Interview ČT24: Změna pravomocí prezidenta?

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ministr Jiří Dienstbier znovu přišel s návrhem, jak změnit pravomoci prezidenta. Vládu by měl jmenovat bez zbytečných odkladů, sám by neměl jmenovat členy Bankovní rady České národní banky, také navrhuje, že by žalobu na prezidenta pro velezradu, nebo hrubé porušení ústavy mohla podat a odhlasovat jedna parlamentní komora nezávisle na druhé. Jsou to teď akutní problémy? Má smysl otevírat tohle téma?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru Senátu, bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No, tak o jakémsi, jakési změně, změně oprávnění prezidenta, jeho kompetencí pravomocí, se hovoří už dlouhou dobu. Nemyslím si, že všechno to, co jste vyjmenovala, o čem vím, je tedy šťastně zvoleno. Kupříkladu už jenom ono zakotvení výslovné toho, že prezident je povinen jmenovat vládu bez zbytečného odkladu. Mně připadá jako velmi, velmi kontraproduktivní, protože to, totiž platí už dnes. Platí to už dnes vzhledem k judikatuře Ústavního soudu. Jinými slovy, když se to dá výslovně do ústavy, tak tím pádem vlastně umenšíte význam judikatury Ústavního soudu, která ovšem podle ústavy je závazná pro všechny orgány a osoby, tedy i pro prezidenta republiky jak orgán, tak jako osobu, to za prvé. A za druhé, se vypíchne tato pravomoc, že má být vykonávána bez zbytečného odkladu, zatímco ostatní jeho pravomoci jakoby tedy vlastně nemusely bez toho zbytečného odkladu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, není to.

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru Senátu, bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
Být vykonávány. To je špatné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Rozumím. Ze strany ministra také politické gesto, které využívá té situace?

Eliška WAGNEROVÁ, členka ústavně-právního výboru Senátu, bývalá soudkyně Ústavního soudu /nestr. za SZ/:
No, já nevím, já nevím, on to třeba myslí dobře, ale možná, že to není úplně tedy to domyšleno, nevím. Krom toho, to jistě nedělal on sám, dělal to celý tým lidí, tak nevím, proč se na tom takto uradili, odkud ten úradek přišel, nevím. Já jsem u toho nebyla.

 

Zdroj: ct24.cz, 4.11.2014