Eprávo: Souhrn významných legislativních událostí 19.12.2016 – 26.12.2016

Ústavní soud provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení daně z přidané hodnoty (DPH), jako celek ale obstálo. Plátci daně se tak povinnosti kontrolního hlášení nezbaví. Změny se týkají doručování výzev a způsobu vymezení požadovaných údajů. Skupina senátorů, která návrh na zrušení podala, přesto považuje nález za úspěch.

Vláda

19. prosince 2016

Plán ochrany dětí počítá se zákazem posílat malé děti do ústavů
Zákaz posílat malé děti do ústavů by se měl v zákoně objevit do konce příštího roku. Novely by měly také zmenšit kapacitu ústavních zařízení a sjednotit péči o ohrožené děti pod ministerstvo práce. Jinak by se měly začít rozdělovat i finance – víc peněz než dnes by putovalo do prevence a služeb pro rodiny, méně do ústavů. Počítá s tím návrh plánu opatření na ochranu dětí do roku 2020, který připravilo ministerstvo práce. Vláda projednávání dokumentu odložila.

Jednání o nižších odvodech pro rodiče více dětí vláda přerušila
K diskutovanému návrhu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) na snížení odvodů na pojistné pro rodiny s dvěma a více dětmi se vláda vrátí v polovině ledna. Jednání o předloze vláda přerušila. Od změny si Marksová slibuje zvýšení porodnosti. S novelou ale nesouhlasí ministerstvo financí. Vadí mu snížení příjmů z pojistného, růst administrativy i další výdaje na úředníky. Výhrady mají také jiné resorty, zaměstnavatelé či odbory.

Vláda se nevyjádřila k novele, která má řešit problém ČD s tendry
Na žádném stanovisku ke sněmovní novele, která může vyřešit problém s účastí státních firem s listinnými akciemi v soutěžích o veřejné zakázky, se neshodli ministři během jednání vlády. Vyplývá to z výsledků jednání kabinetu. Vládní legislativci ministrům doporučovali novelu podpořit. Týká se hlavně Českých drah.

Vláda se k Bělobrádkově úpravě dotování výzkumu staví neutrálně
Vláda zaujala neutrální stanovisko k novele o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných peněz, která měla odstranit nejasnosti v možnostech dotování některých nákladů ve výzkumu. Vyplývá to z konečných výsledků jednání ministrů. Návrh z pozice poslance podal vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Předloha mění některé novinky, jež byly nedávno schváleny ve vládní normě.

Vláda odmítla zákon KDU-ČSL, jenž by ošetřil turistické trasy
Kvůli rozporům s ochranou vlastnického práva, ale i z dalších důvodů, vláda odmítla předlohu KDU-ČSL, která by právně upravila značení a údržbu turistických tras. Vláda podle podkladů pro zasedání měla zpochybnit i to, zda je zákonná regulace této věci nutná.

Ochranu spotřebitelů má nově upravovat spotřebitelský kodex
Ochranu spotřebitelů bude v Česku zřejmě upravovat nový spotřebitelský kodex. Návrh schválila vláda. Dosud práva spotřebitelů určuje občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Kromě toho v této oblasti existuje mnoho zvláštních předpisů, třeba zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o potravinách, zákon o ochraně veřejného zdraví či zákon o poštovních službách. Nově mají být obecná pravidla ochrany spotřebitele sloučena do jednoho zákona.

Proces EIA by se měl zjednodušit, vláda schválila novelu
Zjednodušení procesu posuzování vlivů chystaných projektů na životní prostředí (EIA) přináší novela zákona, kterou dnes přijala vláda. Informoval o tom mluvčí Strakovy akademie Martin Ayrer. Předloha omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat. Do českého právního řádu současně přenáší novelu evropské směrnice EIA. Ministerstvo životního prostředí, které novelu předkládá, slibuje, že se úřední proces zrychlí minimálně o měsíc a půl. Návrh nyní posoudí Sněmovna.

Změny ve fungování taxislužby schválila vláda
Přísnější postihy za provozování nelegální taxislužby zavádí novela zákona, kterou schválila vláda. Novela zákona o silniční dopravě ale proti původnímu návrhu nezavádí povinnost zprostředkovatele, tzv. dispečinků, nebo mobilních aplikací vést kompletní knihu jízd a zajistit, aby nabízení šoféři měli oprávnění řidiče taxislužby.

Povinnou maturitu z matematiky budou mít jen gymnázia a lycea
Povinnou matematiku u maturitní zkoušky budou mít žáci gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021. Rozhodla o tom jednomyslně vláda. O matematice jako povinném předmětu maturity na dalších typech škol bude kabinet znovu rozhodovat do konce února. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) řekla, že neuspěla s návrhem, aby u maturity předvedli povinně své znalosti matematiky i studenti odborných škol. Do února má přinést návrh zohledňující připomínky ministrů.

