Epravo: Senát chce zpřesnit exekuci společného jmění manželů

Účastníkem exekučního řízení na společné jmění manželů by podle Senátu měl být také manžel dlužníka. Horní komora tak doporučila doplnit novelu, která má zvýšit ochranu majetku nezadluženého z manželů při exekuci. Například z ní vyjme polovinu peněz na jeho bankovním účtu, nejméně dvojnásobek životního minima. Senátní úpravy bude muset posoudit Sněmovna.

Senátoři také navrhli zpřesnit ustanovení, podle něhož má exekutor do 15
dnů rozhodnout o zastavení exekuce na návrh dlužníkova manžela, a to i bez
souhlasu věřitele. Podle výboru by měl rozhodnout výslovně „na základě
písemných dokladů“.

Horní komora naopak v souladu s doporučením ministra spravedlnosti Roberta
Pelikána (za ANO) odmítla návrh Jaroslava Doubravy (Severočeši.cz), který
chtěl podle přání exekutorů prosadit odklad účinnosti novely z poloviny
letošního až na počátek příštího roku. „Je to zoufalý pokus exekutorů. Když
už se toho nemohou zbavit, tak to chtějí alespoň odtlačit,“ komentoval
návrh Pelikán.

V novele Senát také na návrh senátorky Elišky Wagnerové (za SZ) doporučil
vyjasnit část týkající se náhrady paušálních výdajů těm účastníkům soudního
řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem. Schválení sněmovní verze novely
by podle Wagnerové vyloučilo účastníky, kteří se už soudí kvůli exekuci.

Novela také uloží soudům a exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí
či exekucí zohledňovali skutečnost, že společné jmění manželů bylo zúženo
či jinak dotčeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém
režimu. Nové pravidlo se má vztahovat na smlouvy či rozhodnutí, která jsou
zapsána ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Od
počátku letošního roku jej vede Notářská komora.

Dosud se podle zdůvodnění k těmto smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží.
Manžel dlužníka tak nyní musí podávat k soudu takzvanou vylučovací žalobu a
soud teprve následně rozhoduje o vyloučení daného majetku z exekuce nebo z
výkonu rozhodnutí. Tento postup je zdlouhavý, podání žaloby navíc podléhá
soudnímu poplatku.

Předloha počítá také s tím, že úspěšný účastník civilního soudního řízení
bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů, i když
nebude zastoupen advokátem. Nezastoupený účastník nyní své náklady
zpravidla nenárokuje. Nově už soudu nebude muset své hotové výdaje
prokazovat a bude mít právo na paušální částku. Pokud ale účastníkovi
vzniknou v souvislosti s řízením vyšší náklady, bude moci skutečné náklady
vyčíslit.

 

Zdroj: epravo.cz, 28.5. 2015