Politik, ani policista, ani soudce není člověk, který je apriori prostě ode všeho oproštěn. Jsou tam lidé, který je apriori prostě ode všeho oproštěn. Jsou tam lidé, kteří jsou morální lidé, kteří jsou nemorální a je to naprosto jakoby standardní proces. Já tu nechci říkat, že to tak bylo, já třeba musím říct, že pro řadu obyčejných občanů, kteří neměli ty investice, neznají to prostředí, investice do fotovoltaiky nedávala smysl lidem, kteří se v té energetice pohybují a mají možnost třeba lobbovat, tak to určitě dávalo větší smysl.

Zdroj: ct24.cz, 28.11. 2016