Eprávo: Souhrn významných legislativních událostí 17.10.2016 – 23.10.2016

Senát umožnil úřadům kontrolovat, čím lidé topí v domácích kotlích, a udělovat za to pokuty. Rozhodl tak přes námitky pravice, která pravomoc pokládá za omezování domovní svobody a chce ji napadnout u Ústavního soudu. Změnu má přinést novela o ochraně ovzduší, kterou nyní dostane k posouzení prezident.

Vláda

17. října 2016

Vláda schválila přeměnu ČMZRB na národní rozvojovou banku
Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) čeká transformace na národní rozvojovou banku. Návrh schválila vláda, informoval na twitteru ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Návrh ovšem vláda schválila bez požadovaného navýšení kapitálu. Financování ministr financí Andrej Babiš (ANO) slíbil řešit státními garancemi, uvedl Mládek.

Vláda schválila vznik hlavní báňské záchranné stanice

Vláda schválila vznik Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS), která bude státní. Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Česko má nyní čtyři hlavní báňské záchranné stanice, všechny jsou provozovány soukromými subjekty.

Do plánu rozvoje digitálního trhu vláda začlenila koordinátora

Vláda schválila aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, která zahrnuje aktivity koordinátora digitální agendy. Tím byl letos v květnu jmenován státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD). Na twitteru Prouza uvedl, že dokument byl přijat. Jako koordinátor bude zastřešovat a propojovat vládní aktivity na podporu digitální agendy a zajišťovat spolupráci v rámci veřejné správy a komunikaci s odbornou i laickou veřejností.

Vláda odložila či přerušila většinu ekonomických bodů zasedání
Vláda odložila či přerušila debatu o většině z ekonomických témat, které měla na programu. Na měsíc přerušila například rozpravu o novele, která počítá s přesunem výplat zvláštního příspěvku pro horníky z firem na stát. Ministři nedotáhli do konce ani debatu o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, vrátí se k ní příští týden. Odložen byl i plán vzniku čtyř průmyslových zón. Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) novinářům po jednání řekl, že většinou jsou to materiály, kde nebyly vypořádány zásadní rozpory.

20. října 2016

Rada vlády podpořila snadnější a dotované obecní opatrovnictví

Peníze od státu a méně starostí pro malé obce mají přinést změny veřejného opatrovnictví, které podpořila Legislativní rada vlády. Schválený návrh změn zákonů umožňuje podle webu vlády například jmenovat opatrovníkem za lidi s omezenou svéprávností jinou obec, než kde má opatrovaný bydliště. Také řeší problematické financování opatrovnictví. Ministerstvo financí už dříve oznámilo, že vyčlení příští rok pro obce na veřejné opatrovnictví 350 milionů korun.

Ministerstvo financí musí opět dopracovat zákon o kontrole
Ministerstvo financí musí opět dopracovat návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, na němž vázne rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Legislativní rada vlády kvůli tomu projednávání předlohy, kterou se letos zabývala už potřetí, opětovně přerušila. Ministerstvo má normu upravit 7. listopadu a poté předložit vládě. Způsob informování o projednávání normy označilo ministerstvo za vysoce nestandardní.

Poslanecká sněmovna

18. října 2016

Sněmovna podpořila novelu proti mezinárodním daňovým únikům
Sněmovna podpořila vládní novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která má zamezit mezinárodním daňovým únikům. Změna zákona v reakci na novou evropskou směrnici rozšiřuje okruh automatické výměny daňových informací o režim, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen.

Sněmovna podpořila zvýšení daňových slev na děti
Poslanci v prvním čtení podpořili vládní daňový balíček, který především zvyšuje daňové slevy na druhé a další dítě. Předloha mění sedm daňových zákonů. Například zpřísňuje podmínky pro vyplácení daňového bonusu a usnadnit má i placení daní, cel nebo poplatků platební kartou. V zákoně o dani z přidané hodnoty zavádí institut nespolehlivé osoby.

Sněmovna posunula do finále novelu proti šikanózním insolvencím
Sněmovna posunula do závěrečného schvalování novelu, která má omezit šikanózní insolvenční návrhy a podvodné oddlužovací firmy. Poslanci budou rozhodovat i o úpravě, podle níž by podání nepravdivého insolvenčního návrhu bylo novým trestným činem až s osmiletou sazbou vězení. V druhém čtení předlohy ji podal Jaroslav Borka (KSČM). O sněmovní podobě vládní novely by měla dolní komora rozhodovat v listopadu.

