Jednání Komise pro Ústavu a parlamentní procedury Senátu

Ve středu 22. 7. se uskuteční další setkání Stálé komise pro Ústavu a parlamentní procedury. Na programu jednání je zařazena diskuse o vládním návrhu novelizace Ústavy ČR (sněmovní tisk 506) a vytvoření stanoviska k petici „Prezidente, odejděte!“.