ČTK: Senát chce zpřísnit svá pravidla pro schvalování zákonů

Senát chce zpřísnit svá pravidla schvalování zákonů. Jejich úpravy ve formě pozměňovacích návrhů by museli senátoři vždy předkládat písemně i se zdůvodněním. Omezit se má také ústavní možnost schvalovat zákony bez rozpravy na schůzi Senátu. Obsahuje to novela senátního jednacího řádu, kterou dnes horní komora v prvním kole schvalování podpořila.

Návrh počítá s tím, že využití ústavní možnosti nezabývat se návrhy zákonů, tedy schválit je urychleně bez rozpravy, by mohl vetovat buď senátorský klub, nebo skupina nejméně deseti senátorů, uvedla předsedkyně senátní ústavní komise Eliška Wagnerová (za SZ). S podobným opatřením počítala už novela někdejší senátorky Soni Paukrtové.
Nynější předloha má rovněž do zákona zakotvit postup při projednávání návrhů zákonů, které jsou Senátu vráceny Sněmovnou k dopracování. Má také změnit proceduru, kdy senátoři nejprve rozhodují o schválení nebo zamítnutí zákona a teprve poté o jeho úpravách. „Nejprve se bude hlasovat o návrzích pozměňovacích a teprve potom nakonec o tom zákonu jako celku,“ uvedla Wagnerová. Zabránit to má podle ní situacím, kdy senátoři chtějí zákon podpořit s úpravami, a musí proto hlasovat proti jeho schválení v původní podobě, i když jeho záměr podporují.
Norma má rovněž zakotvit, že všechny personální volby, tedy například schvalování kandidátů na ústavní soudce, bude ze zákona prováděno tajným hlasováním. Současný jednací řád umožňuje senátorům o kandidátech rozhodovat veřejně, i když se toho prakticky nevyužívá.
Novelou se nyní budou zabývat senátní výbory, především výbor ústavně-právní. Schvalování se odehraje na některé z příštích schůzí horní komory.

 

Zdroj: ČTK, 13.9. 2013