Eprávo: Senát by měl schválit vznik centrálního registru přestupků

Senát by měl schválit vznik centrálního registru vybraných přestupků, který by měl podle vlády pomoci v boji proti drobné kriminalitě. Doporučil to dnes garanční ústavně-právní výbor. Za opakované přestupky má jejich pachatelům hrozit podle předlohy vyšší pokuta, trestným činem se ale nestanou. Přestupky by se v registru měly uchovávat pět let. Senátorka Eliška Wagnerová (za SZ) prosazuje zkrácení doby na tři roky, výbor o jejím návrhu ale nehlasoval.

„Nemyslím, že pět let je odůvodněných,“ uvedla Wagnerová, jež připomněla, že se jedná o přestupky, a nikoli o trestné činy. V debatě ji podpořil předseda výboru za ČSSD Miroslav Antl. „Je to tak. Přestupek by měl být z hlediska míry škodlivosti jinde než trestný čin,“ zdůraznil. Ministerstvo vnitra ale trvá na pěti letech z důvodů prokazování spolehlivosti například žadatelů o zbrojní průkaz.

Koalice nabádala „své“ senátory, aby normu schválili beze změn. Antlův návrh, který k tomu směřuje, podpořilo pět členů výboru, dva byli proti a jeden se hlasování zdržel. Na hlasování o Wagnerové návrhu už se nedostalo. Proti zákonu vystupoval Jaroslav Kubera (ODS), podle kterého je zbytečný a jen zatíží obce.

Registr přestupků bude existovat při rejstříku trestů. Úřady by do něj měly zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, ale i některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují zákony určitě právní důsledky, například právě prokazování spolehlivosti nebo bezúhonnosti.

Přísnější trestání se má týkat například drobných krádeží, opakovaného rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či méně závažných ublížení na zdraví. Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo jej spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku.

Recidivistům se zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o polovinu. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20.000 korun musel zaplatit až o 10.000 korun více. Za opakované založení černé skládky má místo 50.000 korun hrozit až 75.000 Kč pokuty.

Novela také obecně zvyšuje pokuty, které je možné za přestupky uložit. V blokovém řízení to má být místo současné tisícikoruny až 5000 korun, pokud přestupkový zákon neumožňuje uložení pokuty ještě vyšší.

Promlčecí doba u přestupků se prodlouží z roku na roky dva. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna uvedl, že do budoucna se promlčení mělo odstupňovat podle okruhů přestupků. Měla by se taky posílit procesní práva lidí, kterým byla přestupkem způsobena újma.

 

Zdroj: epravo.cz, 15.7. 2015