Haló noviny: Senát zpřesňuje exekuci společného jmění manželů

 

Účastníkem exekučního řízení na společné jmění manželů by měl být také manžel dlužníka. Na návrh svého ústavně-právního výboru včera horní komora navrhla doplnit toto ustanovení do novely občanského soudního řádu. Norma se tak vrací k posouzení zpět do sněmovny.

Cílem novely je především rozšířit seznam věcí, jež exekutor nebude moci zabavit, a omezit úhrady dluhů nuceným prodejem nemovitostí.
Senátoři v normě také navrhli zpřesnit ustanovení, podle něhož má exekutor do 15 dnů rozhodnout o zastavení exekuce na návrh dlužníkova manžela, a to i bez souhlasu věřitele. Podle doporučení horní komory by měl rozhodnout výslovně »na základě písemných dokladů«. Na návrh Elišky Wagnerové (za SZ) Senát doporučil vyjasnit část týkající se náhrady paušálních výdajů těm účastníkům soudního řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem. Schválení sněmovní verze novely by podle Wagnerové vyloučilo účastníky, kteří se už soudí kvůli exekuci.

Oddálení se nekoná

Horní komora naopak odmítla návrh Jaroslava Doubravy (Severočeši. cz), který chtěl podle přání exekutorů prosadit odklad účinnosti novely z poloviny letošního až na počátek příštího roku. »Je to zoufalý pokus exekutorů. Když už se toho nemohou zbavit, tak to chtějí alespoň odtlačit,« reagoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO).
Senátní úpravou se bude opět zabývat sněmovna. O tom, jaké stanovisko k ní zaujmou poslanci KSČM, je podle místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru Stanislava Grospiče (KSČM) nyní ještě předčasné mluvit. Jednotlivé návrhy si budou muset podrobně prostudovat. »Jde nám především o to, aby byl zachován původní smysl novely, to znamená, zpřísnit určitá pravidla exekucí a poskytnout větší jistotu z hlediska nezabavitelných věcí, ochrany bydlení a ochrany manželů při exekuci jednoho z nich,« řekl našemu listu Grospič.

Ochrana dlužníků

Novela má mj. na 30 tisíc korun stanovit limit výše pohledávek, které až na výjimky nebude možné uhradit nuceným prodejem nemovitosti, v níž má dlužník trvalý pobyt. Prodej reality by ale mohli exekutoři nařídit kvůli pohledávkám na výživném a náhradě újmy na zdraví nebo újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. K vyrovnání dluhu nebude moci sloužit ani penzijní připojištění. Zákon také stanoví postup exekuce, kdy exekutor bude muset nejprve obstavit účet dlužníka a nucený prodej nemovitosti bude až na posledním místě. Pořadí kroků bude moci změnit jen se souhlasem dlužníka. Z exekucí v bytech se bude podle předlohy povinně pořizovat obrazový a zvukový záznam.
Exekutoři už nyní nesmějí zajistit například běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti. Novela pak stanoví, že za vybavení se pokládá postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo a ložní prádlo, pokud jejich hodnota zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení. Nově exekutor nebude moci zabavit studijní a náboženskou literaturu a dětské hračky, písemnosti osobní povahy a obrazové a zvukové záznamy, které se týkají dlužníka a jeho rodiny.

Návrh na místní příslušnost exekutorů

Do sněmovny putuje i další norma týkající se exekucí, tentokrát z pera senátorů ČSSD.

Smyslem předlohy je uzákonění místní příslušnosti exekutorů. Ti nyní mohou působit v rámci celé republiky. Nově by směli působit jen v rámci kraje, kde mají sídlo. To by mělo mj. vést ke snížení nákladů na exekuce.
Senátoři včera do normy vložili pasáž, podle níž by exekutoři byli přiřazováni podle soudem předem stanoveného pořadí. To by mělo vést k rovnosti mezi exekutory a také k odstranění klientelistických vazeb mezi věřiteli a exekutory.
V současnosti mají exekutoři celostátní působnost. Teoreticky tak soudní exekutor z Aše může vykonávat exekuci například ve Valašském Meziříčí. Eventuální náklady na cestu do bydliště dlužníka kvůli soupisu movitých věcí ale od loňského ledna podléhají limitu, nesmějí překročit 1500 korun.

Zdroj: Haló noviny, 14.5. 2015