Habilitační komise PrF MU

Eliška Wagnerová se jako člen habilitační komise zúčastní habilitace dr.  Molka na Právnické fakultě v Brně.