Rozšíření pravomocí ombudsmana bude čelit ve Sněmovně zamítnutí
Sporná vládní předloha o rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv bude ve Sněmovně čelit návrhu na zamítnutí. V opakovaném druhém čtení jej podal poslanec ODS Marek Benda a připojil se k němu taky Úsvit. Ombudsman má dostat možnost podávat antidiskriminační žaloby a podněty Ústavnímu soudu na rušení zákonů nebo jejich částí. Dolní komora by mohla o předloze rozhodnout v listopadu.

Sněmovna nejspíš zpřesní zákon o využívání genetických zdrojů
Zlepšit fungování Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů má novela, kterou Sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování. Úpravy plemenářského zákona mají rovněž zpřesnit povinnosti účastníků tohoto programu.

Za prodej zdraví ohrožujících hnojiv bude až pětimilionová sankce
Za prodej hnojiva, které ohrožuje úrodnost půdy, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí, asi bude možné uložit pokutu až pět milionů korun. Nyní tato sankce hrozí za prodej neregistrovaného či příliš rizikového hnojiva. Změnu má přinést novela, kterou Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Výjimky z povinnosti zveřejňovat smlouvy by se mohly rozšířit

Poslanci by mohli rozšířit výjimky z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Vedle národního podniku Budějovický Budvar, jak v novele navrhli poslanci KDU-ČSL, by se zákon nemusel vztahovat ani na státní podniky nebo na společnosti s podílem státu, krajů a obcí. Návrhy poslanci podali v druhém čtení. Předloha zamířila ve Sněmovně do závěrečného schvalování, které by se mohlo uskutečnit v listopadu.

19. října 2016

Sněmovna schválila zákon o sběru dat pro řízení veřejných financí
Sněmovna schválila nový zákon o sběru vybraných údajů pro monitorování a řízení veřejných financí. Ministerstvu financí umožní získávat vybrané údaje o hospodaření subjektů a účetních jednotek, které spadají do sektoru vládních institucí. Informace mají sloužit k sestavování a zveřejňování výstupních dat podle unijní směrnice z roku 2011 a také podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zákon nyní dostane k projednání Senát a poté k podpisu prezident.

Sněmovna podpořila normu završující změny přestupkového práva
Sněmovna podpořila vládní předlohu, která završuje reformu přestupkové legislativy. Většinu skutkových podstat přestupků převádí do sankčních částí zákonů, které upravují výkon veřejné správy. Normu, která mění zhruba 250 předpisů a čítá víc než 1400 stran, nyní posoudí ústavně-právní výbor a výbor pro veřejnou správu.

Stát asi bude moci plošně zavést občanské průkazy s čipem

Stát asi bude moci plošně zavést občanské průkazy s elektronickým kontaktním čipem. Nyní se tento typ průkazu vydává za 500 korun, nově bude stejně jako nynější obyčejné doklady zdarma. Předpokládá to novela zákona o občanských průkazech, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Předlohu, jež má být účinná od přespříštího roku, nyní posoudí výbor pro veřejnou správu.

Na průkazu bude nový údaj, poznají se lidé s bydlištěm na radnici

Lidé zřejmě budou mít od příštího roku vyznačen v občanských průkazech údaj, že mají trvalé bydliště na obecních úřadech. Předpokládá to novela zákona o evidenci obyvatel, kterou schválila zrychleně už v úvodním kole Sněmovna. Předloha, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, také ponechá trvalé bydliště mezi povinnými informacemi v průkazu. Podle nynější úpravy by si obyvatelé mohli od ledna vybrat, zda jej v průkazu chtějí mít, nebo ne.

Sněmovna schválila zákon o sběru dat pro řízení veřejných financí

Sněmovna schválila nový zákon o sběru vybraných údajů pro monitorování a řízení veřejných financí. Ministerstvu financí umožní získávat vybrané údaje o hospodaření subjektů a účetních jednotek, které spadají do sektoru vládních institucí. Informace mají sloužit k sestavování a zveřejňování výstupních dat podle unijní směrnice z roku 2011 a také podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zákon nyní dostane k projednání Senát a poté k podpisu prezident.

Pravidla proti zadlužení Sněmovna schválila v běžném zákonu
Pravidla pro rozpočtovou odpovědnost proti nadměrnému zadlužování Česka asi budou v běžném zákoně. Sněmovna jej na rozdíl od finanční ústavy hlasy koalice schválila. Předloha stanoví, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady budou muset přijmout nápravná opatření. Plnění fiskálních pravidel bude podle normy hodnotit nová rozpočtová rada.

