ČT24: Ústavní právo na zbraň?

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Právo držet zbraň bude nebo mohlo by být zakotveno přímo v ústavě, další velké téma diskuse. Tuto novelu schválila koncem června Poslanecká sněmovna. To za mými zády je její přesné znění, teď jí bude posuzovat komora horní, tedy Senát a přidáním článku 3 do ústavy zatím projednala ústavní komise Senátu a její předsedkyně Eliška Wagnerová označila novelu za nepotřebnou. Podle ní nepřispěje ke zvýšení národní bezpečnosti a komise mimo jiné také upozornila na určitou nepřesnost, kterou by předloha přinesla, protože právo na držení a nošení zbraně a střeliva by platilo pouze k účelu ochrany republiky, takže kdo bude chtít mít zbraň pro vlastní obranu, tak tomuto základnímu právu podle komise podléhat nebude. S tímto návrhem přišla v únoru tohoto roku skupina poslanců v čele s ministrem vnitra Milanem Chovancem a podle autorů je návrh i určitou reakcí na směrnici Evropské unie, o které jsme hovořili a která zpřísňuje držení zbraní. Ministr Chovanec proti ní připomínám, dokonce podal žalobu. No, ale dalším důvodem změny ústavy jsou prý podle něj také rostoucí bezpečnostní hrozby, třeba teroristické útoky. A k nám do studia v mezičase přibyl senátor za sociální demokracii Jiří Dienstbier. Vítejte. Dobrý večer.

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
Hezký večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Máte už osondováno vy jako, pokud se nepletu, tedy odpůrce této novely ústavy, ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, abychom byli přesní, jak to dopadne nebo jak by to dopadnout mohlo v Senátu?

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
Já zatím neznám stanoviska jednotlivých senátorů, to asi budeme znát definitivně až v okamžiku hlasování, nicméně byl jsem účasten včerejšího jednání komise pro ústavu v Senátu, která k tomu poměrně jednoznačnou většinou zaujala velmi negativní stanovisko. Podle mého navíc ta novela není jenom nepotřebná, ona vlastně může bejt škodlivá, může být škodlivá, dokonce bych řekl i nebezpečná, a dokonce ani vlastně nebyl zatím ze strany předkladatelů sdělen žádný legitimní účel, který by ta novela naplňovala. To je tak, jak tady za vámi ten text byl, tak už v tom stávajícím znění ústavního zákona o bezpečnosti České republiky v tom paragrafu 3 odstavec 2 tam je povinnost mimo jiné i fyzických osob podílet se zákonem stanoveným způsobem na zajištěné bezpečnosti a ten nově, a ten nově …

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Ano, /nesrozumitelné/tedy nový článek.

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
A ten nově přidávaný odstavec 2, který to údajné právo na nabývání, držení a nošení zbraní, tak se vztahuje právě k naplnění toho odstavce 2. Jinými slovy tato novela, ani klubům vojenské historie, ani myslivcům, ani sportovním střelcům žádné právo na nabývání, držení a nošení zbraní neposkytuje. Tam se vlastně vůbec nic nemění, tam to bude v rámci stávající právní úpravy a není úplně jasné tedy, proč vlastně by se měla přijímat, protože pokud by se měli občané podílet na zajišťován bezpečnosti například v nějakých vojenských zálohách nebo nějakých prostě záložních jednotkách, které by se případně vytvářely k tomu, není samozřejmě potřeba žádná změna ústavy, to je možné provést na úrovni běžného, běžného zákona a ta …

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Rozumím, a tak to může být, řekněme …

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
… škodlivost nebo nebezpečnost, ta může spočívat ve vyvolávání vlastně falešného pocit, že někdo může brát ochranu suverenity, celistvosti, státních hranic do vlastních rukou. Jak už jsme v minulosti zaznamenali u jedné extrémní militární skupiny, která už dokonce cvičila někde v šumavských lesích ochranu hranice, ale zároveň někteří její členové se vyjadřovali, že také chtějí vystřílet vládu a parlament …

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Chápu. No, ale pardon, tady my to vidíme, tady je psáno: „Nabývat, držet a nosit.“ Nikoli používat.

