Diskuse Probono Aliance: Advokacie – byznys, nebo součást výkonu spravedlnosti?

vystoupí na diskusi nazvané „Advokacie – byznys, nebo součást výkonu spravedlnosti?“
Na panelu dále vystoupí zástupce vedení Česká advokátní komory a děkan Právnické fakulty UK, prof. Kuklík.

Kde: prostory Brožíkova sálu Staroměstské radnice
Kdy: středa 12. března od 18:00 hod.