Sněmovna neschválila ústavní zákon zavádějící finanční ústavu
Česko nebude mít finanční ústavu proti nadměrnému zadlužování. Sněmovna vládní ústavní předlohu neschválila, pro zákon nehlasovali sociální demokraté. Pro schválení ústavního zákona byla zapotřebí třípětinová většina. Opatření proti zadlužování možná budou jen v běžném zákoně.

Postihy za podporu terorismu mají být tvrdší, schválila Sněmovna
Postihy za podporu terorismu zřejmě budou přísnější. Změny zavede podle požadavků mezinárodních organizací novela trestního zákoníku, kterou schválila Sněmovna zrychleně už v úvodním kole. Předloha, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, mimo jiné zavede jako samostatné trestné činy financování terorismu a také jeho propagaci.

21. října 2016

Poslanci schválili zákon, který má omezit falšování vína
Sněmovna schválila novelu zákona o vinařství, která má pomoci omezit falšování vína a potírat černý trh s vínem. Zvyšuje pokuty až na 50 milionů korun, nyní jsou desetinové. Sudové víno by nemělo být možné prodávat jinde než u výrobců nebo dovozců. Výrobcem ale bude i ten, kdo si víno nechá vyrobit. Zakazuje se také prodej vína z automatů. Předlohu, která má zvýšit ochranu spotřebitele, nyní dostane k projednání Senát, odkud se ale možná vrátí zpět do Sněmovny s pozměňovacím návrhem. Ministru zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) se schválené znění nelíbí.

Poslanci schválili rozšíření zelené nafty i na živočišnou výrobu
Vratku části spotřební daně z nafty by nově měli dostávat i zemědělci v živočišné výrobě. Dosud na ni měli nárok jen zemědělci v rostlinné výrobě. Počítá s tím novela zákona o spotřebních daních, kterou schválili poslanci. Proti původní vládní podobě ji ale výrazně pozměnili a vracení daně rozšířili i na rybníkáře a firmy hospodařící v lesích. Rozšíření zelené nafty má podpořit zemědělce i jejich konkurenceschopnost. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Sněmovna kvůli pravomocím obcí nerozhodla o doplatcích na bydlení

Sněmovna nerozhodla o vládní novele, jež by snížila státní doplatky na bydlení chudším lidem, kteří žijí v ubytovnách. Předlohu o hmotné nouzi dolní komora vrátila kvůli sporům o pravomoc obcí do druhého čtení, v němž je možné podávat návrhy úprav. Poslanci z většiny klubů kritizovali navrhované zrušení problematického ustanovení o souhlasu obce s vyplácením dávek na bydlení.


Senát

18. října 2016

Senát se v povolebním složení sejde poprvé 16. listopadu
Senát se v povolebním složení sejde poprvé 16. listopadu. Letos zvolených 27 senátorů na ní složí ústavou předepsaný slib. Spolu se služebně staršími kolegy si mají mimo jiné volit nové vedení horní komory a rozdělit se do výborů a komisí. Termín ustavující schůze horní komory stanovil její organizační výbor. ČTK o tom informovala senátní tisková tajemnice Eva Davidová.

19. října 2016

Senát umožnil úřadům kontrolovat otop v domácích kotlích

Senát umožnil úřadům kontrolovat, čím lidé topí v domácích kotlích, a udělovat za to pokuty. Rozhodl tak přes námitky pravice, která pravomoc pokládá za omezování domovní svobody a chce ji napadnout u Ústavního soudu. Změnu má přinést novela o ochraně ovzduší, kterou nyní dostane k posouzení prezident.

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci
Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů zřejmě budou v nové evidenci. Předpokládá to novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou schválil Senát beze změn. Norma dále mimo jiné stanoví, že se osamostatní Finanční analytický útvar (FAÚ), který je nyní pod ministerstvem financí. Novelu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Senát chce zpřísnění zákona o střetu zájmů až od září 2017
Zpřísnění zákona o střetu zájmů, které má omezit podnikání členů vlády, má podle Senátu nabýt účinnosti až od září příštího roku, nikoliv od ledna. Přísnější pravidla by i tak měla začít platit ještě před volbami do Sněmovny. Horní komora to schválila výraznou většinou 61 z 69 přítomných senátorů. S úpravou souhlasil za předkladatele i ministr Jiří Dienstbier (ČSSD). Novelu nyní znovu musí posoudit Sněmovna.