KSČM se změnami v dotování soukromých škol u vlády narazila
Odmítavé stanovisko od vlády dostali poslanci KSČM ke snaze regulovat soukromé školství pomocí změn v poskytování státních dotací. Ministři měli podle podkladů pro jednání zapochybovat o tom, že by novela dosáhla zamýšleného cíle, tedy že stát by měl podporovat jen nadprůměrně kvalitní soukromé školy, a ty, které jsou z pohledu krajů potřebné ohledně oborů. Vláda připravuje vlastní návrh změn ve financování soukromých škol, který vzejde z podrobných rozborů dopadů.

Vláda přijala novelu omezující daňové úniky na mezinárodní úrovni
Povinnost pro nadnárodní firmy informovat o situaci v jednotlivých zemích, kde působí, by měla zavést novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Normu schválila vláda. Změnu vyžaduje směrnice EU a jejím cílem je zamezit daňovým únikům, například v podobě daňově motivovaného přesouvání zisků.

Odběr a uchovávání vzorků DNA policií bude upravovat zákon
Policie zřejmě dostane pravidla pro odebírání a uchovávání vzorků či profilů DNA policií, návrh normy z dílny ministerstva vnitra schválil kabinet. Nyní si podmínky odběru vzorků určuje policie sama, na což upozorňují nevládní organizace.

Systém kontrol by se měl podle MF zjednodušit, vláda to schválila
V Česku by se do budoucna mohl zjednodušit systém vnitřních kontrol ve státní správě a na jednotlivých ministerstvech i na úrovni vlády by měly vzniknout výbory pro audit. Také by se měla zvětšit zodpovědnost úředníků. Počítá s tím návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který schválila vláda.

Poslanecká sněmovna

20. prosince 2016

Sněmovna asi schválí reformu financování škol obcí a krajů
Sněmovna zřejmě schválí nový systém financování škol. Stát bude od září přespříštího roku platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Přijetí novely školského zákona doporučil školský výbor. Do zákona by se navíc měla dostat například úprava ochrany učitelů a spolupráce středních odborných škol a učilišť s podniky. Pozměňovací návrh mířící na takzvanou pamlskovou vyhlášku naopak podporu výboru nezískal.

22. prosince 2016

Občanské průkazy a pasy budou úřady možná vydávat i do 24 hodin
Lidé možná budou moci žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad by za vyšší poplatek mohli mít do jednoho pracovního dne, nebo do pěti dnů od podání žádosti. Do novely, která umožní státu plošně zavést občanské průkazy s elektronickým kontaktním čipem, to doporučil vložit sněmovní výbor pro veřejnou správu,

Senát

19. prosince 2016

Ústavní soudci o úplnou přestupkovou imunitu zatím nepřijdou
Ústavní soudci zatím o úplnou přestupkovou imunitu nepřijdou. Senátorskou novelu, která by měla změnu přinést, nejspíš dostane k projednání až Sněmovna v povolebním složení. O odklad požádala autorka novely a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (za SZ) a ústavně-právní výbor horní komory to podpořil.

Prezident

19. prosince 2016

Výsluhy se opět nebudou zdaňovat, Zeman to stvrdil
Výsluhy bývalých vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů opět nebudou podléhat zdanění. Daňovou novelu, která to od příštího roku předpokládá a týká se i odbytného, podepsal prezident Miloš Zeman.

Zeman vetoval „lex Babiš“, o normě opět rozhodnou poslanci
Prezident Miloš Zeman vetoval novelu zákona o střetu zájmů, takzvaný „lex Babiš“. Podle novely by firmy ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše přišly o možnost ucházet se o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Zeman uvedl, že předpis je v rozporu s českým ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, zasahuje do svobody jednotlivce a jeho základních práv.

Trvalé bydliště na radnici bude vyznačeno v občanském průkazu
Lidé, kteří mají trvalé bydliště na radnicích, budou mít od příštího roku tento údaj vyznačován v občanských průkazech. Změnu přinese novela o evidenci obyvatel, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Předloha také ponechá trvalé bydliště mezi povinnými informacemi v průkazu. Podle nynější úpravy si obyvatelé mohli od ledna příštího roku vybrat, zda bydliště v průkazu chtějí mít, nebo ne.

Prezident podepsal novelu zákona o hornické činnosti
Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o hornické činnosti, která mimo jiné zkracuje lhůtu pro ohlašování přepravy výbušnin z jednoho dne na jednu hodinu.

