Eprávo: Výbor přerušil debatu nad normou o vztazích Sněmovny a Senátu

Projednávání senátního návrhu zákona o vztazích obou parlamentních komor dnes přerušil sněmovní ústavně-právní výbor. Zástupkyně navrhovatelů Eliška Wagnerová (za SZ) chtěla prostor pro vyjádření k právním komentářům kritickým k novince, podle níž by si Sněmovna a Senát mohly vzájemně upravovat změny ústavních a volebních zákonů, aby dosáhly shody na jejich podobě. Systém takzvaného „člunku“ je základem navrhovaného zákona, zdůraznila Wagnerová.

Změna projednávání ústavních a volebních zákonů má umožnit, aby poslanci a senátoři podobu těchto norem navzájem dolaďovali, a dosáhli tak ústavou předepsané shody nad jejich obsahem. Nyní platí, že pokud Senát neschválí sněmovní verzi a předloží vlastní úpravy, Sněmovna nemá jinou možnost než je akceptovat. V opačném případě změna ústavy či volebních pravidel není přijata. Nově by poslanci mohli senátní úpravy ještě měnit a znovu je předložit senátorům ke schválení.

Předloha počítá také s možností vzniku společných pracovních skupin obou komor Parlamentu kvůli projednávání evropských předpisů. Jejich členy by mohli být i zástupci odborné veřejnosti. Norma také upravuje výběr zástupců Parlamentu v meziparlamentních institucích a stanoví obecná pravidla pro společnou schůzi poslanců a senátorů při skládání slibu prezidenta republiky.

Návrh předpokládá rovněž to, že Sněmovna by už nemusela udělovat souhlas s tím, aby jí senátoři při schůzi zdůvodňovali senátní úpravy zákonů. Stejné postavení by měli mít i poslanci v Senátu. Poslanecké či senátorské změny projednávaných zákonů by musely být kvůli větší průhlednosti legislativního procesu promítnuty do textu aktuálních zákonů.

Původní návrhy počítaly i s uzákoněním pravidel společné schůze obou komor pro volbu hlavy státu. Tato potřeba však padla po zavedení přímé volby prezidenta. Existence stykového zákona je zakotvena v ústavě, v českém právním řádu tedy chybí už dvě desetiletí.

 

Zdroj: Epravo.cz, 14.12. 2016