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
No, dobře, no, tak to už, to samozřejmě ještě nějaký jiný …

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Ne, já se ptám, jestli to je, jestli to je podstatné, nebo není?

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
… posun. No, vzhledem k tomu, že podle mne ta novela doopravdy nikomu žádná větší práva nedá, a dokonce i sami předkladatelé tvrdí, že se nemá na stávajícím režimu, to znamená rozsahu práv nabývat, držet, nosit, případně používat zbraně, nic měnit, tak pak je doopravdy zcela zbytečná. Kromě toho, že vyvolává zcela kladná a nebezpečná očekávání nebo představy u některých občanů nebo lidí žijících v České republice. A pak je tam ještě ten rozměr té nepoctivosti tohoto předkladu, a to, že údajně snad má obejít tedy to evropské právo, tu evropskou úpravu, což je naprostý nesmysl, jednak tady platí princip přednosti evropského práva před právem národním kromě stanovených výjimek, kdy jde o národní identitu, veřejnou, veřejnou bezpečnost, ta kritéria jsou naprosto jasně daná. V tomto případě je to zcela nepochybně ta kritéria nenaplňuje, to znamená, dokonce ani přijetí této ústavní novely by nijak nemohlo vlastně zbavit Českou republiku povinnosti převzít ten evropský závazek, to, co je v té evropské směrnici.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Takže pokud to chápu správně, teď vidím za vámi dotaz od Jana Koreckého, zda můžete potvrdit nebo vyvrátit, že to nemá smysl, protože směrnice je nadřazená ústavě, tak v tomto ohledu to smysl má?

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
To tak je, pokud by to nešlo o zásah do národní identity, ta směrnice, ta směrnice to dokonce i na to pamatuje v jistém, v jistém rozsahu, kdy ovšem předpokládá dlouhodobou tradici a ne, že je přijatá směrnice a následně účelově nějaký členský stát, aby se vyhnul jejímu převzetí, tak si chvílí změnu ústavy.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Tak ona ta přímá souvislost, pokud se nepletu, tak nebyla nikde výslovně tedy vyslovená, řekněme, ani předkladateli, ale prosím, ještě jedna věc, to je přeci nebo může být, řekněme, deklarativní text. To nemusí zadávat přímé povinnosti, přímá práva, někteří právníci říkají, že listina základních práv, kdyby měla být pouze faktická nikoli deklaratorní, tak může ze tří čtvrtin vlastně neexistovat, protože to upravují jiné zákony podrobně, tak proč to tam vlastně nemít?

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
To není úplně pravda, protože samozřejmě byť některých práv v listině se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které tato práva provádějí, tak ani takové zákony nemohou občany nebo lidi v České republice těch práv zcela zbavit. A samozřejmě i toto je problematický bod této ústavní novely, protože ona samozřejmě to upravuje jinak, než jak je to v listině základních práv právě pro ta práva, kde ty meze jsou stanoveny zákonem. Tady vlastně se říká, že to právo může být zákonem omezeno a mohou být stanoveny další podmínky, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých a pro nějaké další kritéria. To znamená, i tady vlastně i z tohoto hlediska podle mého názoru nemůže, nemůže ta ústavní změna bránit tomu, aby Česká republiky splnila svůj závazek převzít tedy evropskou směrnici, protože sami autoři té změny vlastně podmínili rozsah výkonu toho práva nižší, než ústavní právní úpravou, tedy běžným zákonem, to znamená vlastně nic nebrání ani v případě přijetí té ústavní změny transpozici nebo česky převzetí té směrnice do našeho právního řádu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Tolik komentář senátora Jiřího Dienstbiera. Mockrát díky, že jste byl s námi. Mějte se hezky.

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:
Taky děkuju.

 

Zdroj: ceskatelevize.cz, 12.7. 2017