Trestní postihy za podporu terorismu budou přísnější
Postihy za podporu terorismu se zpřísní. Například za veřejné schvalování spáchaného teroristického útoku budou hrozit tři roky až 12 let vězení. Samostatnými trestnými činy se stanou financování terorismu a také jeho propagace. Změny přinese novela trestního zákoníku, kterou podepsal prezident Miloš Zeman.

Banky budou muset nabízet základní účet za přiměřenou cenu
Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o platebním styku, která bankám mimo jiné ukládá ještě více informovat klienty o požadovaných poplatcích. Budou také muset nabízet základní platební účet za přiměřenou cenu.

Zeman podepsal rozšíření zelené nafty i na živočišnou výrobu
Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o spotřebních daních, která rozšiřuje vratku části spotřební daně z nafty, tzv. zelenou naftu, i na zemědělce v živočišné výrobě. Opatření má pomoci právě odvětví živočišné výroby, které je podle řady poslanců v tíživé situaci, a zvýšit konkurenceschopnost zemědělců. Zákon má vstoupit v účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce od vyhlášení. Pokud by vyšel ve sbírce do konce roku, měla by změna začít platit od 1. března.

20. prosince 2016

Prezident Zeman vetoval snížení DPH na noviny a časopisy
Prezident Miloš Zeman vetoval novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která přeřazuje noviny a časopisy do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty z nynější sazby 15 procent. Zeman se podle mluvčího Jiřího Ovčáčka ztotožnil s negativním postojem, který k tomuto návrhu zaujala vláda. S návrhem přišla loni v září skupina poslanců KSČM a Parlament ho letos v listopadu schválil.

V občanském zákoníku bude předkupní právo spolumajitelů realit
Do občanského zákoníku se vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Novelou, kterou podepsal prezident Miloš Zeman, se uzákoňují i úroky u dlužného výživného na děti. Norma rovněž prodlužuje lhůtu pro vyklizení bytu zvláštního určení, kterou má v případě úmrtí nájemce jeho spolubydlící.

Kontrola dodržování podpory stavebního spoření bude účinnější
Kontrola ministerstva financí u dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření bude moci být účinnější. Předpokládá to novela o stavebním spoření, kterou podepsal prezident Miloš Zeman.

Firmy budou informovat o boji s korupcí, zákon podepsal Zeman
Velké firmy a skupiny budou muset poskytovat ve svých výročních a obdobných zprávách nově i nefinanční informace týkající se ochrany životního prostředí, respektování lidských práv, boje s korupcí nebo sociálních otázek. Počítá s tím novela zákona o účetnictví, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Nový požadavek vyplývá ze směrnice EU. Novela má vstoupit v účinnost od 1. ledna příštího roku.

Platba za zkoušku pro architekty a stavební inženýry vzroste
Poplatek za autorizační zkoušku pro architekty a stavební inženýry poměrně výrazně vzroste. Jejich komory za ni budou moci vybírat 3500 korun místo nynějších 500 korun. Uvádí to vládní novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, kterou stvrdil prezident Miloš Zeman.

Zaměstnanci opět povinně zasednou do dozorčích rad větších firem
Třetinu míst v dozorčích radách společností s více než 500 pracovníky budou mít vyhrazenu zástupci zaměstnanců. Novelu o obchodních korporacích, kterou prosadili poslanci sociální demokracie, podepsal prezident Miloš Zeman. Pokud se firmy povinnosti nepodřídí, bude jim podle předlohy hrozit až soudní zrušení a následná likvidace.

Pozn.:

ÚS provedl v kontrolním hlášení DPH dva zásahy, jako celek obstálo
19. prosince 2016 – Ústavní soud provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení daně z přidané hodnoty (DPH), jako celek ale obstálo. Plátci daně se tak povinnosti kontrolního hlášení nezbaví. Změny se týkají doručování výzev a způsobu vymezení požadovaných údajů. Skupina senátorů, která návrh na zrušení podala, přesto považuje nález za úspěch.

Exekutoři budou iniciovat ústavní stížnost proti snížení odměn
21. prosince 2016 – Exekutorská komora ČR bude iniciovat stížnost k Ústavnímu soudu proti vyhlášce, která snižuje odměny soudních exekutorů. Vyhlášku podepsal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) navzdory připomínkám komory, ostatních ministerstev, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších orgánů, uvedla Exekutorská komora ČR. Exekutoři se obávají zhoršení své ekonomické situace, což podle nich může způsobit propad ve vymahatelnosti práva.

 

Zdroj: epravo.cz, 27.12. 2016