ČTK: Senátoři se na změnách pravidel svého jednání zatím nedohodli

Senátoři se zatím nedohodli na změnách pravidel svého jednání. Zpřesnit by chtěli například požadavky na úpravy zákonů ve formě pozměňovacích návrhů nebo na projednávání petic. Novelu svého jednacího řádu kvůli tomu dnes Senát vrátil zpět k posouzení svým výborům.

Novela má stanovit, že pozměňovací návrhy by senátoři museli vždy předkládat písemně i se zdůvodněním. Podle kritiků by to ale zkomplikovalo upravování zákonů při projednávání ve výborech. V případě petic se senátoři postavili proti tomu, aby se jimi automaticky musely zabývat odborné výbory, nejen výbor petiční.
Návrh, který předložila předsedkyně senátní ústavní komise Eliška Wagnerová (za SZ), má rovněž omezit ústavní možnost schvalovat zákony bez rozpravy na schůzi Senátu. Novela počítá s tím, že tohoto způsobu přijetí by mohl vetovat buď senátorský klub, nebo skupina nejméně deseti senátorů. S podobným opatřením počítala už novela někdejší senátorky Soni Paukrtové, což se ale s ohledem na postoj bývalé Sněmovny nepodařilo prosadit.
Nynější předloha má do zákona zakotvit postup při projednávání návrhů zákonů, které jsou Senátu vráceny Sněmovnou k dopracování. Má také změnit proceduru, kdy senátoři nejprve rozhodují o schválení nebo zamítnutí zákona a teprve poté o jeho úpravách. Nově by hlasovali nejprve o úpravách předlohy a nakonec o zákonu jako celku. Zabránit to má situacím, kdy senátoři chtějí zákon podpořit s úpravami, a musí proto hlasovat proti jeho schválení v původní podobě, i když jeho záměr podporují.
Norma má rovněž zakotvit, že všechny personální volby, tedy například schvalování kandidátů na ústavní soudce, bude ze zákona prováděno tajným hlasováním. Současný jednací řád umožňuje senátorům o kandidátech rozhodovat veřejně, i když se toho prakticky nevyužívá.

 

Zdroj: ČTK, 27.11. 2013.