ct24: Wagnerová: Amnestie může narušovat demokratický řád

Amnestie a další skutky prezidenta republiky Václava  Klause, které jsou uvedeny v ústavní žalobě, kterou podepsalo již 18 senátorů, jsou způsobilé narušovat a erodovat demokratický řád, což naplňuje skutkovou  podstatu velezrady, říká bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová (SZ), která byla hostem pořadu Hyde Park. Šéfka  senátní ústavní komise odmítá, že by žaloba měla být politickým útokem na  prezidenta, jak v Interview ČT24 tvrdil prezidentův tajemník Ladislav  Jakl.

Žaloba viní prezidenta i z dalších přečinů, například z toho, že navzdory soudnímu verdiktu nerozhodl Klaus o jmenování Petra Langera soudcem a nepodepsal dodatek k Lisabonské smlouvě, který se týká nového  záchranného fondu eurozóny, ačkoli obě parlamentní komory vznik tohoto  Evropského stabilizačního mechanismu schválily. Připravenou žalobu podporuje  petice o 72 tisících podpisů.

Podle prezidentova tajemníka Ladislava Jakla je podání  ústavní žaloby na prezidenta Václava Klause politickým činem. Dokazuje to podle  něj právě fakt, že senátoři k žalobě pro velezradu přidávají další body, uvedl v  Interview ČT24.

Takovou motivaci žaloby Wagnerová odmítá vzhledem k  závažnosti uvedených skutků prezidenta Klause. „Domnívám se, že skutky, které  jsou uvedeny v té ústavní žalobě, jsou způsobilé narušovat a erodovat  demokratický řád u nás,“ vysvětluje. To podle Wagnerové naplňuje skutkovou  podstatu velezrady.

Wagnerová tvrdí, že není možné, aby tribunál případně usoudil, že Klaus vůbec nepochybil. Soud podle ní už v řadě nálezů naznačoval mantinely prezidentských pravomocí. „Ale pokud nenazná, že to je  dostatečně intenzivní, tak vytyčí znovu a jasně, kde hranice pro výkon  prezidentských pravomocí jsou. A občané tohoto státu si, myslím, zaslouží vědět, že žádný prezident v budoucnu si nebude moci počínat libovolně,“ říká  senátorka.

„Zapomíná se na to, že i vláda nese stejnou  odpovědnost“

Wagnerová dále připomněla, že amnestie je kontrasignovanou  pravomocí. „Zapomíná se na to, že stejným dílem se na výsledku amnestie podílí i  vláda, která rukou svého premiéra Nečase spolupodepsala amnestijní výnos, takže  nese úplně stejnou odpovědnost, ne-li prioritní,“ uvedla.

Wagnerová před včerejším veřejným slyšením, které se motivům  a důsledkům kontroverzní amnestie věnovalo, oznámila, že ústavní žalobu na  prezidenta podepsalo už 18 senátorů. Pro projednávání horní komorou tak schází  devět podpisů. „Já aktivně sama nikoho nehledám,“ říká k tomu Wagnerová.  Zaslání žaloby k Ústavnímu soudu by musela i po shromáždění 27  podpisů horní komora ještě schválit nadpoloviční většinou  přítomných.

Odborníci na včerejším veřejném slyšení v Senátu vesměs  připouštěli možnost zažalovat prezidenta Václava Klause kvůli amnestii, případně  žádat Ústavní soud o její zrušení. Právníci však jednoznačné  doporučení nedali. Část senátorů se už obrátila na Ústavní soud s žádostí, aby byla zrušena nejspornější část amnestie, která se týká zastavení  dlouhotrvajících trestních stíhání.

 

Zdroj: ct24.cz, 22.2.2012