Haló noviny: Zavedení teritoriality problémy exekucí neřeší

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nepodporuje rychlé zavedení místní příslušnosti exekutorů, do budoucna to ale neodmítá. Podle stínového ministra spravedlnosti Stanislava Grospiče (KSČM) princip teritoriality dnešní problém exekucí neřeší.
Se zavedením místní příslušnosti exekutorů počítá senátní novela. Pelikán ve včerejších Otázkách Václava Moravce uvedl, že rychlé zavedení tohoto principu by znamenalo značné přesuny případů mezi jednotlivými regiony, jejichž výtěžnost velice kolísá. »Jsem proti rychlému
řešení, protože mám silnou obavu na základě dat, která jsem viděl, že by to vedlo k rozpadu systému. Obrovským
problémům, které bychom nedokázali potom vyřešit,« řekl ministr. Z principiálního hlediska nicméně tento záměr podporuje, musí se ale podle něho najít řešení, které dokáže princip zavést hladce.
Podle Grospiče princip teritoriality neřeší hlavní problém, který je dnes spojený s exekucemi, a sice, že je vykonávají soukromí exekutoři. »Princip teritoriality by do toho sice mohl přinést určitý systém, má určitou logiku, nicméně neodstraňuje
konkurenční boj uvnitř exekutorské komory.
Pokud by došlo k jeho prosazení, tak by se muselo přijmout i další řešení, které by šlo hlouběji než do úpravy teritoriality,« řekl Grospič našemu listu. Připomněl, že komunističtí zákonodárci se v uplynulých dnech soustředili především na úpravu občanského soudního řádu, kterou minulou středu přijala sněmovna. Norma rozšiřuje a zpřesňuje seznam věcí, které exekutor nesmí dlužníkovi zabavit, a také zvyšuje ochranu obydlí, aby v případě částek nižších než třicet tisíc korun nemohlo dojít k nucenému prodeji nemovitosti. »Pokud Senát svojí novelu schválí a tedy se dostane k nám do sněmovny, budeme posuzovat především to, jakým způsobem je schopna zamezit určitým excesům, které jsou spojeny s tím, že exekuce jsou vykonávány soukromou
institucí,« dodal Grospič k normě počítající se zavedením místní příslušnosti exekutorů. Připomněl, že ve sněmovně leží další návrhy týkající se exekucí včetně návrhu KSČM.
Senátní novelu naopak podporuje senátorka a bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová (za SZ). »Exekutor by měl pocházet z toho kraje, kde byl nalézací soud,« řekla v Otázkách. Je přesvědčena, že konkurenceschopnost v rámci krajů zůstane zachována.
Předseda advokátní komory Martin Vychopeň se domnívá, že zavedení principu teritoriality by bylo dobré, ale jen pro stát. Soukromé subjekty by podle něho měly mít právo vybrat si exekutora. S tím nesouhlasil ministr. »To už z toho děláme trochu bramboračku,
« reagoval. Domnívá se, že je třeba se rozhodnout, zda teritorialitu zavést nebo ne, pokud ano, tak pro všechny. Místní příslušnost funguje podle ČT ve většině evropských zemí s výjimkou ČR, Slovenska, Nizozemska a Albánie. Princip teritoriality, kde exekutor působí na území okresu nebo kraje, prosazuje také Exekutorská komora.

 

Zdroj: Haló noviny, 4.5. 2015.