Ústavní soudci možná přijdou o úplnou přestupkovou imunitu
Ústavní soudci možná po vzoru zákonodárců přijdou o úplnou přestupkovou imunitu. Navrhla to jejich bývalá kolegyně, senátorka Eliška Wagnerová (za SZ). Její novelu o Ústavním soudu horní komora podpořila v úvodním kole projednávání. Novelu před dalším schvalováním projedná ústavně-právní výbor Senátu.

Některé malé vodní elektrárny možná opět získají podporu státu
Výrobci elektřiny z rekonstruovaných malých vodních elektráren možná znovu získají nárok na podporu státu, o kterou byli počátkem roku připraveni. Změnu má přinést senátorská novela o podporovaných zdrojích energie, jejíž návrh horní komora schválila. Novelu nyní dostane k projednání vláda a Sněmovna.

Senát chce změnu financování systému akutní péče o ohrožené děti
Senát chce změnit financování systému akutní péče o ohrožené děti. Chce zařízením pro děti vyžadujícím okamžitou pomoc zajistit stálý přísun peněz ze státního rozpočtu, aby se neocitala v existenčních potížích. Navrhl zavést stálý příspěvek na lůžko a variabilní příspěvek za péči o dítě. Současně navrhl příspěvek zvýšit z 22.800 korun měsíčně na 24.500 až 26.350 korun měsíčně podle věku dítěte.

Nezaměstnaní budou za práci v rámci veřejné služby zvýhodněni
Uchazeči o zaměstnání, kteří by byli ochotni odpracovat aspoň 20 hodin veřejné služby měsíčně, budou zřejmě opět finančně zvýhodněni. Změnu má přinést senátní novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou horní komora schválila.

Stát bude moci zakázat pěstování GMO povolených v unii
Stát dostane od příštího roku možnost zakázat v Česku pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMO), které jsou jinak v Evropské unii povolené. Tuto možnost členským státům dala evropská směrnice, Česká republika ji ale zatím nemohla využít. Změnit to má až novela, kterou Senát schválil. Normu dostane k podpisu prezident.

Obce budou opět moci stavět infrastrukturu podélně pod silnicemi
Obce získají znovu možnost nechat pokládat vodovody, kanalizace a další podobnou infrastrukturu podélně pod krajskými i státními silnicemi. Počítá s tím poslanecká novela zákona o pozemních komunikacích, kterou hladce schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Pozn.:

Výsledky senátních voleb je už možné soudně zpochybnit
19. října 2016 – Výsledky letošních senátních voleb je ode dneška možné zpochybnit u Nejvyššího správního soudu (NSS). Desetidenní lhůta pro jejich předložení skončí v pátek 28. října – o státním svátku. Soud by proto mohl podobně jako po předchozích volbách zaevidovat nějaké podání doručené prostřednictvím datové schránky ještě v pondělí 31. října.

Odborníci: Předsedové soudů podceňují problematiku sporů o děti

19. října 2016 – Vedení jednotlivých soudů nevěnuje dostatečnou pozornost sporům z oblasti rodinného práva. O dalším osudu dětí tak často rozhodují buď soudci nezkušení, nebo ti, kteří selhali při souzení jiných typů sporů. Soudům také chybí senáty specializované právě na opatrovnickou agendu. Na semináři v Senátu se na tom shodli prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, ústavní soudce Tomáš Lichovník či místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala.

Vyšší sazbu odvodů na důchod pro bezdětné ministerstvo nenavrhne

20. října 2016 – Vyšší sazbu odvodů na důchod pro bezdětné lidi ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovat nebude. Upravený plán však stále předpokládá, že by klesly odvody rodičům dvou a více dětí. Vyplývá to z vyjádření ministryně Michaely Marksové (ČSSD) při sněmovních interpelacích. V takové verzi ministerstvo předloží záměr vládě a koaliční radě.

Úřad ombudsmanky: Praha si protiprávně udělila výhodu v reklamě
20. října 2016 – Praha si počátkem roku 2015 protiprávně udělila výhodu v reklamě, uvedl zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. Hlavní město podle něj porušilo princip rovnosti a zvýhodnilo se před ostatními pořadateli, když sobě povolilo, ale ostatním pořadatelům akcí zakázalo reklamu v památkové rezervaci. Pražský magistrát už slíbil nápravu.

 

Zdroj: epravo.cz, 24.10. 2016