Haló noviny: Hrajme hru zdravého rozumu

Chci hrát hru o zdravém rozumu. Evropa musí bránit sama sebe. Pomáhejme potřebným a nelákejme sem ekonomické migranty. Pomáhejme v Turecku, v rámci uprchlických táborů… Nejlevnější variantou řešení je ukončení války v Sýrii. Zaznělo v nedělních Otázkách Václava Moravce ČT z úst ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) při diskusi o problémech současné uprchlické krize.

Podle senátorky Elišky Wagnerové (za SZ), která v mnoha ohledech krokům české vlády oponuje, si ČR koleduje o žalobu u Evropského soudu pro lidská práva kvůli uprchlíkům v detenci. Podmínky v českých uprchlických zařízeních ji prý »docela zděsily«, vadí jí především tam umístěné děti. »Do detence lze podle dublinských kritérií umístit jen v případě vážné hrozby útěku. A co to je tato vážná hrozba, má být definováno domácím zákonem, což není,« konstatovala v pořadu s tím, že nerozumí, proč se běžencům odebírají mobilní telefony a proč se jim brání ve volném pohybu, například směřují-li za rodinou do Německa. Podle Wagnerové by prověření zvládl během několika hodin »někdo, kdo hovoří arabsky«.

Evropské právo dodržujeme

Chovanec ubezpečil, že české úřady dodržují evropské právo a telefonicky na dálku cokoli ověřovat, jak si představuje Wagnerová, není realizovatelné. Není k dispozici ani dostatečný počet tlumočníků do arabštiny. Imigranti si prý u nás v zařízeních v Bělé-Jezové či ve Vyšních Lhotách nemohou stěžovat. »Ti lidé nesplnili podmínky pro vstup na evropský kontinent«, jsou nelegálními běženci, a »je daleko horší oddělovat matku od dítěte, je lépe, aby byli spolu v detenci,« vysvětlil v pořadu s tím, že české úřady se snaží vracet běžence do Rakouska nebo do zemí, odkud přišli, ve lhůtě sedmi dnů. Obhajoval také logiku požadavku, aby se od uprchlíků, kteří mají prostředky, vybíral finanční příspěvek na úhradu nákladů jejich pobytu, což je v souladu se zákonem. Ostatně – »tito lidé porušili zákon, jsou na cizím území bez platného dokladu
«. Podle Miloslava Koudelného, ředitele Správy uprchlických zařízení, převládají nyní v našich detenčních zařízeních lidé ze Sýrie, Pákistánu, Iráku, Afghánistánu a Bangladéše.
»Za situace, kdy jsme se jako členové NATO podíleli na vzniku uprchlické krize v severní Africe a na Středním východě, by bylo neetické nepomoci lidem, kteří bojují o život,« komentovala debatu pro náš list stínová ministryně pro legislativu a lidská práva Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM) s tím, že však není šťastné přijímat ekonomické uprchlíky. »Musíme trvat na tom, aby lidé, kteří se rozhodnou žít v ČR, akceptovali naše zákony a kulturní zvyklosti,« podtrhla.

Obava z frustrace a fašizace

Až se »přežene euforie a dají se karty na stůl«, uvidí se, kdo měl pravdu, poznamenal v Otázkách ministr Chovanec k současné nejednotě mezi zeměmi EU. Obává se, že »za pět, deset, patnáct let nastane obrovská frustrace zejména mladých lidí (z řad uprchlíků)«, a může dojít k »hnědnutí« Evropy a projevům fašismu. Pokud se zhorší situace na Ukrajině a zároveň v Sýrii, tak to může podle ministra vnitra znamenat obrovskou migrační vlnu, neboť k nám může zamířit prý až 50 000 lidí z těchto zemí.
Oba hosté pořadu se shodli, že Evropa i její jednotlivé státy podcenily situaci, tudíž bychom »se měli poučit z chyb, které udělali jiní« (dle Chovance řešíme problém Německa). Je rozdmýcháván strach ve společnosti, proto jsou Wagnerová i Chovanec přesvědčeni, že velkým úkolem politické scény je nešířit poplašné zprávy a jednat tak, aby lidé získali pocit, že jsou v bezpečí.
Chování Poláků, kteří na jednání unijní rady ministrů pro vnitřní věci v minulém týdnu opustili stanovisko Visegrádské skupiny, označil Chovanec za »tanec mezi vejci kvůli volbám«. Systém kvót pro uprchlíky totiž kritizuje jak polský prezident, tak tamní opozice. »Uvidíme, jaký bude polský postoj za dva měsíce, po volbách,« uzavřel debatu šéf resortu vnitra.

 

Zdroj: Haló noviny, 29.9. 2015