Habilitační komise PrF MU

Dne 7.2. 2017 bude Eliška Wagnerová členkou habilitační komise Právnické fakulty MU při habilitačním řízení JUDr. Davida Kosaře, Ph.D.