ČTK: Senát bude muset řešit spor o vlastnictví devizových rezerv státu

Senát bude muset vyřešit spor svých výborů o to, zda má ČNB dostat do svého vlastnictví devizové rezervy státu, jak to navrhla vláda. Proti tomuto převodu se dnes na návrh někdejší ústavní soudkyně Elišky Wagnerové (za SZ) postavil senátní ústavně-právní výbor, zatímco hospodářský výbor doporučil normu schválit beze změn.

Devizové rezervy v objemu zhruba 800 miliard korun má centrální banka zatím pouze ve své správě a podle kritiků změny by současný stav měl být zachován. Navrhované opatření má zabránit vládě, aby rezervy využila pro naplnění priorit svých politických priorit. Guvernér ČNB Miroslav Singer k tomu již dříve uvedl, že v EU nelze použít bez odškodnění centrální banky devizové rezervy k jiné než měnové politice.

Česká národní banka má podle novely také nově pečovat o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v Česku. Rozšířit se tak má hlavní cíl ČNB, kterým je péče o cenovou stabilitu. Centrální banka by měla nově podporovat i obecné hospodářské politiky EU se záměrem přispět k dosažení cílů unie. Tento požadavek se dostal do zákona ještě před vstupem do EU, měl ale odloženou účinnost.

Novela také ruší Výbor pro finanční trh, který je poradním orgánem bankovní rady centrální banky pro dohled nad finančním trhem. Návrh zobecňuje i důvody pro odvolání guvernéra ČNB. Bude možné ho odvolat z funkce pouze tehdy, jestliže přestane splňovat podmínky požadované k jejímu výkonu nebo se dopustí vážného pochybení.

Norma řeší i situaci dočasně neobsazené funkce guvernéra a stanovuje pravidla a postupy, jimiž se má bankovní rada a zejména viceguvernér pověřený výkonem funkce guvernéra řídit. Guvernér bude rovněž moci podat návrh na přezkoumání rozhodnutí o odvolání z funkce, tedy odvolat se k soudu.

Zdroj: ČTK, 19.6. 2013